CHA2DS2-VASc-Score

CHA2DS2-VASc-Score är ett poängsystem för beräkning av strokerisken vid förmaksflimmer. Vid 2 poäng, eller mer, finns indikation för antikoagulantia-behandling.

CHA2DS2-VASc-Score

Riskfaktor Poäng
Hjärtsvikt (CHD) 1 p
Hypertoni 1 p
Ålder ≥65-74 år 1 p
Ålder ≥75 år 2 p
Diabetes mellitus 1 p
Tidigare stroke/TIA/TE 2 p
Vaskulär sjukdom 1 p
Kvinna 1 p
SUMMA: = 0-9 poäng
CHA2DS2-VASc-Score för värdering av strokerisken vid förmaksflimmer. Denna score är en vidareutveckling av den ursprungliga CHADS2 från Birmingham 2009-2010. Referens: Lei et al, Chest, 2010;137(2):263-272.
Strokerisken i Leis studie gick från 0% per år vid 0 poäng, till 4,5% risk vid 6 poäng, och till 14,2% risk vid 8 poäng (efter korrektion för ASA-behandling). Förmaksflimmer ökar risken för stroke femfaldigt, och antikoagulerande behandling minskar dels risken för stroke, dels totalmortaliteten.

Stroke
Stroke. From www.clipartpanda.com
Behandlingsförslag: Lägg samman poäng enligt ovan. Antikoagulation med i första hand NOAK

föreslås vid 2-8 poäng. (Anm. 0 poäng kan man endast få som kärlfrisk man, under 65 års ålder). För bedömning av blödningsrisk vid FF, komplettera vid behov med HAS-BLED.

Se även

Förmaksflimmer
Förmaksfladder
HAS-BLED