Nedre gastrointestinal blödning

ICD 10:
K921 Melena (svart avföring)
K922 Gastrointestinal blödning, ospecificerad (röd blödning, övriga ospecifika blödningar)
K602 Analfissur, ospecificerad
K649 Hemorrojder, ospecificerade

 • Vanliga orsaker till måttligt stora tarmblödningar är divertikulos (vanligast), divertikulit, och hemorrojdblödningar. Hos ett spädbarn kan orsaken till en plötslig tarmblödning vara ett Meckel-ulcus. Se i övrigt Diffdiagnoser nedan.
 • Melena innebär att avföringen är svart på grund av en övre blödning. Den blir svart av magsyran, således en övre blödning.
 • Vid en massiv blödning per rektum rör det sig ofta om en övre tarmblödning som debuterar som en nedre blödning. Den kan vara så snabb att rött blod även kommer per rektum (hematoschezi), eller en blandning av hematoschezi och melena.
 • Man kan utveckla chock vid en övre GI-blödning - ovanligare vid nedre GI-blödning, därför - få stopp på en övre blödning!
 • Patienten ska alltid läggas in vid övre magblödning, och som regel vid en större nedre tarmblödning!
 • Behandlingsprincip: Rektoskopi, V-sond, ev PPI, blödningskontroll, gastroskopi, övervakning och efterhand en koloskopi eller röntgen/CT colon.
 • För större, påtaglig blödning talar, utöver synligt blod, även hematemes, takypné, takykardi, svimning, lågt bltr, lågt Hb-värde <80 g/l, samt behov av infusion för att hålla upp blodtrycket.
 • För en mer begränsad blödning talar opåverkade vitalparametrar och att patienten är opåverkad, måttliga fynd av lite mörkare blod vid rektoskopi, och inga kräkningar.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera omedelbart ABCDE-status
 • Patienten ska alltid läggas in vid övre gastrointestinal blödning, vid icke avstannad blödning, eller vid allmänpåverkan.
 • Vid Massiv blödning se särskilt avsnitt
 • Avsnitt finns också om Övre gastrointestinal blödning, samt Blödningschock
 • Provtagning: "Stort status" med koagulationsprover, hematologi, blodgruppering, bastest, samt de vanligare allmänna proverna.
 • EKG när tillfälle bjuds
 • Sätt V-sond! (Avstå vid större svårigheter att sätta den). Påvisat blod i V-sonden, eller hematemes, innebär övre gastrointestinal blödning-

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Initialt
  • Ge syrgas vid behov, <90%, 10-15 l/min
  • Sätt 2 grova nålar
  • Ge 2 liter Ringer-acetat snabbt, (undvik att ge mer)
  • Vid uppenbart stor blödning, eller lågt Hb <90 g/l, beställ 2-4 enheter blod
  • Vid stor blödning överväg 2 enheter 0-neg blod i väntan på bastestat blod.
  • Håll Hb kring (70)-90. Övertransfundera inte. Ökad risk för reblödning då. Om blodtransfusionen inte höjer Hb-värdet så blöder patienten fortfarande. Samma sak om vitalparametrarna försämras trots given vätska.
  • Vid tecken på övre gastrointestinal blödning fortsätt enligt det avsnittet. Cirka 80% av till synes nedre blödningar är övre gastrointestinala blödningar.
  • Står patienten på antikoagulantia? Antikoagulantia som kan reverseras?
  • Kontrollera av cirkulationsstatus på nytt! Finns ischemi på EKG?
  • De flesta nedre gastrointestinala blödningar avstannar spontant.
  • Palpera per rektum (notera rött eller svart blod). Rektoskopera sedan (på akutmottagningen), sug rent och försök avgöra om blödningen kommer högt uppifrån, eller om det kan vara en lokal hemorrojdblödning.
  • Bukstatus (oftast tämligen normalt, mjuk buk, men kan vara spänd vid inflammatoriska processer, till exempel blödning av divertikulit).
  • Vid negativt fynd från V-sonden, men kvarstående blödningstendens är akut eller tidig koloskopi indicerad och ibland kan man intervenera mot den sannolika blödningskällan. Även angiografi (arteriografi) kan bli aktuell med coiling (embolisering), men förutsätter att viss blödning kvarstår. Upprepad koloskopi är också en bra metod. Akut öppen kirurgi förekommer, men allt mer sällan.
  • En pågående hemorrojdblödning kan ofta stoppas genom lokalt tryck. Man kan hålla en gasvävstamponad mot blödningen en stund, eller lägga någon form av gelatinsvamp (Gelfoam, Spongostan) under tryck mot blödningsstället. Adrenalin kan injiceras mot blödningskällan. Som vid en bakre näsblödning kan man blåsa upp en Foley-kateter analt med 25-35 ml vätska, för att sedan dra den utåt mot analringen, och fixera en stund under drag med kateterklämma mot polstring. Lyckas inte detta kan suturligatur bli nödvändig (anestesi).

  • Efterhand
  • En stabil patient med mindre, nedre, och avstannad blödning kan ibland gå hem igen för fortsatt poliklinisk utredning.
  • Efter en större blödning kan en stabil patient ligga på vanlig avdelning om Hb är >90-100.
  • Om patienten uppfattas instabil, måste patienten vistas på en vårdintensiv avdelning (KAVA, Kir-obs, HDU, IVA etc) med täta kontroller av Hb och vitalparametrar, eftersom reblödning kan förekomma med stor risk för cirkulationskollaps.
  • Patienten bör behålla en V-sond om ev gastroskopi planeras, och situationen är lugnare. Håll patienten fastande initialt.
  • Upprepade Hb-kontroller om 2-4 timmar beroende av blödningsgraden, även ny kontroll av leverstatus och koagulationsfaktorer efter större blödning.
  • Vid etylproblem och/eller nedsatt leverfunktion tänk på risken för tilltagande leversvikt och leverkoma efter 1-2 dygn. Ge gärna något milt laxativum, t ex dospåse Movicol 1 påse x 3, eller mixt Laxtulos 20 ml x 2.
  • Vid leverproblem ge antibiotika iv: Pip-Taz (Piperacillin-Tazobactam 4g x3 iv, eller Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv, eller enligt PM på kliniken.

  Diffdiagnoser

  Vanliga orsaker
  • Blödande ulcus (ventrikel, duodenum)
  • Blödande esofagusvaricer (ofta alkoholmissbruk)
  • Divertikulos (vanligaste orsak bland större, nedre tarmblödningar)
  • Divertikulit
  • Angiodysplasi (ofta hö-colon)
  • Arteriovenösa malformationer i colon, ofta hos äldre
  • Hemorrojdblödning (vanligaste orsak, sällan massiv blödning)
  • Tarmpolyp
  • Blödning från analfissur

  • Andra orsaker till nedre tarmblödning
  • Spädbarn, småbarn: Meckel-ulcus (hematoschezi i blöjan). 1-5 år: Invagination, Henoch-Schönlein, med flera orsaker.
  • Colon-cancer (ger initialt oftast ockulta blödningar eller mindre skvättar av blod)
  • Inflammatorisk kolit av olika slag (mera sällan stor blödning, snarare blod och slem i avföringen). Ulcerös kolit kan någon gång debutera med en kraftig blödning.
  • Infektiösa koliter av Clostridium difficile, Shigella eller E coli (0157H7), och någon gång Salmonella, kan ge rejäla blödningar, även om ovanligt.
  • Sår av olika slag utmed hela tarmkanalen
  • Enstaka gånger förväxling med genital blödning (äldre kvinnor, corpuscancer eller andra orsaker)

  • Ingen tarmblödning: Uppgiven "melena" (från vårdpersonal) kan handla om svart avföring, ofta på grund av järntabletter, blåbär eller andra kosttillskott.
   Om patienten står på järnmedicinering: Finns en järnbristanemi utan känd orsak? Bör i så fall förklaras eller utredas!

  • Bidragande faktorer
  • Ofta antikoagulantiabehandling (ASA, klopidogrel, NOAK, Waran) eller NSAID-behandling
  • Leversvikt, benmärgssjukdom

  Se även  Originally published 13/8/2018, ©Per Björgell

Allvarligt sjukt barn på väg – WETFAG (WETFLAG)

 • WETFAG är en akronym som är bra att kunna, då ett allvarligt sjukt barn är på väg till akutmottagningen.
 • Genom att beräkna barnets vikt kan man i förväg beräkna energin för defibrillering, tub (storlek), vätska (mängd), adrenalin (dos) och glukos (dos).
 • [WETFLAG är en nyare och mer neutral akronym, eftersom ”fag” betyder "bög", men tyvärr har ”L” fått olika betydelser på nätet (Lorazepam och FLuids), vilket inte är bra. Dessutom har man klämt in amiodaron på A. Nedan den klassiska WETFAG som använts bland annat inom APLS].
 • Det finns appar som kan laddas ned med en WETFAG-kalkylator.

1. Beräkna vikten i kg:
 • 0-1 år: (Ålder i månader/2) +4
 • 1-5 år: (Åldern i år x2) +8
 • 10 år: 30 kg

2. Skriv ”WETFAG” vertikalt på tavlan i akutrummet, så att alla kan se:

- W (Vikt, kg) – se beräkning ovan
- E (Energi, 4 J/kg)
- T (Tub -storlek (ålder/4 +4), -längd (ålder/2 +12))
- F (Fluid, Vätska, 10-20 ml/kg)
- A (Adrenalin 0,1 ml/kg av spädd adrenalin 0,1 mg/ml ( = 1:10000) (dosering således 0,01 mg/kg)
- G (Glukos 2-5 ml/kg av Glukos (dextros) 100 mg/ml (10%))

Exempel, medvetslös 3-åring:
W 2x3 år+8 = 14 kg
E 4J/kg x 14 = 56 J
T ¾ + 4 = 4,75 (välj tub 5,0), längd 3/2 +12 = 13,5 cm
F 10-20 ml/kg = 140-280 ml
A 0,1x14 kg av adrenalin 0,10 mg/ml = 1,4 ml
G 2-5 ml/kg = 28-70 ml glukos 100 mg/ml

Kliniska råd och kommentarer

 • Ett annat sätt att uppskatta ålder och vikt vid dosering av läkemedel:
 • En ”Broselow tape” (Broselow-Luten) finns på många akutmottagningar och är baserad på barnets längd. Smidigt och snabbt.
 • Man lägger ett avlångt ark utmed barnet och läser sedan av vilken färgkod som stämmer med längden. Motsvarande denna färg finns färdiga, uträknade doser av läkemedel, med mera, som kan användas direkt. Man kan inreda lådor i narkosvagnar efter samma färger.
Broselow tape
Broselow tape. Genom att mäta barnet får man den färgkod som avgör lämpliga doser.
From: https://www.heritagesupply.com

Broselow doser
Broselow tape med doser som motsvarar barnets längd.
From: https://nursingcrib.com/

Se ävenOriginally published 28/7/2018, ©Per Björgell

Bäckenfraktur vid stort trauma

ICD 10:
S321 Fraktur på sacrum
S323 Fraktur på os ilium
S324 Fraktur på acetabulum
S325 Fraktur på os pubis
S327 Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
S328 Fraktur på andra och ospecificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet (Fraktur på bäckenet UNS, Fraktur på lumbosakralkotpelaren UNS,
Fraktur på os ischii)

 • Risk för större blödning, se Massiv blödning vid behov.
 • För att en signifikant bäckenfraktur med blödning, en bäckenringfraktur, ska uppstå krävs ett högenergetiskt våld, typ fall från hög höjd, eller trafikolycka. Inte alldeles vanligt, däremot inte helt ovanligt vid större traumata.
 • Den akutläkare som tar hand om skadan känner först och ensam på bäckenet – inte alla som står på salen. Det kan öka blödningen!
 • Bäckenringfrakturer hör till de skador, som kan försämra patiens tillstånd under de närmaste minuterna. Därför skall en sådan misstänkt fraktur med blödning tas om hand genast. RÖD prioritet.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Upprepa ABCDE-kontroll vid ankomst eftersom bäckenfrakturer kan vara mycket dynamiska. Undvik log roll (vändning) av patienten före CT trauma, om så är möjligt. Vid bäckenfraktur finns ofta andra, multipla skador!
 • Överväg intubation vid medvetslöshet! (GCS <9).
 • Vid uppenbar bäckenfraktur med cirkulationspåverkan - Rött trauma (prio 1): Utlös traumalarm, se dito, enligt lokala PM
 • Orange trauma innebär möjlig bäckenfraktur men sannolikt mindre allvarlig skada med stabil cirkulation. Handläggs primärt av traumaansvarig kirurgjour eller akutläkare. (Kallas ofta "orange traumalarm" på akuten).
 • Sätt två stora iv nålar.
 • Förbered patienten för omhändertagandet (att många läkare kommer, att kläder ska av (ev klippas). Klä av patienten. Låt bli bäckenet tills att traumaläkaren har undersökt patienten.
 • Ta ett större labstatus inkl koagulation, blodgruppering och bastest, ev EKG.
 • Hämta/starta ulj-apparaten för ev FAST-kontroll
 • Ha ett bäckenbälte i beredskap (sådant som kan snöras åt över bäckenet).
 • Vid påverkad cirkulation ring blod-lab och förbered dem på möjlig massiv blödning. Beställ 2 påsar 0-negativt blod vid omedelbart behov.
 • Läkaren måste först ha känt per rektum innan man sätter KAD, eftersom uretärskador kan föreligga. Kateter är oftast nödvändig till en medvetslös, blödande eller IVA-mässig patient (antingen på akuten, IVA eller OP).
 • Hypotermi är vanligt vid bäckenfrakturer, lägg på en filt!!
 • Ordna avdelning till patienten vid inläggning.
 • Kontakta röntgen om omedelbar tillgång till CT krävs.
 • Se även länkarna nedan vid behov!
Open book fracture
En "Open book fracture" är en instabil bäckenringfraktur.
(From: http://www.aast.org/pelvis-injuries, by J Dunn, 2012).
Open book, sprung pelvis
Open book fracture. Framifrån våld "öppnar boken".
(Kind permission by http://www.learningradiology.com/, Picture by dr Kricun MD).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ta emot rapport från ambulanspersonalen, inkl ABCDE-status.
 • Korrigera med 2 liter dropp (NaCl eller Ringer-acetat) vid cirkulationspåverkan.
 • Undersökning av bäckenet görs ofta sedan A- och B-problem har uteslutits. Ibland undersöker den primärt mottagande, ibland ortopedläkaren.
 • Undvik log roll (vändning) av patienten före CT trauma om så är möjligt. Vid bäckenfraktur finns ofta andra, multipla skador!
 • Beställ blod tidigt om patienten verkar ha inre blödningar.
 • Patienten behöver sannolikt göra en Multitrauma-CT (huvud, columna, thorax, buk och bäcken ned till höftlederna). Vid misstanke om stor blödning komplettera med CT angio!
 • Om patienten har en klinisk bäckenfraktur, sätt på bäckenbältet. Det ska dra ihop bäckenet och därmed möjligen hindra onödigt stor blödning.
 • Bäckenbälte. SAM Pelvic sling II.
  Bäckenbälte. SAM Pelvic sling II. One size fits all.
  (From: From: https://www.buyemp.com)
  Bäckenbälte
  Bäckenbälte eller bäckengördel, one size fits all.
  (From: http://www.tamingthesru.com)
 • Använd eventuellt lakan för att komprimera bäckenet om bäckenbälte saknas. Ändarna skruvas samman för att komprimera och fixeras sedan.
 • Blod i buken eller i bäckenet syns i regel bra (redan på akutmottagningen) vid ultraljud FAST. Överväg blodtransfusion.
 • Överväg genast att flytta patienten till ett traumasjukhus, om patienten är transportabel.
 • Vid pågående okontrollerad blödning överväg akut laparotomi med packning av bäckenet. Definitiv kirurgi görs i ett senare skede.
 • Bäckenfrakturer är förenade med en betydande dödlighet, som främst orsakas av successiv utblödning.
  Därför viktigt att tidigt ta ställning till fortsatt behandling. De frakturer som är av typ ”open book fracture” blöder mer än frakturer som komprimerar bäckenet. En retroperitoneal blödning som upptäcks vid FAST-ultraljud kommer oftast från bäckenfrakturen.

 • Det finns 2 huvudlinjer som förordas vid akut blödning:
  - Dels angiografi med embolisering av blödande artär (vilket framgår av CT), förutsatt att den blödande patienten fortfarande är cirkulatoriskt stabil.
  - Dels omedelbar akut explorativ laparotomi med packning av bäckenet om patienten är hemodynamiskt instabil, samt mekanisk stabilisering av bäckenet. (Att patienten är instabil kan definieras som utebliven förbättring trots 2 liter vätska samt 2 enheter blod).
 • Uppstår postoperativ ny blödning förordas angiografi med embolisering som en komplettering.
 • Vid skador både på bäckenringen och i buken eller urinblåsan förefaller bäckenpackning vara primärt central, och övriga skador får åtgärdas parallellt under laparotomin, eventuellt med stöd av tillfällig aortakompression.
 • Tag ställning till fortsatta åtgärder, exempelvis eventuell transport, mer blod, inotropt stöd, antibiotika, kompletterande extremitetsröntgen, tetanusprofylax, placering av patienten, etc).
 • Ta av ett bäckenbälte så snart det bedöms möjligt (blöder ej, stabil fraktur), eller inom ett dygn.
 • Definitiv kirurgi utförs vanligen inom några dagar, och omfattar ofta osteosyntes med plattor och skruvar, eventuellt kompletterad med, eller ersatt av, en extern fixering.

Diffdiagnoser

 • Höftfraktur
 • Ryggskada (främst lumbalt)
 • Bukskador (tarmar, lever, mjälte)
 • Bäckenfrakturer
  - Instabila bäckenfrakturer (Open book fracture, med flera)
  - Stabila bäckenfrakturer (rami bilat, med flera)
 • Genitala skador
 • Urinvägsskador
 • Njurskador
 • Kompartmentsyndrom (abdominellt)
 • Intraperitoneal blödning
 • Retroperitoneal blödning

Se ävenOriginally published 3/7/2018, ©Per Björgell

Förhöjt S-Amylas – Diffdiagnoser

 • Första och andra dygnet vid en akut pankreatit brukar S-Amylas vara högt (>3-5 x), för att sedan normaliseras efter 3-5 dagar. Tag därför amylas-prov tidigt och liberalt vid övre buksmärtor. Vid en komplicerad pankreatit kan amylasvärdet kvarstå något längre.
 • Oftast analyseras numera S-Pankreasamylas (pankreasspecifikt), men ibland endast S-Amylas (som även innefattar spottkörtlarnas amylas).
 • Referensvärde: 0,15– 1,10 μkat/L. Som framgår varierar olika individers normalvärden, vilket gör att den kliniska bedömningen måste sättas i relation till värdet, ibland med stöd av gamla normalvärden om sådana finns.
 • Det finns ett flertal andra tillstånd, som kan ge förhöjt amylas, men värdena blir då som regel lägre än 5x normalvärdet.

Diffdiagnoser

Akut buk
 • Akut pankreatit (brukar ge minst (3)-5 gånger högre värden än normalt)
 • Akut kolecystit
 • Aortadissektion
 • Ruptur av aortaaneurysm
 • Bukblödning (intra-abdominell)
 • Appendicit
 • Peritonit
 • Gallstas, akut (långsam stas ger ej förhöjt amylas)
 • Gallsten
 • Ulcus perforans
 • Mjältruptur
 • Graviditet (inkl rupturerat X)
 • Ileus
 • Mesenterialkärls-ischemi
 • Perforation av tarm (appendicit, divertikulit, etc)
 • Afferent loop-syndrom
 • Ruptur av ovarialcysta
 • Salpingit
 • Pankreas-trauma
 • Tumörer i buken (pankreascancer, ovarialcancer m fl)
 • Iatrogent efter ERCP (med möjlig komplikation)
 • Iatrogent efter bukkirurgi

 • Läkemedel (några exempel)
 • ASA
 • Kodein
 • Morfin (ökar tonus i sfinkter Oddi)
 • Metronidazol
 • Nitrofurantoin
 • Tiazider
 • Valproat

 • Spottkörtlar
 • Akut parotit (saliv-amylas, eller S-amylas)
 • Spottsten
 • Spottkörtel-kirurgi

 • Övriga tillstånd
 • Njursvikt (ofta dubbla normalnivån)
 • Acidos (ex DKA, diabetesketoacidos)
 • Tumör utanför buken (ex lungcancer)
 • Hjärnödem
 • Alkoholintag/missbruk
 • Makroamylasemi (benignt, ingen åtgärd. Har bara längre halveringstid och därför högre värden)
 • Individuellt högt pankreasamylas (framgår vid jämförelse med gamla värden). En del av dessa har makroamylasemi.


 • Ögonstatus, ögonundersökning

  ICD 10:
  Z010 Undersökning av ögon och synskärpa
  H579 Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad
  S001 Kontusion på ögonlock och området omkring ögat (Blått öga)
  S002 Andra ytliga skador på ögonlock och i området omkring ögat
  S059 Skada på ögat och orbitan, ospecificerad

  Liten översikt vid akut ögonundersökning

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • På arbetsplats, i hemmet, etc: Om frätande ämne träffat ögat skölj ordentligt direkt under dusch eller kran, ljummet vatten. Sök därefter akut.
   Vid traumatisk ögonskada täck ögat försiktigt med genomfuktad handuk, kompress, eller liknande och sök akut.
  • På akutmottagningen: Skölj ögat rent med fysiologisk Natriumklorid 9 mg/ml, t ex med ett stilla rinnande från droppslang. Vid kemisk skada (till exempel av natrium hydroxid, lut) spola ett par liter.
   Tvätta rent runt ögat, plocka bort stenar, glasskärvor runt ögonen.
  • Vad har hänt? Tecken på ytterligare skador eller händelser?
  • ABCDE-kontroll vid allmänt trauma
  • Kontrollera visus om syntavla finns, 5 meters avstånd, ett öga i sänder. Saknas en sådan kan man enkelt kontrollera synen på vardera ögat genom att be patienten räkna fingrar (FR) eller visa text som vederbörande får läsa.
  • Tillkalla om möjligt ögonläkare vid betydande trauma, annars jourläkare snarast för bedömning.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Vid kemisk skada se först till att ögat spolas ordentligt (se ovan). Patienten har i regel spolat ögat själv hemma eller på arbetsplatsen.
  • Gå igenom anamnesen! Vad har hänt?
  • Hur upplever patienten ögat/ögonen?
   Kliar det? (Infektion, allergi)
   Skaver det? (Känsla av främmande kropp)
   Värker det? (Inre, djup smärta, tryckökning, irit mm)
   Har en skada inträffat? Ser patienten på ögat?
   Vid kemiskt trauma: Vilket ämne rör det sig om? Var skadan relaterad till arbetsplatsen (finns skyddsblad)?

  • Kontrollera visus om ej gjort. Saknas syntavla kan man enkelt kontrollera synen på vardera ögat genom att be patienten räkna fingrar (FR) eller läsa text som visas.
  • Ange visus: Höger 0,8 Vänster 1,0; okorrigerat eller med egna glas(ögon).
   Anteckna om patienten kan läsa text med egna glas eller på Jaeger-tavla.
  • Använd inte fluorescein förrän efter initial ögonmikroskopi (kan ge falsk ljusväg annars).
  • Gör en yttre inspektion: Ange ögonlockens utseende (palpebra sup och inf),
   Ögonlockens kanter (del i conjunctiva), evertera och se att det inte sitter glas eller grus under ögonlocken.
   Ögonspringan (rima palpebrarum), normal, snäv, sluten
   Conjunctiva (rodnad, perifer eller central injektion, sår)
   Cornea (yttre bedömning först, sedan mikroskopi)
   Iris (bibehållen, skadad, blödning i främre kammaren)
   Pupillen (rund, normal, reagerar normalt på ljus och konvergens, ljusstel, etc)
   Sidoskillnader mellan ögonen?
   Skador: Svullnad, blödning, hematom, sår, perforation, purulent flytning?
  • Neuro-oftalmologi: Notera
   Ögonens ställning
   Ögonrörelser i alla 9 riktningarna (finns blickpareser?)
   Cornealreflex (beröring, ljus)
   Cover-test (håll för - ta bort; felställning?)
   Skelning sedan tidigare?
   Synfält enligt Donders (vb noggrannare med perimetri)
   Har patienten nystagmus?
   Tecken på annan samtidig neurologisk störning? (stroke, kranialnervspåverkan)
  • I ögonmikroskopet:
   Hakan mot hakstödet och pannan mot pannbandet, justera höjden efter patienten.
   Ge några droppar lokalanestesti om det behövs för undersökningen:
   Kontrollera bulben, Beskriv konjunktivan, kornea.
   Finns injektion, blödning, chemos, synlig skada?
   Känn på bulben försiktigt, normal tonus?
   Blod i främre kammaren?
   Ljusväg? (Undersöks genom sidobelysning av smal slits eller ljuspunkt i spaltlampan. Om en ljusridå syns i främre kammaren, så finns en inflammation av något slag. Ange förekomst av eller "ingen ljusväg".
   Droppa 1-2 drp fluorescein i ögat vid trauma (när ljusväg har uteslutits) för att se ev färgtagning. "Ej färgtagande" utesluter ytliga corneaskador. En cornea-erosion blir orange-grön över skadan.
   Notera om patienten får ont i ögat av ljuset (irit? skada?), eller är ljusskygg (fotofobi).
   Kontrollera pupillens rörlighet och att det blir en röd reflex i genomfallande ljus. Är reflexen skuggad eller obefintlig hindras ljuset av exempelvis främmande kropp, ögongrumlingar, blödningar.
   Ögats tonus kan behöva mätas, till exempel vid misstänkt akut glaukom. Vanligen mäter man trycket i kornealmikroskopet med applanationstonometer (ange "tonus appl hö 24, vä 16"). Högt tryck ger hård bulb.
  • Notera viktiga fynd vid skador som kan behövas vid kontakter med polis, försäkringsbolag, rättsmedicin. Sådant som läker kan inte dokumenteras i efterhand, sårets djup till exempel.
  • Detta är vad man brukar undersöka. För åtgärder vid traumatiska skador, inflammationer, infektioner och annan patologi, se separata avsnitt efterhand.


  Handled, distorsion

  ICD 10:
  S630 Distorsion handled
  W0199 Snubbling i samma plan

  • Det är mycket vanligt med ligamentskador i handleden. De kan uppträda både i samband med frakturer (scaphoideum, distala radium m fl) och utan frakturer (fallskador och andra traumata).
  • Det vanliga mönstret är att patienten kommer med en misstänkt fraktur vid handleden. Röntgen blir negativ, patienten får en elastisk binda eller gipsskena i 2 veckor, men blir inte bra.
  • Kvarstående smärta och svullnad eller dålig rörlighet efter 2 veckors immobilisering inger misstanke om ligamentskada, som då ofta måste åtgärdas.
  • Missad skada leder på sikt till kvarstående lokala besvär och artros.

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • I sportsammanhang, alltså omedelbart vid händelsen, är det viktiga att sätta på en komprimerande binda (t ex Dauer-binda) som får sitta åt ganska hårt i 30 min under högläge och vila.
  • Eventuellt kan man även kyla av den skadade delen med ispåse, dock inte direkt mot huden.
  • Sedan ska bandaget läggas om något lösare, så att svullnaden motverkas, men så att cirkulationen fungerar.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • På akutmottagningen ska skelettskada uteslutas med röntgen (hand, handled, ev scaphoideum-bilder).
  • Vid kraftigt trauma eller uppenbara symtom (svullnad, ömhet, kraftnedsättning, rörelseinskränkning) och negativ röntgen – gipsa i 14 dagar (exempelvis med radiusskena).
  • Klinisk kontroll (ort mott, trauma-mottagning) med avgipsning och ny röntgen om 14 dagar. Ev högupplöst MR-undersökning (inte alltid konklusiv). Vid kvarvarande status, med eller utan positiva tester för ligamentskada, överväg artroskopi inom 1 månad (inom totalt 6 veckor).
  • Överväg sjukskrivning och ge smärtstillande vid behov.

  • Vanligare ligamentskador
   1. Skada mellan os scaphoideum och os lunatum (skafolunär skada). Radiala besvär och svårt att greppa.
   2. Skada mellan os lunatum och os triquetrum (lunotrikvetral skada). Ulnara besvär, nedsatt greppfunktion.
   3. Skada på ligament/menisk-systemet (TFCC-skada) omedelbart distalt om radioulnara leden och mot proc styloideus ulnae. TFCC står för Triangular FibroCartilage Complex). Ger ulnara besvär.

  Diffdiagnoser

  Vid traumatillfället:
  • Radiusfrakturer
  • Ulnafraktur
  • Scaphoideumfraktur (syns ibland först efter 2-3 veckor)
  • Bennetfraktur eller Rolandofraktur, (tumbasen)
  • Omvänd bennetfraktur (basis metacarpale V)
  • Annan ligamentskada (än ovan nämnda) vid handleden (t ex RSC-, RTq-, eller DIC-ligamentet)
  • Endast hematom
  • Lunatummalaci (Mb Kienböck)
  • Subluxation av extensor carpi ulnaris
  • Senskada i handen, handleden
  • Fraktur i annat karpalben utöver de vanligaste.
  • Luxation av ett karpalben, exempelvis trapezoideum, kan vara svårt att se på röntgen
  • Det finns många ytterligare diffdiagnoser vid bedömning lång tid efter ett trauma, t ex artros, pseudartros, synoviter, ganglion och nervskador.

  Se även  Karpal-frakturer

  • Karpalfrakturer inträffar samtidigt med radiusfrakturer i drygt vart 10:e fall
  • Karpalfrakturer svarar för var 5:e fraktur i handen eller handleden
  • Scaphoideumfraktur är en viktig samtidig eller differentialdiagnos till radiusfraktur vid fall mot utsträckt hand!

  Anatomi

  • Minnesregel (mnemonic) - från radiala sidan:
   Some Lovers Try Positions - That They Cannot Handle

   Proximala ben:
   Scaphoideum - Lunatum - Triquetrum - Pisiformis
   Distala ben:
   Trapezium - Trapezoideum - Capitatum - Hamatum
  • Carpal bones
   Karpalben.
   From: doctorsgates.blogspot.se
  • Stabiliteten i handleden upprätthålls av os lunatum och os scaphoideum tillsammans med ett flertal ligament, se handledsdistorsion.
  • Bland karpalfrakturerna svarar scaphoideumfrakturer för 60%-80%. Ändå missas den av och till.
  • Efter scaphoideum följer i ordning frakturer i triquetrum, trapezium och lunatum.
  • De mindre vanliga karpalfrakturerna (vardera mindre än 2%) omfattar capitatum, hamatum (inklusive hamulus), pisiforme och trapezoideum.
  • Fall mot mot utsträckt hand eller direkt trauma mot respektive ben är vanliga skademekanismer. Även kraftigt vridvåld mot handleden kan ge frakturer.
  • Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

   • Patienten söker i regel akut och har då en lokaliserad svullnad, ömhet, svagt grepp och ofta instabilitet i handleden. Sistnämnda kan vara svårt att bedöma akut (lättare om 14 dagar).
   • Röntgen handled och hand utförs i de vanliga 3 positionerna (framifrån, sida och vrid-bild). Vid ömhet över scaphoideum eller av axiell kompression av tummen, lägg till röntgen av scaphoideum.
   • Vid negativ röntgen och misstänkt instabilitet i handen överväg ligamentskada i skafolunära, lunotrikvetrala, eller TFCC-ligamenten. Se Distorsion, handled. Ta tillbaka patienten för kontroll inom 14 dagar.
   • Ange vilka rörelser som utlöser smärta, palmart eller distalt, lokal smärta och kontrollera distalstatus.
   • Någon gång kan karpala luxationer inträffa. De kan vara svåra att identifiera på röntgen.

   • Åtgärder vid fraktur
   • Frakturer kan klassas som avulsionsfrakturer, enkla frakturer och multifragmentära frakturer. Grad av dislokation och vinkelfelställning anges.
   • Scaphoideumfrakturer indelas dessutom i proximal, mellersta (midjan), och distal del.
   • Värdera graden av skada: Allmänt gäller akut operation vid öppna frakturer, grav felställning eller diastas. Frakturluxation till exempel av os capitatum och ibland akut nervbortfall (n. medianus, ulnaris) bland annat vid avlöst humulus kan också kräva akut operation.
   • Antibiotika (kloxacillin) iv eller po vid öppen fraktur.
   • Fixering sker ofta med K-tråd eller skruv.
   • I oklara fall diskutera med senior kollega för ställningstagande till öppen kirurgi, artroskopisk bedömning, MR eller CT.
   • Vid odislocerad fraktur gipsskena eller scaphoideum-gips (vid fraktur eller misstanke om det), exspektans, och återbesök trauma-mottagning med ny röntgen om 1-2 veckor.

   Diffdiagnoser

   • Radiusfraktur
   • Ulnafraktur
   • Scaphoideumfraktur (syns ibland först efter 2-3 veckor)
   • Fraktur av processus styloideus radii
   • Fraktur av triquetrum, trapezium, eller lunatum
   • Fraktur i scaphoideum med palmar dislokation av os lunatum (de Quervains fraktur). Form av "greater arc injury" (större bågskada).
   • Distorsion av handleden
   • Kontusion av handleden (lokalt trauma)
   • Ruptur av senan till m. flexor carpi radialis
   • Subluxation av senan till m. extensor carpi ulnaris
   • Isolerad dislokation av lunatum som del i större ligamentskada
   • Vid osäkert trauma: Artros, Lunatummalaci (Mb Kienböck), eller de Quervains syndrom
   • Bennetfraktur eller Rolandofraktur, (tumbasen)
   • Omvänd bennetfraktur (basis metacarpale V)
   • Kliniska råd och kommentarer

    • Om patienten inte återfår någorlunda kraft eller stabilitet i handen på 2 veckor - Reagera! Ny röntgen och ev artroskopi eller öppen operation!

    Se även  Feber och hypertermi, översikt

  ICD 10:
  R509 Feber, ospecificerad

  Detta avsnitt är en översikt om feber, även om orsaker till hypertermi. Se respektive sjukdomar separat!
  Diffdiagnoser till feber och hypertermi finns längre ned i texten.
  • Feber som sådan är inte särskilt farlig, men den är en signal om en avvikelse från normaltillståndet.
  • Feber kan prioriteras (exempelvis enligt RETTS), men det är då viktigt att utgå från anamnes och vitalparametrar!

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • ABCDE-status, alltid vid misstänkt infektion!
  • Sätt nål om patienten är påverkad
  • Hämta in läkare om patienten bedöms ha sepsis!
  • Odla (blod, urin, NPH, svalg, sår) vad som är tillämpligt
  • Tag labprover (större labstatus om oklar källa; mindre eller inga prover alls om så är rimligt). Hb och CRP fungerar bra om endast kapillära prover tas. Tag hematologi, CRP, LPK, glukos, leverstatus och elektrolytstatus vid venös provtagning, överväg då också blododlingar.
  • EKG på sköra patienter (äldre, sjuka)
  • Sätt dropp, Ringer-Acetat, om cirkulationen är påverkad eller om patienten är dehydrerad.
  • Förbered för inläggning om patienten är dålig, ordna plats.

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Utgå i första hand från att febern beror på en infektion!
  • Föreligger SIRS? Det vill säga, har patienten en uppseglande sepsis? (Se sep avsnitt)
  • Ge vätska, Ringer-Acetat 1-2 liter i snabb takt, vid påverkad cirkulation
  • Tag beslut: Inläggning eller ej?
  • Som stöd till detta kontrollera ABCDE-status, labproverna och ev röntgen, samt helhetsintrycket av patienten
  • Vid behov av inläggning: Tag odlingar (blododling, urinodling, NPH, svalg, ev sår). Sätt in antibiotika om nödvändigt, välj det utifrån trolig lokal, och typ av infektion
  • Vid möjlig behandling hemma (ej inläggning): Välj antibiotika efter infektionstyp. Planera för ev nödvändig uppföljning. Om pat måste bedömas inom 2 dagar (t ex fult sår) tag tillbaka till akutmottagningen morgontid, annars planera för ev återbesök till primärvården.
  • I andra hand (hemifrån kommande patient) misstänk att någon medicin inducerat febern, sk drug fever. Sätt ut motsvarande läkemedel om ingen allvarlig infektion misstänks. Planera för en uppföljning inom några dagar. Exempel: Furadantin under längre kur, ASA, allopurinol
  • I tredje hand Tänk på ytterligare orsaker till feber, särskilt inflammation, malignitet och bindvävssjukdomar. (Se Diffdiagnoser nedan)
  • Har patienten någon sjukdom eller medicinering som är immunosuppressiv? (Ex leversvikt, njursvikt, HIV, kortikosteroider, azatioprin). Tänk till, patienten kan i så fall bli avsevärt sjukare än normalt. Överväg inläggning, tala med infektionsjouren!
  • Opåverkad patient med bara någon eller några dagars feber, och med uppenbar orsak, kan i regel gå hem, med eller utan behandling (t ex ÖLI, viros, tonsillit etc).
  • Ju längre tid med feber, desto mera skumt! En influensa, CMV-infektion eller en mononukleos kan visserligen pågå i 2 veckor, men annars är det i regel inte acceptabelt att ha feber mer än 7-10 dagar (för att ge någon vägledning). Beställ en lungröntgen. Börja leta efter lokalisation (UVI, pneumoni, sår etc) och odla, misstänk läkemedel, lungemboli, malaria (Afrikaresa?), lågvirulent septikemi, endokardit, (hematologisk) malignitet, HIV, kollagenos, inflammatorisk tarmsjukdom.

  • Oklar feber, FUO
  • När en feber har pågått mer än 3 veckor av oklara skäl, och med temperaturer >38,3 vid upprepade mätningar kallas tillståndet FUO, Fever of Unknown Origin, eller febris causae incertae. Då gäller det att ta en bra anamnes och att försöka tolka lab- och rtg-resultat därefter.
  • Kontrollera att blodproverna enligt ovan (åtgärder) har tagits. Lägg till SR, HIV-test, LD, D-dimer, CMV- och EBV-serologi, kollagenosprover (rheumafaktor, ANA m fl), elfores på blod (S-Proteinprofil) och urin (Bence-Jones-proteiner?), samt urinsticka. Detta får i regel ske via en avdelning eller mottagning, det finns inte tid för det på akutmottagningen.
  • Kontrollera att odlingar är tagna
  • Om rtg pulm har varit negativ komplettera med CT thorax och CT buk
  • Mantouxtest (eller annan TB-diagnostik)

  Diffdiagnoser

  Infektioner: (Bakterier, virus, parasiter mm)

  Vanliga infektioner (främst bakteriella)
  Vanliga viroser
  • Influensa
  • ÖLI, rhinovirus, parainfluensa, adenoviros, etc
  • Gastroenterit
  • CMV, EBV-infektioner, herpesviroser
  • Etc

  • Mindra vanliga infektioner på akuten
   • Endokardit (endocarditis lenta)
   • TB (tuberkulos)
   • Hepatit A-E
   • Sjukhus- eller ventilator-förvärvad pneumoni (nyligen sjukhusvårdad)
   • Infektion från iv-kateter (efter några dagar)
   • Importerad tropisk sjukdom (tänk alltid på möjlig malaria, denguefeber, hepatit, leichmaniasis, Zika, HIV, tyfoid, osv)
   • Abscess (någonstans, även inne i kroppen, app-abscess)
   • Mononukleos, CMV-infektion
   • Exantemsjukdomar (rubella, mässling, läkemedel etc)
   • STD (HIV/AIDS, chlamydia, gonorré, syfilis)
   • Tularemi (ofta vissa år)
   • Osteomyelit, septisk artrit
   • Udda bakterieinfektioner (t ex brucellos, ornitos)
   • Nosokomiala patogener (efter sjukhusvistelse), candida albicans, gramnegativa bakterier, clostridium difficile
   • Udda viroser (fågelinfluensa, enteroviroser (t ex coxsackie, polio), coronaviroser (t ex SARS, MERS-CoV), parvovirus (t ex femte sjukan), hantaviros, ebola och andra hemorragiska febrar, m fl viroser (ingen början, inget slut)
   • Parasitos (Hit hör t ex malaria, babesios, trypanosomiasis, toxoplasmos, amöba, leishmania, trichomonas, även masksjukdomar räknas ibland hit (schistosomiasis, hakmask, m fl))

   Andra orsaker än infektion till feber

   Drogfeber (läkemedelsreaktioner)
    Gäller i regel nyinsatta läkemedel, debut oftast efter 5 dagar, exempel:
   • Acetylsalicylsyra (Aspirin, Magnecyl, Treo)
   • Nitrofurantoin (Furadantin)
   • Haloperidol (Haldol) och andra neuroleptika
   • Penicilliner
   • Cefalosporiner
   • Sulfa
   • Cytotoxiska läkemedel (ex bleomycin)
   • Hydralazin (Apresolin)
   • Karbamazepin (Tegretol)
   • Allopurinol (Zyloric)
   • Och andra läkemedel
   • Efter utsättning försvinner febern i regel inom 3-4 dygn (ibland några dygn ytterligare).

   Feber vid utsättning av farmaka
   • Opiater
   • Baklofen
   • Alkohol
   • Bensodiazepiner
   • Haloperidol
   • Levodopa, carbidopa

   Hypertermi
   • Malign hypertermi (se särskilt avsnitt)
   • Överhettning (t ex varmt jobb, kock)
   • Salicylatintoxikation
   • Antikolinergika
   • Kokain (effekt på hypothalamus)

   Inflammation
   Malignitet (exempel)
   • Hematologiska maligniteter (leukemi, myelom m fl)
   • Lymfom (Hodgkin-lymfom och non-Hodgkin-lymfom)
   • Bröstcancer
   • Njurcancer
   • Lungcancer
   • Ovarialcancer

   Bindvävssjukdomar (kollagenoser)
   • Reumatoid artrit (RA)
   • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
   • Mixed connective tissue disease (MCTD)
   • Sklerodermi (Scl)
   • Vaskuliter
   • Polyarteritis nodosa
   • Wegeners granulomatos

   Övriga
   • FMF, Familjär Mediterran Feber (inte alldeles ovanligt längre, patienten vet ofta om sin diagnos/hereditet, med feber i perioder)
   • Delirium tremens
   • Pågående interferonbehandling
   • Blodtransfusion
   • Faktitiell feber (febris factitia; pat spelar sjuk; ovanligt)

   Kliniska råd och kommentarer

    Har man som patient hamnat i en komplicerad febersjukdom, ofta kantad av flera läkarbesök, odlingar, antibiotika och antibiotikabyten, då får jourläkaren problem. Åtminstone när diagnosen inte är uppenbar. Tag då inte alla prover som finns att ta, särskilt inte akut, kolleger och personal får spel!!
    Ett sådant fall får man ofta lägga in och utreda systematiskt. Alternativt - om patienten inte är särskilt dålig - gör man vissa insatser via akuten, t ex blododlingar och sanering av onödiga läkemedel, men man ordnar ett återbesök inom en vecka (allmänläkare, infektionsmottagning, med mott, etc).

   Se även  Hypotension

  ICD 10:
  I950 Hypotoni (Idiopatisk hypotoni)
  I951 Ortostatisk hypotoni (Postural hypotension)
  I952 Hypotoni orsakad av läkemedel
  R031 Lågt blodtryck som ospecifikt undersökningsfynd
  R570 Kardiogen chock
  R571 Hypovolemisk chock
  R572 Septisk chock (som bidiagnos till aktuellt agens)
  R578 Annan chock (Endotoxinchock UNS)
  R579 Chock, ospecificerad (Sviktande perifer cirkulation UNS)

  • Systoliskt blodtryck <90 mm Hg, eller
  • Sänkning av systoliska blodtrycket >40 mm Hg från utgångsläget, eller
  • Medelartärblodtryck (MAP) <60 mm Hg.

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • ABCDE-kontroll
  • Lågt blodtryck kan vara en del i en chock, men också ha ett betydligt mera stillsamt förlopp, till exempel efter en hjärtinfarkt och behandling med ACE-hämmare.
  • Viktigt att få fram aktuell medicinering, således.
  • Larma vid chock!
  • Sätt nål, koppla 1-2 liter Ringer-acetat (försiktigt vid kardiogen chock). Vid massiv blödning beställ tidigt blod!
  • Tag EKG!
  • Ge syrgas om SaO2 är <90%!
  • Leta underliggande orsak! Sepsis är en annan vanlig orsak till hypotoni, liksom akuta hjärtproblem (se diffdiagnoser nedan)
  • Om patienten mår bra, chock föreligger ej, kan man avvakta, följ dock blodtrycket med fortsatt täta kontroller.
  • Blodprover: Hematologi, elektrolytstatus, leverstatus, CRP, glukos, koagulation (vid blödning), då även blodgrupp och bastest!
  • Och vid feber: Odla (urin, blod, NPH, sår)

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Kontrollera triageringsresultatet!
  • Vätska upp patienten om nödvändigt (se Chock och SIRS)
  • Leta orsak till hypotonin! (Se diffdiagnoser nedan)
  • Har patienten feber? Är EKG normalt?
  • Åtgärd efter orsak! Följ ABCDE!
  • I lugnare situation, där chock inte föreligger, se över patientens medicinering! Justera om möjligt vid behov! (Går inte alltid).

  Diffdiagnoser

  • All hypovolemi är inte chock, som kännetecknas av takykardi, takypné och hypotoni samt påverkat allmäntillstånd. Vi tar chock först:
  • Blödningschock, inre eller yttre blödning
  • Septisk chock, infektion
  • Anafylaktisk chock
  • Neurogen chock, ryggmärgsskada
  • Obstruktiv chock (Ventilpneumothorax, hjärttamponad)
  • Kardiogen chock (pumpsvikt)

  • Andra orsaker till hypotoni:
  • Läkemedel (kärldilaterande medel, antiarytmika, antihypertensiva medel (särskilt ACE-hämmare), diuretika, kalciumantagonister, levodopa, nitroglycerin, sildenafil, etanol, narkotika, neuroleptika, och många andra läkemedel)
  • Akut hjärtinfarkt
  • Akut hjärtsvikt
  • Ischemiska hjärtsjukdomar (IHD)
  • Myokardit
  • Kardiomyopati
  • Klaffel
  • Arytmier
  • Diabetes, mångårig
  • Uttorkning (hypovolemi)
  • Svimning
  • Lungemboli
  • Binjurebarksinsufficiens (Addison)
  • Begynnande hemopericardium (hjärttamponad)
  • Begynnande ventilpneumothorax (obs andningsljud)
  • Brännskada (och andra SIRS-tillstånd)
  • Leversvikt
  • Minskad systemisk kärlresistens (SVR), främst vid sepsis
  • Ryggmärgsskada ovan T6 (hämmad vagal tonus)


  Medvetslöshet (koma) – Diffdiagnoser

  ICD 10: R402 Koma, ospecificerat (Medvetslöshet UNS)
  • Medvetslöshet = Icke kontaktbar person = Koma, RLS 4-8, (cirka GCS 3-6).
  • Detta avsnitt presenterar olika differentialdiagnoser till medvetslöshet.
  • Agera enligt ABCDE vid handläggning av medvetslös patient!

  Diffdiagnoser vid medvetslöshet (koma)

  Observera olika dispositioner nedan: Vanligaste orsakerna till medvetslöshet på akutmottagningen:
   • Hypoxi, anoxi (trauma, cirkulationskollaps, död)
   • Hypoglukemi (diabetes)
   • Intoxikation (små pupiller vid opiatintox)
   • Stroke
   • Övriga hjärnskador (SAH, hjärnkontusion, div trauma)
   • Chock, allvarlig (blödning, allergi, etc)
   • Svår sepsis, meningit
   • Status epilepticus
  Strukturell eller Metabolisk-toxisk medvetslöshet: Strukturella skador
   • Skalltrauma (med strukturella skador)
   • Subaraknoidalblödning (SAH)
   • Hjärntumör
   • Hjärninfarkt (stroke)
   • Hjärnblödning (stroke)
   • Cerebral emboli
   • Bakre hjärnblödning (cerebellum, pons)
   • Hjärnabscess, subduralt empyem
   • Endokardit
   • Encefalit (med restsymtom)
   • Akuta cerebrala volymökande tillstånd (om kvarstående)
   • Hypofysär apoplexi, Sheehan's syndrom (hypofysär nekros postpartum)
   • Eklampsi (om kvarstående)
   • Hjärndöd
  Metabolisk-toxisk medvetslöshet
   • Alkoholintox
   • Sedativa (bensodiazepiner och andra)
   • Opiater (heroin, fentanyl, tramadol, morfin)
   • Diabetes (DKA -ketoacidos, icke ketotisk hyperglukemi, hypoglukemi)
   • Hyponatremi (inte sällan hos äldre)
   • Kolsyra-retention (CO2-narkos, ofta KOL-patient)
   • Epilepsi, status epilepticus, och postiktalt koma
   • Chock (hypovolemisk, allergisk, septisk, mm)
   • Neuroinfektioner (meningit, meningoencefalit, encefalit)
   • Sepsis (pneumoni, urosepsis, sårinfektion, malaria, meningokocker (Waterhouse-Friderichsen))
   • Hjärnkontusion (ibland hjärnskakning)
   • Intrakraniell tryckökning (akut hydrocefalus, shuntsvikt, mm)
   • Leversvikt (leverkoma)
   • Njursvikt (uremi)
   • Hypotermi, hypertermi
   • Svält
   • Endokrina sjukdomar: Hypothyreos (myxödem), hyperthyreos (storm), Addisons sjukdom, Cushing (pga hypokalemi, hypernatremi och hyperkloremi), diabetes (enligt ovan)
   • Mycket högt blodtryck (hypertensiv encefalopati)
   • Eklampsi (i tidigt skede)
  Medvetslös enligt ABCDE:
   • A – Airway: Luftvägshinder (hypoxi), främmande kropp (mat, leksak), högt luftvägshinder (epiglottit, tumor mm), massiv hemoptys, trauma
   • B – Breathing: Andningsinsufficiens (hypoxi), opioid-intox (heroin, fentanyl, tramadol, morfin, mm), ventilpneumothorax, flail chest, hemothorax, pneumoni
   • C – Circulation: Hjärtstopp, chock (av alla slag), akut hjärtinfarkt, massiv blödning, grav anemi, lungemboli, arytmier (VF), akut hjärtsvikt, infektion (sepsis, endokardit etc)
   • D- Disability: Stroke (och andra strukturella hjärnskador), cerebralt trauma, hjärnödem (inkl inklämning), hypoglukemi (insulinkoma), hyperglukemi, intoxer, förgiftning, uremi, leversvikt, neuroinfektioner (encefalit, meningit, abscess mm), endokrin sjukdom (myxödem, Addison, mfl), elektrolytrubbningar (hyponatremi, hyperkalcemi), status epilepticus, postiktal medvetandesänkning
   • E – Environment, Exposure: Hypotermi, hypertermi, förgiftning (gaser), rökskada (cyanid, koloxid), hudförändring (meningokocksepsis, ikterus, etc), knivstick (blödning), fentanylplåster på ryggen (vänd alltid patienten).
  Medvetslöshet enligt "HUSK-MIDAS":
   • HUSK – Herpesencefalit (vanligen diagnos före medvetslöshet), Uremi, Status epilepticus, Korsakoff
   • MIDAS – Meningit (sepsis), Intoxikation, Diabetes, Andningsinsufficiens, Subarachnoidal blödning (inkl subdural blödning, stroke)
  Medvetslös med feber
   • Meningit
   • Encefalit
   • Meningoencefalit
   • Hypertermi (hereditär, förvärvad, thyreotoxikos, narkotika, läkemedel, rhabdomyolys, mm)
   • Endokardit (med cerebrala embolier)
   • Hjärnabscess (feber i 50%, ofta låggradig, tidigare infektion)
   • Subduralt empyem (feber, tidigare infektion)
  Medvetslös med nackstyvhet
   • Meningit, meningoencefalit, subaraknoidalblödning (SAH)
  Medvetslös med acidos Medvetslös med alkalos
   • Alkalos ger bara mild encefalopati, vanligen i form av konfusion. Sök därför annan förklaring, främst bland metabolisk-toxiska orsaker ovan.
  Medvetslös utan fokal neurologi
   • I regel metabolisk-toxisk orsak (se ovan)
  Medvetslös med fokal neurologi
  • Vanligen på grund av strukturell skada (se ovan)

  Se även