Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Kirurgi

Dyspepsi, epigastralgi

ICD 10: K309 Dyspepsi (Funktionell dyspepsi, dyspepsia functionalis)

 • Dyspepsi syftar på en syra-relaterad åkomma, alltså magkatarr till följd av magsyra. Epigastralgi är egentligen en bättre benämning, smärtor i epigastriet.
 • Vanligt problem

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Många söker för ospecifika besvär eller smärtor från epigastriet, epigastralgier, inte minst yngre personer.
 • Triage: Se Akut omhändertagande och ABCDE-kontroll
 • Patienter som har mycket svåra smärtor eller är allmänpåverkade hör inte riktigt till dyspepsi-bilden.
 • Tänk på differentialdiagnoser nedan, exempelvis akut pankreatit, akut hjärtinfarkt eller gallstensanfall.
 • Tag rutinprover: Hb och CRP på yngre, lägg till efter behov: Hematologi, leverstatus, amylas, troponin, koagulation.
 • EKG vid bröstsmärtor!
 • GE INTE någon så kallad cocktail (antacidum + lidokain). Saknar helt värde, även vetenskapligt. Jag brukar säga att en cocktail endast är till för att lugna oss i personalen.
  Att patienten kan känna sig bättre leder inte till någon som helst slutsats, tvärtom kan möjligen viktiga diagnoser missas. Kallas även GI-cocktail eller "Lundgrens blandning". Antacida enbart ger samma effekt som GI-cocktail. Sammanfattningsvis: Avstå!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Vid epigastralgi har patienten besvär i epigastriet. Det är inte möjligt skilja funktionella besvär från organiska sjukdomar, exempelvis magsår, angina pectoris eller gastroskopiverifierad gastrit. Se Klinisk beskrivning nedan.
 • Kontrollera utförd triagering och ABCDE-status.
 • Står patienten på någon medicin? Sätt ut NSAID, eller ibland ASA (även bara 75 mg kan ge ulcus) om möjligt, eller komplettera behandlingen med tabl omeprazol 20 mg, 1x1.
 • Har patienten anemi? Bröstsmärtor (ibland sekundärt till anemin)? Kontrollera EKG och labprover.
 • Står pat på antikoagulantia? Finns andra allvarliga symtom (snabb avmagring, blod i kräkning eller avföring, passageproblem, smärtor bak mot ryggen)?
 • Risken för allvarlig sjukdom vid dyspepsi utan anemi är betydligt mindre hos yngre personer, som ofta har psykosomatiska (funktionella) besvär. Existentiell problematik får vissa att söka mitt i natten.
 • Status: Rutinstatus, samt buk och rektalundersökning. Tag F-Hb om möjligt.

 • Åtgärder:
  - Patienter som uppfattas ha okomplicerad "dyspepsi" kan i regel gå hem, med eller utan behandling.
  - Behandling: Okomplicerad patient alginsyra, aluminiumhydroxid (Gaviscon) eller antacida (Novaluzid m fl) tills bättre.
  - Tablett Omeprazol 20 mg 1x1 i 14 dagar utan refluxsymtom, eller 20 mg 1 till natten i 4 veckor. - Vid försämring trots behandling med omeprazol 20 mg: Dubblera dosen. Ordna uppföljning.
  - Vid svåra refluxbesvär: Byt omeprazol till esomeprazol (Nexium, Esomeprazol) 20-40 mg i 4-8 veckor, därefter underhållsbehandling med 20 mg.
 • Remiss för gastroskopi (gastroduodeniskopi):
 • Allvarliga symtom
 • Högre ålder
 • Utebliven förbättring
 • Riskfaktorer (tidigare ulcus, anemitendens, angina, antikoagulans, steroider etc)

 • Remiss till primärvården för uppföljning:
  - De som ska gastroskoperas (återkoppling),
  - Fall med misstänkt depression/psykosomatik,
  - Patienter eller äldre där uppföljning bedöms angelägen.

 • Lägg in: Patienter med anemi <100 g/L, misstanke om alternativ diagnos, exempelvis akut pankreatit.

Klinisk beskrivning

 • Sveda och obehag i epigastriet
 • Ibland relation till mat (bättre/sämre)
 • Orolig mage, kan likna IBS!
 • Sura uppstötningar, hosta eller halsbränna kan tyda på reflux (refluxesofagit).
 • Inga tecken på allvarlig sjukdom, i så fall överväg annan diagnos.

Diffdiagnoser

 • Magsår (ventrikel-ulcus, duodenal-ulcus)
 • Reflux-esofagit (retrosternala besvär, halsbränna)
 • Angina pectoris
 • Akut hjärtinfarkt
 • Akut pankreatit
 • Gallsten
 • IBS
 • Oro, ångest, funktionella symtom
 • Ventrikelcancer (jämförelsevis ovanligt)
 • Pankreascancer (jämförelsevis ovanligt)

Se ävenerror: Alert: Content is protected !!