Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Lungmedicin ÖNH Thoraxkirurgi

Vena cava superior-syndrom (Stokes krage)

ICD 10: I871 Kompression av ven

Stokes krage
Vena cava superior (VCS)-syndrom (Stokes krage)
 • Successivt tilltagande tillstånd, i regel inte urakut. Gul-orange prio (2-3).
 • Ser ut som att man har knäppt skjortkragen för hårt (Stokes krage). Besvärligt obstruerande tillstånd, oftast vid mediastinal malignitet men även vid trombos eller mekaniskt tryck, som innebär försämrat återflöde i vena cava superior (VCS).
 • Lungcancer och lymfom vanligaste orsaker
 • Även vid lungmetastaser
 • Leder till ödem i ansiktet med ansiktsrodnad, ofta värst morgontid
 • Ödem på hals och armar
 • Kärldilatation på halsens och bröstkorgens vener (syns tydligt)
 • Stämbandspares kan förekomma
 • Även Horner’s syndrom kan ibland uppträda

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE, särskilt att fri luftväg föreligger
 • Syrgas vid SaO2 <90%
 • EKG om färskt EKG saknas
 • Labstatus Hb, CRP, LPK, PK, elektrolytstatus

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Ge 8 mg betametason (Betapred) per os (16 tabl) eller iv (2 ml) vid akut andnöd/stridor
 • Ge furosemid (Furix), 40 mg iv (minska vätsketrycket)
 • Syrgas efter behov
 • Patienten ska läggas in
 • Gör CT thorax/buk, angio (lungröntgen vid tillgänglighetsproblem)
 • Angiografin bekräftar diagnosen


 • Fortsatt behandling
 • Akut tumörspecifik terapi (cytostatika eller akut strålbehandling)
 • Vid t ex obehandlad småcellig lungcancer kan cytostatika ge snabb regress
 • Nedläggning av stent kan vara ett gott alternativ
 • Symtomfrihet viktigast

Diffdiagnoser

 • Malignitet
 • Mediastinalfibros
 • Aortaaneurysm
 • Om ingen av ovanstående diagnoser är en akut eller kronisk trombos i VCS trolig
 • Struma (ger dock vanligen ingen generell stas uppåt)


error: Alert: Content is protected !!