Kategorier
Akutsjukvård, emergency Internmedicin

Cyanidförgiftning

ICD 10:    X08.99 Exponering för annan specificerad rök och öppen eld + T65.0 Toxisk effekt av cyanider Cyanid kan förekomma i fast form (cyanider), som vätska (blåsyra, prussic acid) och som gas (t ex i brandrök). Kan ha doft av bittermandel.
Cyanidflaska
Cyanidflaska
Akut måttlig förgiftning ger takypné, yrsel, huvudvärk illamående och kräkningar. Svår förgiftning följs av kramper, andningsstopp och sedan hjärtstopp, allt inom 5-10 minuter. Kronisk förgiftning av cyanider har också beskrivits, t ex tobaksamblyopi, parkinsonliknande neuropatier, tropisk ataktisk neuropati (större konsumtion av cassava, tapioka). Förgiftningen orsakar inhibition av cytokromoxidas, som behövs för ATP-produktionen i elektrontransportkedjan i mitokondrierna. Konsekvensen blir en anaerob metabolism med laktat och metabol acidos. Cyanid hämmar dessutom ett flertal ytterligare enzymsystem.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status
 • Omedelbart syrgas, 15 l/min (andningsmask med reservoar).
 • Prov för cyanid tas i ett heparinrör och även urinprov.
 • Sätt nål och ta de vanliga intoxproverna/inkomstprover
 • Hämta Cyanokit och Natriumtiosulfat, om det finns!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Kontroll enligt ABCDE
 • Ge syrgas, 15 l/min (andningsmask med reservoar)
 • Om patienten är sotig i ansiktet/luftvägarna så finns förutsättningar för cyanidförgiftning. Cyanid stiger till väders, så misstanken är bara aktuell i stängda utrymmen med pyrande rök.
 • Behandla så tidigt som möjligt mot cyanidförgiftning (sotig patient) med Cyanokit, 5g iv på 15 min till vuxna (reducera efter vikt till barn 70 mg/kg kroppsvikt).
 • Alternativ till Cyanokit är Natriumtiosulfat 150 mg/ml: Ge 100 ml under 5 min till vuxna, reducera för barn (2,5 ml/kg kroppsvikt)
 • Artärblodgas (kan ge svar på CO-Hb, som man vill ha samtidigt, samt grad av acidos, laktat)
 • Bronkodilatantia, t ex Combivent 2,5 ml inhalation, vid behov.
 • Korrigera pH-värdet vid kraftig metabol acidos, endast vid pH 7,2 eller lägre. Ge då initialt 100-200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml eller 100-200 ml Tribonat.
 • Därefter ny artärblodgas.

Klinisk beskrivning

Cyanid finns främst i brandrök, men även inom industrin vid metallförädling, tidigare som ogräsmedel, inom kemisk industri och har tidigare förekommit som kemiskt stridsmedel. Finns även naturligt till exempel i cassava, bittermandel och plommon. Blodprover för cyanid är bara intressanta i efterskott, eftersom nivåerna snabbt minskar efterhand. Det viktiga är därför snarare att behandla omedelbart. Cyanid ger vid ger vid <8 μmol/l inga symtom, rodnad och takykardi vid 20-40 μmol/l och koma, andningsinsufficiens vid 100 μmol/l, dödsfall mer än 115 μmol/l.

Diffdiagnoser

Rökgasförgiftning av annat ämne i brandrök innebär oftast koloxid (kolmonoxidförgiftning)

Kliniska råd och kommentarer

 • Värdet av Cyanokit har diskuterats, eftersom det så lätt inaktiveras av värme/förvaring. Min egen uppfattning är att det räddar liv, jag har ett flertal egna snabba, positiva erfarenheter av preparatet. Det är ofarligt att ge, en B12-variant.
 • Intubera liberalt och tidigt vid brännskador i ansiktet eller övre luftvägarna. Kan svullna igen snabbt.

Vårdnivå

Sjukhus
error: Alert: Content is protected !!