Pankreascancer

ICD 10: C259 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas

Pankreascancer
Pankreascancer. Notera det ljusare partiet av tumörvävnad.
From kritiscanningcentre.com
 • Allt vanligare cancerform, 5-6:e vanligaste orsaken till cancermortalitet i Sverige
 • Svår att avslöja, diagnosticera och bota
 • Cirka 1000 nya fall per år i Sverige
 • Incidens 10-12 per 100,000 invånare/år
 • Mortalitet 95% och samlad 1-års överlevnad cirka 20%

Tidiga åtgärder, personal och team

 • När misstanken väl är fattad på akutmottagningen bör patienten utredas skyndsamt, gul-orange prioritet
 • Större labstatus inkl Hb, leverprover, pankreasamylas, SR, CRP
 • Planera för inläggning, ev uppvätskning med Ringer-Acetat, 1 liter
 • Håll pat fastande inför ulj (om ej redan utfört), annars ingen fasta

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Akut ulj lever, gallvägar, pankreas (LGP), eller bara ulj pankreas, är ofta en bra inledning, men pankreas kan vara svår att visualisera och pat måste vara fastande några timmar.
 • Vid tiden för diagnos har bortåt hälften metastaser, därför bör patienten läggas in för kompletterande undersökningar (CT thorax)
 • Utred med CT buk med kontrast, där man då finner en ojämn tumor i pankreas, utan kapsel och med lågattenuerande partier i portalfasen. Gör samtidigt en CT thorax.
 • MR pankreas blir allt vanligare för kartläggning av påvisad tumör
 • Kirurgisk-onkologisk planering, omkring 20% kan "radikalopereras" (även om det ofta inte är så radikalt)
 • CT angiografi kan bli aktuell som preoperativ utredning inför ev Whipple
 • Ibland laparoskopi för inspektion av lever och peritoneum före ev laparotomi
 • Samtal dagtid i lugn och ro


 • Smärtstilla patienten
 • Basbehandling tabl paracetamol (Panodil, Alvedon mfl), 500 mg, 2x4
 • Smådoser av morfin, t ex 3-5 mg sc, för att titrera ut behovet
 • Övergång till depåpreparat, t ex oxikodon (Oxinorm, Oxycontin mfl) efterhandVätska upp vid behov, inledningsvis
 • Infusion Ringer-Acetat 1-2 liter på 6 timmar vb
 • Åtgärda ev kolestas, se dito.

Klinisk beskrivning

 • Pankreascancer syftar på den absolut domierande formen av pankreastumörer, nämligen pankreascarcinom. Neuroendokrina tumörer svarar för endast 1-2% av alla pankreastumörer. Därtill kan man ha pankreascystor i någon procent, där minst 15% är neoplastiska.

 • Riskfaktorer
 • Hereditet: Pancreascancer inom familjen. Peutz–Jeghers syndrom, hereditär pankreatit
 • Socialt: Rökning och alkohol
 • Nuvarande sjukdomar: Obesitas, diabetes (nydebuterad)
 • Kronisk pankreatit
 • Kända pankreascystor

  Symtom:
 • Ofta långsam debut med trötthet och diskret sjukdomskänsla
 • Illamående
 • Viktminskning
 • Buksmärtor, ryggsmärtor
 • Ikterus
 • Ibland färsk diagnos av diabetes mellitus