Kategorier
Akutsjukvård, emergency

Reversering av NOAKs, NOACs (antidoter)

ANTIDOTER mot antikoagulantia

Mot warfarin: Protrombinkomplexkoncentrat (= PCC), (faktor II+XII): Ocplex, Confidex. Även vitamin K1 (fytomenadion): Konakion, samt färskfrusen plasma.
Mot Pradaxa: Specifik antidot: Idarucizumab (Praxbind)
Mot Eliquis, Lixiana och Xarelto (fXa-hämmare): Specifika antidoter saknas ännu, men indirekt kan man försöka med PCC (Ocplex, Confidex) i dosen 50 IE/kg som i experimentella studier reverserar fXa-hämmare på 30 min efter avslutad infusion. Specifikt befinner sig andexanet alfa (AndexXa) och ciraparantag (PER977,Aripazine) i kliniska prövningar, så specifika antidoter kommer sannolikt efterhand.

Se även

  • Antikoagulerande läkemedel, översikt