Kategorier
Akutsjukvård, emergency Ortopedi

Acromioclavikularledsluxation (AC-lux)

ICD 10: S431 Luxation i akromioklavikularled + W0199

 • Ses ibland efter trauma mot axeln, även efter fall mot utsträckt arm
 • Skadan sitter långt lateralt och buktar fjädrande utåt
 • Besvär aktivt, passivt och lokalt över AC-leden
 • God prognos på sikt, såväl med konservativ som operativ åtgärd

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status vid trafikolycka (fler skador?)
 • Kontroll distalstatus
 • Röntgen klavikel
 • Collar'n'Cuff
AC-lux grad III
AC-lux grad III. Case courtesy of Prof Frank Gaillard, et al., radiopaedia.org

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Åttaförband eller Collar'n'Cuff under 1-2 veckor
 • Smärtstillande läkemedel
 • Direkt mobilisering så snart smärtan tillåter (några dagar)
 • Återbesök hos egen läkare om 3-6 veckor och om då inte acceptabelt begynnande läkning, remiss för artroskopi (ACJ excision & subakromiell dekompression).
AC-Subluxation
AC-Subluxation. Case from Wikiradiography.net
AC-ledsluxation, typ 4
AC-ledsluxation, typ 4. 100% dislokation, Klavikeln dislocerad bakåt From shoulderdoc.co.uk with the kind permission of Prof Lennard Funk

Diffdiagnoser

 • Distorsion mot AC-leden (klinisk bed, eller rtg ua)
 • Distorsion med ligamentskador kring AC-leden (ledsvullnad, vidgad AC-led)
 • AC-subluxation
 • Distal klavikelfraktur (Allman typ I, II, III) där typ I har ringa dislokation, typ II tältar, och typ III är intraartikulär och främst ger sena besvär