Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Internmedicin Kirurgi Neurokirurgi Neurologi Trauma

Medvetandegrader, RLS, GCS, AVPU

 • Att ange medvetandegrad är viktigt, dels efter trauma, intoxikation med mera, och särskilt om patienten sjunker i medvetande.
 • Också viktigt att ange hos en fullt vaken patient, som utgångsvärde - t ex efter ett slag mot huvudet, vid misstänkt infektion, eller neurologisk sjukdom.
 • Skrivs i journalen under Allmäntillstånd (AT) eller under Neurologiskt som "RLS 3" eller "GCS 14" (se nedan), gärna kompletterat med en muntlig beskrivning, "Vaken och helt orienterad, RLS 1".
 • Vid trauma kombinera gärna RLS och GCS-beskrivningarna, exempel "RLS 3, GCS 10"
 • I Sverige används främst RLS-systemet (Reaction Level Scale, Starmark -85), medan GCS (Glasgow Coma Scale) används internationellt och är det mest använda systemet.
 • AVPU är ett enklare sätt att beskriva vakenhet, metoden finns med i olika anglosaxiska akut- och katastrofsystem, samt inom prehospital verksamhet. Används mer sällan i svenska medicinska journaler.

Medvetandegrader RLS 1-8

  Kontaktbar
  RLS 1. Vaken. Orienterad, ingen fördröjd reaktion
  RLS 2. Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. Reagerar på tilltal, enstaka tillrop, beröring
  RLS 3. Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering, eller av upprepat tilltal, skakning, smärtstimulering

  Medvetslös, icke kontaktbar
  RLS 4. Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta
  RLS 5. Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta
  RLS 6. Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta ("dekortikering", drar sig samman, flekterar handleder, etc)
  RLS 7. Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta ("decerebrering", sträcker ut sig, handlederna bakåtextenderas)
  RLS 8. Medvetslös. Ingen smärtreaktion

Medvetandegrader GCS, Glasgow Coma Scale

  Räkna samman patientens poäng (3-15 p.) för GCS (15 bäst, 3 sämst):
  Säg exempelvis: "Hur står det till? Vad heter du? Kan du lyfta din arm? Titta på mig! Var är vi någonstans?"

  Öppning av ögon
  4 p. Öppnar ögonen spontant
  3 p. Öppnar vid tilltal
  2 p. Öppnar vid smärta
  1 p. Öppnar inte ögonen

  Svar på tilltal
  5 p. Orienterad
  4 p. Förvirrad
  3 p. Ologiska, inadekvata ord
  2 p. Obegripliga ord, grymtar
  1 p. Reagerar ej

  Motoriska svar
  6 p. Lyder uppmaningar
  5 p. Lokaliserar smärta
  4 p. Drar undan (smärta)
  3 p. Böjer (smärta)
  2 p. Sträcker (smärta)
  1 p. Ingen reaktion

 • Summera poängen, högst 15p (helt vaken), lägst 3p (reagerar ej)
 • En lättare skada ger 14-15 p, måttlig skada 9-13 p och svår skada 3-8 poäng.

 • Intubationsnivå
 • GCS 8 eller lägre,
 • RLS 4-5 eller högre

AVPU-systemet (ange aktuell nivå efter förmågan, t ex "V - reagerar på tilltal" (= inte riktigt vaken))
 • A - Alert, vaken
 • V - Voice responsive, slö men reagerar på tilltal
 • P - Pain responsive, reagerar på smärta
 • U - Unresponsive, ingen reaktion (tilltal eller smärta)
Ytterligare vakenhetsbegrepp
 • Somnolent. Betyder "slö, sömnig" och motsvarar RLS 2-(3)
 • Soporös. Används mer sällan, men innebär "onaturligt djup sömn" och kan översättas till RLS 3, men inte mer eftersom 4 innebär koma
 • Komatös, medvetslös. Därmed är RLS-nivån 4-8, eller GCS 8-3 poäng

Klinisk beskrivning

 • Observera att RLS visar den gradvisa försämringen som inträder av en progredierande hjärnskada/ödem, alltså en strukturell skada. Det innebär att man passerar från RLS 1 till 2, till 3, osv, i tur och ordning. Omvänt tillfrisknar man från RLS 8 till 7, och vidare upp i medvetande.
 • Vid en metabolisk-toxisk medvetandepåverkan kan patienten hoppa mellan medvetandegraderna, från t ex RLS 1 till 2 och sedan direkt till RLS 8. Exempel på detta är en GHB-intox eller t ex en insulinutlöst hypoglukemi. Omvänt vaknar GHB-intoxen plötsligt, reser sig från britsen, välter en bricka och går rakt ut från akutmottagningen. Dvs vaknar från RLS 8 till 1 direkt. En hypoglukemi vaknar från RLS 8-3-1 exempelvis.
 • Därför - vid hackig RLS-förändring överväg metabol händelse eller intoxikation/förgiftning. Vid jämn RLS-försämring (3-4-5...) överväg en strukturell hjärnskada (stroke, blödning, ödem etc).
 • GCS har skapats som en traumaskala och därför kan inte bedömningen överföras alldeles exakt till RLS. Använd gärna båda skalorna!


error: Alert: Content is protected !!