Akut – Vad är akut och vad är inte akut?

 • Begreppet "akut" är sällan tydligt definierat när man granskar litteraturen. Gemensamt är dock att "akut" syftar på
 • Brådskande händelse
 • Nyligen inträffad händelse
Socialstyrelsen hade för rätt många år sedan en bra definition, ungefär så här: "Akut innebär inträffad skada eller sjukdom under sista dygnet, eller försämring av ett pågående sjukdomstillstånd."
Akut trauma, trafikolycka, akut sjukhusfall.
Akut trauma, trafikolycka, akut sjukhusfall.
Foto: Per Björgell
Man kan inte kräva av alla att de ska söka inom ett dygn. Vi har lärt oss att man ska vänta i tre dagar innan det är dags att gå till doktorn. Alla vill inte söka medan ett besvär är som värst, andra ska nyktra till, osv.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Sammanfattningen av ovanstående:
  AKUT innebär:
 • Alla skador inom 1 vecka efter skadan.
 • Alla sjukdomar med akut förlopp - inom 1 vecka efter debuten.
 • Försämring av pågående sjukdom under sista veckan.


Det innebär samtidigt, att en sjukdom är inte akut om kriterierna inte är uppfyllda. Då kan man lämpligen börja hos ordinarie läkare, och då är sannolikheten liten för att patienten tar ytterligare skada av att få vänta några dagar ytterligare.
Vilken vårdnivå ska patienten uppsöka?
Svar:
Beror på åkomman i fråga:
 • Patient med sjukhuskrävande sjukdom (inläggning, operation, intravenös behandling, etc) kommer till sjukhusets akutmottagning.
 • Sjukdom som är akut, men inte kräver sjukhusvård, börjar hos familjeläkaren, allmänläkaren, som faktiskt löser runt 90% av alla besök. Det är aldrig fel att en opåverkad patient först uppsöker sin egen läkare.

Vårt samhällsproblem: Vart ska patienten gå om ingen kan ta hand om vederbörande?
 • Våra sjukhus akutmottagningar är alldeles överbelastade. Sjuksköterskor och läkare försvinner från verksamheten, som är alltför krävande. Personal blir inringd på fritiden. Väntetiderna på akuten ökar och äventyrar patientsäkerheten. Primärvården har svårt att nyrekrytera läkare. Patienterna har ingen "egen" läkare längre.
 • Kvar blir ett patienttryck på sjukhusens akutmottagningar. Och det blir en propp uppåt inom sjukhuset, som saknar lediga platser. Eftersom överbeläggningar är förbjudet, så låter man patienterna ligga kvar på akuten, utmed korridorerna på hård bår, ibland mer än ett dygn. Det är inte bra för någon. Akutläkarna måste gå rond för dessa besökare nästa morgon. Akuten har blivit en vårdavdelning. Därför måste systemet på ett eller annat sätt göras om, av professionen. Så är det, tyvärr!