Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Antikoagulation Internmedicin Kardiologi Koagulation Trauma

Antikoagulerande läkemedel, översikt

En översikt här över antikoagulerande läkemedel som blir allt fler. Klicka på länkarna nedan (kommer efterhand) för närmare info.De äldre medlen är acetylsalicylsyra (ASA), klopidogrel (Plavix), heparin (inkl lågmolekylära varianter) och warfarin (Waran), som under de sista åren nu fått avsevärd konkurrens.
De nyare perorala läkemedlen kallas NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia). NOAC kallas också "novel oral anticoagulants", "new oral anticoagulants", "non-VKA oral anticoagulants", eller DOAC, "direct oral anticoagulants", DOACs, samt även "target-specific oral anticoagulants", TSOACs, (tramsigt, eller hur?!).
Hit hör för närvarande dabigatran (Pradaxa), samt rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), och edoxaban (Lixiana).

För antidoter se längst ned!

Trombocythämmare
ASA (Trombyl, Acetylsalicylsyra m fl)
Dipyridamol (Persantin, generika), med ASA (Diprasorin)
Klopidogrel (Plavix)
Nyare trombocythämmare
Tiklopidin (Ticlid)
Prasugel (Efient)
Tikagrelor (Brilique)
Cilostazol (Pletal, Cilostazol)

Vitamin K-hämmare
Warfarin (Waran) (Förr även dicumarol (Apekumarol))

Heparingruppen
Heparin (Heparin LEO)
Antitrombin III (Antitrombin III Baxter, Atenativ)
Dalteparin (Fragmin)
Enoxaparin (Klexane)
Danaparoid (Orgaran)
Tinzaparin (Innohep)

Trombinhämmare
Argatroban (Novastan)
Bivalirudin (Angiox)
Dabigatran (Pradaxa)

Faktor Xa-hämmare
Rivaroxaban (Xarelto)
Apixaban (Eliquis)
Fondaparinux (Arixtra)
Edoxaban (Lixiana)

Övriga
Defibrotid (Defitelio)
Trombolysenzymer (t ex Strepokinas)

ANTIDOTER
Mot warfarin: Protrombinkomplexkoncentrat (= PCC), (faktor II+XII): Ocplex, Confidex. Även vitamin K1 (fytomenadion): Konakion, samt färskfrusen plasma.
Mot Pradaxa: Specifik antidot: Idarucizumab (Praxbind)
Mot Eliquis, Lixiana och Xarelto (fXa-hämmare): Specifika antidoter saknas ännu, men indirekt kan man försöka med PCC (Ocplex, Confidex) i dosen 50 IE/kg som i experimentella studier reverserar fXa-hämmare på 30 min efter avslutad infusion. Specifikt befinner sig andexanet alfa (AndexXa) och ciraparantag (PER977,Aripazine) i kliniska prövningar, så antidoter kommer sannolikt efterhand.