Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Neurologi Pediatrik Trauma

Cerebellära akuta symtom

ICD 10: C716 Malign tumör i lillhjärnan; G111 Cerebellär ataxi med tidig debut; G112 Cerebellär ataxi med sen debut; G464 Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom; I663 Ocklusion och stenos av cerebellära artärer; R298 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet; R 908 Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet

Översikt om akuta symtom från cerebellum
 • Många tillstånd kan påverka cerebellum, lillhjärnan
 • Pat blir besvärad av yrsel och ostadighet
 • Uppvisar ett avvikande rörelsemönster (se nedan)
 • Se diffdiagnoser avseende grundorsak

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE-status
 • Labstatus: Strokeprover, eller rutin inkl LPK, CRP, TSH och koagulation
 • Ta ett EKG
 • Patienten behöver i regel läggas in, men får göra CT hjärna först.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Patienten har central yrsel av cerebellär karaktär*, är således en neurologisk patient (ej till öronjouren!)
 • CT hjärna, eftersom positiv neurologi föreligger (gör ej röntgen endast för symtomet "yrsel"!)
 • Vid bakre, nedre symtom, som verkar innefatta även hjärnstammen är MR en bättre undersökning, gärna MR-angio om vaskulär påverkan misstänks.
 • Inläggning för vidare diagnostik och rehabilitering
 • Ev LP på vårdavdelning för att utesluta leptomeningeal carcinomatos, om sådan misstanke föreligger
 • Ev senare analys av paraneoplastiska antikroppar (t ex Anti-Hu, Anti-Yo, m fl). Innebär försämrad tumörprognos

Anamnes och status

 • Tidigare och nuvarande sjukdomar
 • Mediciner
 • Aktuella symtom
 • Akut yrsel på grund av lillhjärneinfarkt eller -blödning ses några gånger om året på en medelstor akutmottagning. De har nästan alltid positiva fynd i status.
*Några tecken på störningar i lillhjärnan:
 • Yrsel och illamående (i kombination med neurologiska fynd)
 • Huvudvärk
 • Kräkning
 • Ataxi
 • Nystagmus (ofta nedåtslående, central)
 • Oscillopsi (flackande blick, pupillen oscillerar)
 • Onormal diadokokinesi
 • Onormal finger-näs, knä-häl
 • Ataktiskt (hackigt) rörelsemönster (extremiteter, bål, gång)
 • Dysartri
 • Pos Romberg (cerebellär ataxi)

Diffdiagnoser

 • Cerebellär blödning
 • Cerebellär infarkt
 • Skalltrauma av diverse slag (commotio, kontusion, blödning, etc)
 • Alkohol
 • Abstinens
 • Paraneoplastiska symtom/syndrom (cerebellära symtom och degeneration t ex vid lungcancer (särskilt småcellig), bröstcancer, lymfom, ovarialcancer)
 • Hereditära former av ataxi
 • Annan ataxi, exempelvis med dysfungerande Na-K-pump