Vaginalblödningar, diffdiagnoser

ICD 10:
 • N939 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
 • N72 Cervicit (Morbus inflammatorius cervicis)
 • N849 Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
 • N86 Erosion och ektropi i cervix uteri
 • N920 Menorragi UNS (Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel)
 • N921 Metrorragi, Oregelbunden blödning, Menometrorragi
 • N924 Rikliga blödningar i anslutning till menopausen (Menorragi och metrorragi i perimenopausen)
 • N950X Postmenopausal blödning, ospecificerad
 • O009 Extrauteringraviditet, ospecificerad
 • O019 Mola hydatidosa, Blåsmola, ospecificerad (Trofoblastsjukdom UNS)
 • O03 Missfall (Spontanabort, Abortus spontaneus)
 • O209 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad
 • O441 Placenta praevia med blödning
 • O450 Ablatio placentae med (riklig) blödning
 • O469 Blödning före förlossningen, ospecificerad
 • O679 Blödning under förlossningen, ospecificerad
 • O720 Blödning i efterbördsskedet (placentan kvar)
 • O721 Andra blödningar omedelbart efter förlossningen (Atonisk efterblödning UNS, Blödning efter placentas avgång)
 • O721X Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS
 • Alltid ABCDE-kontroll!
 • ABC-åtgärder vid stor blödning, dropp, blod etc. Vid stor blödning som inte går att kontrollera överväg sätta KAD och vaginal packning.
 • Transportera för akut gynekologisk bedömning så snart stabiliserad.
 • Agera genast: Gravid kvinna med blödning i sen graviditet (placenta – ablatio, previa, förlossning)
 • Kontrollera alltid U-HCG och fråga om senaste mens.
 • Hb, CRP, temp och efter behov B-HCG, bastest, blod.

Diffdiagnoser

Yngre till medelålders patient, ej gravid:
 • Infektion (Cervicit, salpingit, Chlamydia, Trichomonas, gonorré)
 • Malignitet (cervix, corpus)
 • Cervikal blödning (polyp, ektropium, cervicit, cancer), inte sällan post-coital blödning. Polyper kan ibland blöda ordentligt.
 • Krångel med spiral (IUCD) – Infektion, perforation
 • Adenomyos
 • Myom (utdragna blödningar)
 • Missfall – trots allt en okänd graviditet
 • Dysfunktionell blödning (progesteronbrist, oftast nära menarche eller menopaus)
 • Blödning efter aktuell gynekologisk operation
 • Extrauterin graviditet, ”X”, ”EP” (eng.). (Främst ensidig buksmärta, pos HCG, och vid allmänpåverkan inre blödning. Ev sparsam vaginal blödning).
 • Mola hydatidosa (trofoblastsjukdom). Vanligen buksmärta och småblödningar, som dock kan vara stora, med samtidigt högt HCG.
 • Sexuellt övergrepp
 • Blödning från urinvägarna, inte från vagina (sten, infektion)
 • Hypothyreos, obehandlad
 • Koagulopati (mycket ovanlig orsak, men akut leukemi, trombocytopeni, von Willebrand m fl kan debutera med blödning)
Vaginalblödning hos barn
 • Främmande kropp (inte vanligt)
 • Dysfunktionell blödning (progesteronbrist, nära puberteten). Behandling: Gynkonsult, behandlas vanligen med hög dos progesteron, ev tranexamsyra.
 • Malignitet (Mycket ovanligt!! Sarcoma botryoides hos småbarn vanligaste maligniteten).
 • Sexuellt övergrepp
Post-menopausal blödning:
 • Malignitet (vulva, vagina, cervix, uterus)
 • Dysfunktionell blödning (perimenopaus)
 • Senil vaginit
Tidig graviditet (till och med v 21)
 • Deciduablödning (nidblödning, ganska vanligt i tidig graviditet, liten blödning vid implantationen)
 • Abortus imminens (hotande abort med bibehållen cervix och sparsam blödning)
 • Missfall (kan ge ganska stor blödning, ofta med smärtor, även inkomplett abort)
 • Uterusperforation vid kirurgisk abort (fundometer, curette)
 • Ektopisk graviditet (som ovan, mer buksmärta än ev blödning)
 • Enstaka kvinnor har återkommande småblödningar genom hela graviditeten, med i övrigt normal graviditet.
 • Mola hydatidosa (trofoblastsjukdom, ingen graviditet). Vanligen buksmärta och småblödningar, som dock kan vara stora, med samtidigt pos HCG, högt värde.
Sen graviditet (från v. 22 och framåt)
 • Ablatio placentae (smärtsam blödning i regel, och uterus anspänd)
 • Placenta previa (även praevia) (icke smärtsam, ljus blödning i tredje trimestern)
 • Varix-blödning i vulva under graviditet.
 • Teckningsblödning (blodblandad flytning eller mycket sparsam blödning, när förlossningen är på gång, nu eller inom några dagar)
 • Övriga orsaker till vaginalblödning (se ovan).
Blödning efter partus (post-partum blödning) Kommer i regel under första dygnet, efter vaginal förlossning eller sectio:
 • Placenta previa
 • Ablatio placentae (kan fortsätta efter partus)
 • Uterusruptur
 • Uterusatoni
 • Koagulopati (se ovan)
 • Bristningar (cervix, vagina, vulva, perineum)
 • Uterusinversion (in-och-ut-vänd)

Se även

Originally published 5/2/2018, ©Per Björgell