Fjärsingstick

fjarsing_img_6132
Fjärsing med sin gifttagg. Från Glenn Glicko Andersson
ICD 10: T635 Toxisk effekt av kontakt med fisk
 • Fjärsing (weever fish, Trachinus draco) är en ganska sällsynt fisk med en tagg i första ryggfenan. Fisken finns, vissa år rikligare, utmed Västkusten och i södra Östersjön, även i Norge och Danmark, annars mest i stora hav.
 • Ibland sticker sig folk på den, till exempel i sandbotten då man trampar på den, eller i händerna i samband med fiske. Sticket ger intensiv smärta och ibland sjukdomskänsla med frossa, feber, arytmier, hypotoni, svettningar, illamående, svimning, och huvudvärk
 • Smärtan anses vara det dominerande problemet, systemiska besvär mer ovanligt. Lokalt ses rodnad och svullnad, extremiteten kan vara svullen en veckas tid.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Ta in patienten på rum så snart möjligt, eftersom det gör ont, men sticket är sällan farligt!
 • Toxinet är värmeinstabilt och därför ska den skadade sitta med extremiteten i så varm vatten som kan tolereras (42-45-(50) grader, undvik brännskada!) under 30-60 min eller tills att smärtan viker
 • Tänk på att barn och gamla har tunnare hud och tål därför varmt vatten sämre!
 • Obehandlat kan smärtan sitta i under ett dygns tid
 • Värmebehandling har evidenstestats utifrån ett antal randomiserade studier (level I), och har också stöd i fler publikationer (level II-IV).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Utöver värmebehandling ovan krävs sällan farmakologiska åtgärder.
 • I besvärliga fall överväg iv analgetika, försöksvis har även lokalbedövning rapporterats.
 • Stinget kan kompliceras av en sekundärinfektion, i så fall ges antibiotika. Lokala nekroser förekommer.
 • Kontrollera att patienten har skydd mot stelkramp, överväg annars booster.
fjarsing_img_6144
Fjärsing på bryggan. Från Glenn Glicko Andersson