Om

Mitt namn är Per Björgell, jag är specialist i akutsjukvård, akutläkare.

Vi introducerade akutsjukvård i Sverige i början av 2000-talet, då vi inom SweSEM översatte och anpassade den europeiska målsättningen för akutläkare till svenska. Så småningom accepterade Socialstyrelsen den nya specialiteten.

Jag är en av de första svenska akutläkarna. Har arbetat huvudsakligen i Helsingborg, Malmö, och Borås, där jag också varit läkarchef på respektive akutmottagning.

Under 3 år hade vi fyra akutbilar i Skåne (sk PHAT-team, Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad). Jag har åkt en hel del på dessa bilar, främst i Helsingborg och Malmö, ett drygt 1000-tal blåljuslarm blev det. Av detta lär man sig att ta snabba beslut i akuta situationer, att leda och att anpassa sig efter läget.

Som läkare har jag verkat dels inom slutenvården och dels inom primärvården. Jag är också specialist i allmänmedicin. Största delen av mitt yrkesliv har jag jobbat på sjukhus. Akutverksamhet har alltid intresserat mig. Tillsammans med Astrid (min hustru, allmänläkare) skrev vi Jourläkarboken på -80-talet, som kanske några minns. Vi gav också SK-kurser i akutvård för primärvården under drygt tio års tid, via Socialstyrelsen och Ipuls (numera Lipus).

Jourläkarboken utgick från jourverksamheten inom primärvården. Nu blir det närmast tvärtom - Denna sajt utgår från slutenvårdens akutmottagning. Det kommer att ta tid att bygga upp sajten, men någon gång ska man börja.

Jag har tänkt mig att skriva om akuta sjukdomar och skador (trauma) med utgångspunkt från de flesta av sjukvårdens olika specialiteter. Symtom, diagnos, behandling och differentialdiagnostik blir därmed också viktiga delar. Jag ska också ta upp akutteamets olika personer (ssk, usk, sekr, läk) och uppgifter (kontroller, prover, inläggning, behandling etc) utifrån respektive händelse.

Använd sajten, och rekommendera den gärna till andra. Läs också hur sajten är avsedd att användas under Förutsättningar!

Vill du kontakta mig, gå via Kontakta.

Lycka till på Akuten!

Per Björgell
Björgells Akuta sjukdomar och skador AB