Förutsättningar för denna sajt

Förutsättningar för sajten "Björgells Akuta sjukdomar och skador - 2016":
 • Texterna är skrivna för sjukvårdspersonal.
 • Sök gärna direkt på sjukdom, skada, ICD-kod (skriv t ex "Hyponatremi"), test, symtom, mm. Det kan gå fortare än att leta under Innehåll efter ämne/specialitet eller via Innehåll A-Ö.
 • Vi använder möjligheten att översätta text till olika språk. Det är maskinkod, vilket förefaller bli ganska bra. Men läsaren måste själv värdera textens innehåll, eftersom undertecknad inte kan tolka texterna.
 • Tilläggskoder/orsakskoder (V,W,X,Y) vid skador, förgiftningar mm (S00-T98) har bantats till rimlig nivå och ligger under "Orsakskoder (V-W-X-Y)"
 • I marginalen kan du också klicka på senaste publicerade avsnitt, och finna texter som hör till de olika specialiteternas akuta tillstånd
 • Om ett avsnitt kallas "Akut buk, vuxna" så hamnar det under A. När något har karaktär av akut buk används ofta ordet akut först, t ex akut appendicit, men jag ska försöka skriva rubrikerna omvänt, som "appendicit, akut", "pankreatit, akut", osv. Men en pneumoni kallas inte alltid "akut pneumoni", trots att så är fallet. Oegentligt således, men titta därför även på "akut...." om du inte hittar begreppet. Eller använd sökfunktionen.
 • Ytterligare ett antal avsnitt är klara, men det tar lite tid att redigera om dem för webben. Jag öppnar dock sajten nu 2016, eftersom jag tror att materialet kan vara till glädje redan under sommaren 2016. Så håll ut, det kommer mera 🙂
 • Under "Tidiga åtgärder, personal och team" (ljusgrön ruta) kan hela akutteamet (sjuksköterska, läkare, undersköterska, ambulanspersonal, sekreterare, etc) förbereda eller utföra sådant som behöver göras, till exempel inledande ABCDE-kontroll och prioritering, planera för inläggning, uppdukning, sätta nål eller ta vissa prover.
 • Under "Läkarens bedömning, åtgärder och behandling" finns sådana delar som läkaren själv måste ta ansvaret för, t ex läkemedelsordinationer, bedömning, vissa bestämda åtgärder, uppföljning, op-anmälan, osv. Det markeras med ljusbrun ruta.
 • Övrig text utgörs av en kort inledning, och till sist sådant man kan läsa när tid finns..., till exempel diffdiagnoser.
 • Texterna är avsedda för det arbete som bedrivs på en sjukhusbaserad akutmottagning eller akutprofilerad avdelning/mottagning. Texter fokuserar alltså på vad som behöver göras genast, här och nu. (Vidare icke-akuta utredningar och tolkningar ryms inte riktigt på föreliggande akutsite).
 • Texterna är däremot inte anpassade för allmänheten, vilket kan innebära risker för misstolkning av texterna. Du ansvarar själv, som läsare, för tolkningen. Sidorna är i nuläget öppna för alla som är intresserade.
 • Legitimerad sjukvårdspersonal förutsätts känna till de läkemedel som används i texterna, och agerar därmed på eget ansvar för vad som ordineras till patienterna, doser, kontraindikationer.
 • Generiska namn används primärt, ofta med vanliga läkemedelsnamn inom parentes. Det visar sig över tid att varumärken kommer och går, därför är de generiska namnen viktiga, även om de kan vara jobbiga att lära in.
 • De olika avsnitt som presenteras bygger på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, i första hand på evidensbaserad medicin (EBM), när så är möjligt.
 • Texterna är i första hand anpassade för svenska förhållanden och ska ses som förslag till behandling.
 • Notera att det även kan finnas andra metoder och läkemedel, utöver vad som nämns här, som också har god effekt i akuta sammanhang. Här presenteras åtminstone någon eller några fungerande lösningar.
 • Läkemedelsdoser är avsedda för vuxna när inget annat anges. Många avsnitt innehåller dock lämpliga läkemedelsdoser för barn, det framgår i så fall. På sikt avses alla tillstånd som (också eller mest) drabbar barn ha inkluderade barndoser.
 • Avsnitten kan naturligtvis tillämpas i alla akuta sammanhang, så långt kompetens, utrustning, labservice, och/eller medicinsk teknik medger.
 • All text och alla val av läkemedel är skrivna oberoende av någon tredje part. Mina texter saknar koppling till enskilda läkemedelsbolag.
 • I den mån reklam förekommer anges "Annons" eller liknande, och för ett sådant material är annonserande bolag ensamt ansvarigt.
 • Texterna är skyddade av upphovsrätt, © Per Björgell, och tidpunkten för de olika texternas första publikation finns dokumenterade.
 • Stavningen i denna text följer någorlunda vad som är vanligt, och vad jag anser vara vettigt. Huvudsakligen används försvenskat språk för grekiska och latin.
 • Kontakta gärna med förslag och ris/ros. Använd då kontaktformuläret.
Ha det så trevligt på akuten och lycka till! 🙂

Per Björgell
Björgells Akuta sjukdomar och skador AB

error: Alert: Content is protected !!