Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin Kardiologi

Förmaksfladder

ICD 10: I489 Förmaksfladder

 • Förmaksfladder (FFL) handläggs väsentligen på samma sätt som förmaksflimmer (se dito)
 • Vid förmaksfladder hittar man ofta en snabb, regelbunden p-vågsfrekvens (240-340) liknande sågtänderna på en såg. Då är ofta hjärtfrekvensen, kammarfrekvensen. 135-160/minut, ibland även något högre mot 170-175. Blockeringen är ofta 2:1 eller 3:1, ibland växlande "2:1 till 3:1", etc.
 • Fladder kan likna en sinustakykardi, eftersom frekvensen oftast är tämligen regelbunden vid fladder
 • FFL ses ibland under övergång från förmaksflimmer till sinusrytm. Förekommer sällan hos hjärtfriska individer. Ganska ovanligt som "kroniskt" fladder.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-kontroller som vanligt.
 • Tag EKG. Snabbt förmaksfladder innebär i typiskt fall ett sågtandat EKG och hjärtfrekvens >100 per minut
 • Stort labstatus, inkl TSH vid förstagångsfall. Står pat redan på tabl Digoxin och likväl har snabbt förmaksflimmer så kolla S-Digoxin. Hos Theo-Dur-behandlad patient kan S-teofyllin behöva kontrolleras. Troponin endast vid infarktmisstänkt EKG eller centrala bröstsmärtor.
Förmaksfladder
Förmaksfladder med typiskt sågtandsutseende (se V1), hjärtfrekvens 160 per minut.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Se Förmaksflimmer i första hand. Utöver farmakologin nedan, samma behandling.
 • Vid svår allmänpåverkan gör akut elkonvertering (50-(200) J). Behövs mera sällan.
 • För farmakologisk konvertering kan ibutilid (Corvert) användas (antiarytmikum klass III), som har indikationen akut förmaksfladder. Cirka 60% konverteras. Med förlängd QT-tid som följer med behandlingen finns viss risk, särskilt vid hjärtsvikt, för maligna ventrikeltakykardier av typ torsades de pointes. Behandlingen bör därför göras inneliggande på HIA eller AVA-enhet och efter bakjoursbeslut.
 • (För kännedom: Vernakalant (Brinavess) som kan användas vid akut flimmer saknar indikationen fladder, och konverterar inte fladder)

Se ävenUpdated 2019-06-17. Originally published 2016-07-12, ©Per Björgell