Suprakondylär humerusfraktur

ICD 10:
S424 Fraktur på nedre delen av humerus (inkl Suprakondylär humerusfraktur)
W0199 Fall i samma plan (Övriga, se Orsakskoder pga olycksfall (V, W, X, Y))

Utgör 7% av barnfrakturerna och är den vanligaste armbågsfrakturen hos barn.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Om det kommer ett barn med (oftast) felställd armbåge efter fall mot utsträckt arm: Kontrollera distalstatus, och sätt upp barnet med RÖD PRIORITET (prio 1). Visserligen inte livshotande, men armens tillstånd kan vara/bli kritiskt!
 • Kontrollera översiktligt ett ABCDE-status!
 • Håll barnet fastande. Räkna med inläggning vid synlig felställning!
 • Förbered för ev tillfällig dorsal gipsskena
Suprakondylär humerusfraktur
Suprakondylär humerusfraktur hos 6-årig pojke som fallit framåt mot armen. Man ser också ett främre och bakre "fat pad sign" (lite mörkare partier invid distala humerus).
Case courtesy of Dr Benoudina Samir, Radiopaedia.org. From the case rID: 50191

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Om ett barn (oftast <7 år) har fallit mot utsträckt arm, och armbågen ter sig felställd är det ofta en suprakondylär fraktur. Det rör sig nästan alltid om extensionsfrakturer. Därmed ligger det proximala humerusskaftet framåt mot kärlen, och frakturfragmentet bakåt.
 • Håll barnet fastande.
 • Vanligen finner man en tydlig svullnad och synlig felställning, instabil. Proximala delen kan ha en skarp frakturkant som kan skada kärl och nerver, därför är distalstatus mycket viktigt, både före och efter reposition. God perifer cirkulation det viktigaste initialt avseende kärlen (titta och känn puls, eller varm hand).
 • Kontrollera distalstatus - sensibilitet, motorik och cirkulation (finns radialispuls?)
 • Finns puls, vilket faktiskt är det vanligaste, kan man fixera armen med en liten dorsal gipsskena inför röntgen och bedömning, men ordna röntgen omgående!
 • Överväg även diffdiagnoserna, vid felställning kanske främst kvarstående armbågsluxation med medial epikondylfraktur (oftast skolbarn), eller en olecranonfraktur, vilket inte är så vanligt bland barn.
 • Man kan alltid vid behov dra försiktigt i armens längsriktning vid nerv- eller cirkulationspåverkan. Kontrollera därefter distalstatus igen. Saknas radialispuls försök verifiera cirkulationen med en pulsoximeter.
 • Om cirkulation saknas gå direkt till op (genomlysning, reposition, fixering med perkutana stift, ev med sedering/narkos).
 • Efter varje åtgärd ny kontroll av cirkulationen. Om fortfarande ingen cirkulation behövs oftast en akut, öppen reposition (kärl/fraktur)
 • Vid ringa felställning (extension <20 grader, väsentligen ingen rotation, samt sidofelställning <10 grader (valgus/varus) behandla konservativt med gipsskena. Gips i 90 grader från överarmens mitt till och med handleden i 4 veckor. Lägeskontroll med rtg efter en vecka. Kolla distalstatus efter gipsning innan barnet går hem.
 • >Vid större felställning men med god cirkulation lägg in barnet med fortsatt täta kontroller av den perifera cirkulationen. Då får man göra sluten reposition i narkos, stifta, och om fortfarande instabilt göra öppen reposition och fixering. Dorsal gipsskena, undvik även compartmentsyndrom!
 • Postoperativt gips/fixation under cirka 3-4 veckor med efterföljande klinisk kontroll.

Diffdiagnoser

Vid armbågen:
 • Distorsion eller kontusion av armbågen
 • Pigluxation (Nursemaid's Elbow) (under produktion)
 • Suprakondylär humerusfraktur
 • Armbågsluxation
 • Caput radii-fraktur
 • Collum radii-fraktur
 • Olekranonfraktur
 • Radial kondylfraktur
 • Ulnar kondylfraktur
 • Epikondylfrakturer (radial/ulnar)

Se även