Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Gynekologi Kirurgi Nefrologi Pediatrik Urologi

Hydronefros

 • Hydronefros innebär att njurbäckenet eller calyces är dilaterade, vanligen ensidigt. På ultraljud blir vätska svart och därför syns hydronefrosen ganska väl mot ett förtunnat parenkym.
 • Hydronefros är oftast ett symtom på distalt hinder i urinvägarna. MEN, observera att hydronefros kan förekomma utan något hinder. Hydronefros är alltså ett anatomiskt symtom, inte givet en funktionell dysfunktion.
 • När hydronefros beror på ett obstruktivt hinder kan det utgå från njuren (tumor, sten etc), till uretärerna (sten, tumor) och ned till de nedre urinvägarna (prostata, urethra etc)

Utveckling av hydronefros
Utvecklingen av en hydronefros
From cornellpediatrics.org

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Triagera noga, flanksmärta kan ha många orsaker
 • ABCDE-kontroll
 • Svår smärta och allmänpåverkan hos äldre patient kan vara aortaaneurysm, orolig stensmärta hos yngre-medelålders är ofta njursten, och flanksmärta med feber talar för pyelonefrit!
 • Provtagning yngre: Hb, CRP, LPK, U-sticka, Na, K, kreat, samt U-B-odling om febril.
 • Provtagning äldre >65: Hb, CRP, LPK, SR, Na, K, kreat, blodgruppering, rör för bastest, PK, U-sticka, U-odling, Blododling (om febril), EKG.
 • Högre prioritet vid påverkade vitalparametrar, hög ålder och hög feber. Smärtstillande till stenpatienter!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Flanksmärta och trötthet/illamående är vanliga symtom vid hydronefros. Glöm inte aortaaneurysm hos allmänpåverkad äldre patient, ofta en man.
 • Demonstrera hydronefrosen med ulj och fundera på varför! Se orsaker och diffdiagnoser nedan!
 • Smärtstilla med smådoser morfin vid behov (3 mg iv)
 • Vid urinstämma välj tappning med engångskateter till yngre, KAD till äldre
 • Om aortaaneurysm är en rimlig möjlighet gör en aortascreening! (ulj eller buköversikt)
 • Akut CT-urografi till stenpatient som inte blir smärtfri efter 2 morfindoser
 • Överväg inläggning vid påvisad hydronefros hos känd patient med malignitet, eller vid svåra smärtor som inte viker på smärtstillande.
 • Sätt in antibiotika som vid akut pyelonefrit om patienten är febril eller uppvisar sepsisbild. Odla först!

Anamnes och status

 • Växlande presentation, akut hinder ger ofta flanksmärta och obehag/smärta utmed "njurlinjen" (ned till scrotum/labia)
 • Trötthet, illamående och kräkning kan förekomma
 • Ett distalt hinder (svårt att tömma blåsan) ger ofta trängningar, svag stråle, nokturi, och en känsla av ofullständig blåstömning, mera sällan tvärt urinstämma
 • Vid en kronisk obstruktion kan symtom nästan utebli, ofta finns visst obehag i flanken
 • Symtom och labvärden matchas mot undersökningen, där man ibland kan påvisa lokal ömhet eller tumor av något slag (t ex njurcancer, tuberkulos, aortaaneurysm).
 • Ulj njure är förstahandsundersökning och kan med fördel göras på akutmottagningen. Härefter CT-urografi med kontrast. MR-urografi vinner terräng för god upplösning och ingen strålning. Utredningen kan sedan kompletteras med t ex cystoskopi, njurscintigrafi, prostatabiopsi, urincytologi, urinodling, beroende på grad och nivå av hinder.
 • Orsaker till hydronefros

  • Renala orsaker: Njursten (vanligt), njurcancer, Wilms tumör, polycystiska njurar, enstaka njurcystor, urotelial cancer, TB, trauma
  • Uretär nivå: Uretärsten, striktur, njurbäcken- och uretärcancer, endometrios, TB, abscess
  • Urinblåsan/prostata: Blåscancer, prostatahypertrofi, prostatacancer, prostatit, uretravalvel
  • Uretral nivå: Fimosis, uretrastriktur, peniscancer, parauretralabscess
  • Diverse: Fibroser olika slag (strålning, retroperitoneal, endometrios), aortaaneurysm, graviditet, blödning eller ruptur (trauma), maligniteter i pelvis

  Diffdiagnoser till hydronefros

  ...innan hydronefros-diagnosen är klar:
  • Lumbago (yngre > äldre)
  • Akut pyelonefrit (dunköm, feber, ganska-mycket sjuk, flanksmärta)
  • Akut pyelit (avstängning = infekterad akut hydronefros, mycket ont, mycket sjuk, feber, frossa, flanksmärta)
  • Njursten (vanligt, akut stensmärta, flanken, yngre i regel)
  • Aortaaneurysm (man, 65+ i typfallet)
  • Uretärsten (stenanfall, utstrålning mot blåsan, testis/labia)
  • Kotkompression (äldre, rörelse- och sittsmärta)
  • Appendicit (skolbarn, alla åldrar, smärtvandring)
  • Salpingit (inte så vanligt)
  • Divertikulit (ganska vanligt på båda sidor)
  • Coloncancer (Äldre, colon och caekalt över MB)

  Se även  error: Alert: Content is protected !!