Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi

Lisfranc-skada (fraktur/luxation)

ICD:
S922 Fraktur på andra tarsalben
S923 Fraktur på metatarsalben
S927 Multipla frakturer på fot
S933 Luxation i andra och icke specificerade delar av fot, samt några
orsakskoder:
V499 Förare av eller passagerare i personbil, skadad i trafikolycka
V899 Person skadad i fordonsolycka (Kollision UNS)
W1999 Fall, ospecificerat
W64 Exponering för andra levande mekaniska krafter (påsprungen etc)

 • En skada mot mellanfoten kan innebära att Lisfrancs led skadas. Det är den distala led som bildas mellan mellanfotsbenen och metatarsalbenen. Skadan kan innebära ligamentskada, fraktur och/eller frakturluxation.
 • Lisfrancskadan är inte så vanlig, men lätt att misstolka som en fotledsdistorsion, och missas i 20% av fallen!
 • Frakturen uppkommer oftast vid högenergetiskt våld (trafikolycka, eller fallande, tungt föremål mot fotens dorsalsida) och kan inkludera öppna frakturer och skrubbsår, men också vid lågenergetiskt våld som ett fall åt sidan med fastsittande fot (fastnat i ställning, fall från wakeboard, etc), samt vid extrem plantarflexion med kraften från hälen och framåt (ofta sporter, kollision eller spark mot foten bakifrån).

  Tidiga åtgärder, personal och team

  • När det rör sig om en högenergetisk skada kommer patienten ofta in som traumalarm och då blir skadan inte så prioriterad (E-problem), varför diagnosen kan dröja. Högläge vid svullen mellanfot!
  • Vid måttligare trauma tolkas skadan ofta som en stukning. Kontrollera distalstatus och ordna högläge så länge.
  • Foten behöver röntgas. Ordna att remiss går iväg. Vid misstanke om Lisfrancskada gör CT direkt!

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Högläge av foten är viktigt (särskilt vid högenergetiskt trauma), kompartmentsyndrom kan utvecklas! Även risk för hudnekroser. Undvik därför cirkulärgips så snart foten är svullen!
  • Svullen mellanfot talar för Lisfrancskada! Uttalad instabilitet talar också för diagnosen.
  • Vid misstanke om en Lisfrancskada ska en akut CT alltid göras! CT:n kan visa frakturer, t ex på metatarsalben eller luxationer.
  • Akuta skador med instabilitet blir som regel inte bättre, utan behöver opereras. Även glidningar och små dislokationer bör opereras.
  • Operation innebär ofta skruv och platta över engagerade delar.

  • En mellanfotsmärta som inte blir bra efter preliminärdiagnos ”distorsion” innebär misstänkt Lisfranc-skada tills motsatsen bevisas!!
  • Diagnosen kan man då få genom noggrann anamnes. Hur gick det till?
   Mellanfotsmärta och svårigheter att bära tungt, stå på tå, eller smärtor av att stå är typiska.
  • Slätröntgen av foten kan redan ha utförts (eventuellt med och utan belastning) och kan då vara negativ, trots Lisfranc-skada, (vilket då innebär isolerade ligamentskador). Komplettera med CT!
  • Vid luxationer, där operation inte planeras, är det viktigt att reponera skadan innan patienten går hem, eftersom kärlfunktionerna på fotens dorsalsida kan påverkas, och de anatomiska förutsättningarna ska återställas snarast möjligt. Kontrollröntgen efter reposition.
  • Stabila skador kan behandlas med avlastning, stegmarkering, och underbensgips med klack i 6-8 veckor med klinisk stabilitetskontroll efter halva tiden. Därefter belastning efter förmåga, det kan ta tid.
  • Oavsett behandling (med eller utan operation) är rehabförloppet ofta ganska långvarigt, månader. En missad Lisfrancskada behöver oftast opereras, dels på grund av instabilitet, dels av smärtskäl.

  Status

  • Vid undersökning kan man akut finna en svullen och ömmande mellanfot, ofta över MC I-II.
  • Framfoten kan vara instabil i förhållande till mellanfoten (kan vickas i sidled).
  • Eventuell förekomst av ett plantart hematom i hålfoten anses patognomont för Lisfrancskada, men saknas ofta.
  • Hålfoten kan ha reducerats till plattfot (pes planus), och/eller får tårna I-II-III ett spretande eller divergerande utseende genom ändrad riktning eller läge av metatarsalbenen.

  Diffdiagnoser

  • Fotledsdistorsion
  • Kompartmentsyndrom
  • Stressfraktur i metatarsalben
  • Skaftfraktur på metatarsalben (inkl Jonesfraktur basis MT V)

  Se ävenerror: Alert: Content is protected !!