Dysfagi, diffdiagnoser

ICD 10: R13 Sväljningssvårigheter (dysphagia) Liten differentialdiagnostisk sammanfattning (för akuta besvär):

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Beskrivningen av sväljningssvårigheterna är ofta avgörande
 • Långsamt tilltagande sväljningsbesvär över veckor handläggs bäst hos egen läkare, icke-akut
 • Ta Hb, LPK, och CRP vid avancerade eller akuta besvär, annars avvakta. Se till att patienten inte har andningshinder!
 • Ta alltid EKG om patientens besvär är förenade med bröstsmärta

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Beskrivningen av sväljningssvårigheterna är ofta avgörande!
 • Patienter som inte kan svälja ens vatten (kommer tillbaka) har oftast ett akut problem som är nytillkommet och behöver åtgärdas.
 • Långsamt utvecklade symtom som förvärras plötsligt indikerar ofta en bakomliggande process.
 • Undersök patienten väl: Allmäntillstånd, mun och svalg, inspektera pharynx med spegel, kontrollera hjärta, lungor, buk och neurologi!
 • Lämpliga inledande utredningar: EKG, temp, labstatus, rtg pulm, labstatus, esofago-gastroskopi, ev rtg esofagus med kontrast (finns passage?), CT thorax-buk vid påvisad malignitetsmisstanke, CT hjärna vid positiva neurologiska fynd (stroke mm). På rtg oesophagus med kontrast ser man ofta candida-esofagit väldigt bra.

Diffdiagnoser, akuta

Akuta sväljningssvårigheter
  • Hos nyfödd: Esofagusatresi
  • Barn: Främmande kropp (mynt, små saker, Lego, etc)
  • Äldre: Stroke, cancer, även främmande kropp (vid demens mm)
  • Esofaguscancer (ofta successivt tilltagande besvär)
  • Svår esofagit (sväljningssvårigheter + smärta)
Andra orsaker till akuta sväljningssvårigheter
 • Efter intag av svällande substanser (till exempel loppfrön mot obstipation, kan fastna distalt, kan göra väldigt ont)
 • Mediastinalt tryck mot esofagus (extern process)
 • Akalasi
 • Mb Parkinson
 • Läkemedel, nyinsatt (antikolinerga läkemedel minskar salivproduktion)
 • Tung-, Hypofarynx-process (infektion, tumor)
 • Autoimmun sjukdom (främst sklerodermi/systemisk skleros)
 • Dysfunktion i autonoma nervsystemet
 • Kemisk skada
 • Strålningsskada
 • Neurologisk orsak (n. V, VI, IX, X, XII)
 • Neuro-toxiner, ex botulinustoxin, !
 • Plummer Vinsons syndrom
 • Funktionella besvär (liknande globus-känsla)
Akut sväljningssmärta
 • Övre luftvägsinfektion (tonsillit, faryngit)
 • Peritonsillit
 • Epiglottit
 • Esofagit (vanligt och vanligaste orsak; "bröstbränna")
 • Candida-esofagit (kan bli uttalad vid immuninkompetens, HIV, cortisonbehandling mm)
 • NSAID-utlöst esofagit (ganska vanligt, sätt ut)
 • Akalasi (medelålder, spasm i cardia)
 • Främmande kropp: (Intag av svällande substanser, eller lokaliserad esofagit)
Akut bröstsmärta, retrosternal smärta Vanliga och inte svåra bröstsmärtor
   • Angina pectoris, stabil eller instabil (AKS)
   • Oro, ångest, depression
   • Mb Tietze (ont över costokondrala partier, ofta vä om sternum)
   • Pneumothorax (spontan, ger andningkorrelerad bröstsmärta)
   • Epigastralgi (dyspepsi, viss retrosternal utstrålning)
   • Muskuloskelettala besvär (ofta rörelsebetingade)
   • Perimyokardit (ofta efter viros; växlande grad av smärta)
   • Pleurit (ofta efter viros; förväxlas med lungemboli)
   • Akut hjärtsvikt (mer tryck än smärta)
   • KOL, exacerbation (kan vara förvillande svår att skilja från kardiell smärta)
   • Luftvägsinfektion med hosta följd av ömmande myalgi
   • Akut pneumoni (bröstsmärta, feber, hosta)
   • Esofagusspasm (snarlik angina, svarar på nitro, efterhandsdiagnos)

   Se även