Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Neurokirurgi Neurologi ÖNH Pediatrik Trauma

Nackstyvhet – diffdiagnoser

ICD 10:
 • Nackstyvhet saknar diagnosnr.

Nackstyvhet/Nackstelhet

 • En patient som är akut stel/styv i nacken kallas nackstyv, eller synonymt nackstel, på engelska "neck stiffness", det kallas också meningism då meningerna är irriterade.
 • Vanligen är diagnosen akut meningit, ibland SAH.
 • Men det finns lite mer att välja på! Den som är nackstyv (till exempel ett barn) kan inte följa ett finger som sätts mot naveln, eller sätta hakan mot bröstet. Ber man patienten slappna av, så är nacken stel eller trög vid passivt böjningsförsök. En riktigt nackstyv person kan vara så stel, att om man lyfter under huvudet så följer kroppen med.
 • Notera att nackstyvhet inte är samma sak som nacksmärta, men båda kan förekomma samtidigt. Här en lista över vanliga diffdiagnoser vid nackstelhet.

Diffdiagnoser

 • Akut meningit (feber, huvudvärk)
 • SAH, subaraknoidalblödning (huvudvärk, ev medvetslöshet)
 • Encefalit, ibland som delsymtom i encefalomeningiter
 • Retrofaryngeal abscess (feber, ont i halsen)
 • Parafaryngeal abscess (ganska likt retrofaryngeal abscess, sidorna)
 • Torticollis (muskelsträckning, degeneration, ingen feber)
 • Spondylos (ofta långvariga besvär)
 • Cervikalt diskbråck (rhizopatisymtom)
 • Nacktrauma (t ex fraktur)
 • Tetanus (oftast föregånget av trismus och kramper)
 • Cervikal lymfadenit (snarast svårt att vrida huvudet, böja går bra)


Updated 2022-02-08, Originally published 2022-02-08. Established 2022-02-07.
©Per Björgellerror: Alert: Content is protected !!