Kategorier
Akutsjukvård, emergency Ortopedi Trauma

Sternoclavikularledsluxation (sc-ledslux)

ICD 10: S432 Luxation i sternoklavikularled (sc-ledslux)
 • Ovanlig luxation. Två huvudformer: Främre resp bakre sc-ledsluxation
 • Den främre uppkommer då ett trauma kommer mot axeln och leds vidare i scapulas riktning, t ex fall åt sidan med utsträckt arm, fall mot axeln, kört omkull med cykel osv.
 • Bakre sc-lux uppstår vid kraftigt direktvåld mot bröstkorgen, t ex trafikolycka. Risk för inre kärlskador, etc.
 • Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status vid kraftigt trauma mot thorax (ev traumalarm)
 • Lokalt trauma (fall): Kontroll distalstatus
 • Ordination på smärtstillande vb och vänta på läkarbedömning
 • Skicka pat på röntgen!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Verifiera luxationen med röntgen sc-led (+ rtg pulm vid bakre sc-lux, pneumothorax? hemothorax?)

 •   Främre sc-luxation reponeras
 • Ge lokalanestesi (bedöva i och kring leden, undvik pneumothorax) och/eller sedera (med morfin/diazepam)
 • Reponera genom dragning i armens längsriktning med tummen på proximala klavikeländen
 • Efterföljande åttaförband i 4-6 veckor, smärtlindrande, samt successiv mobilisering efter 2-3 veckor
 • Viss benägenhet till reluxation, men resultatet blir som regel gott

 •   Bakre sc-luxation
 • Bakre sc-luxation är oftast förenad med kraftigt trauma framifrån, med risk för inre skador (30%) med lokala eller neurovaskulära symtom
 • Kontrollera noga ABCDE-status och vid avvikelse diskutera med thorax-/kirjour före reposition, som bör göras primärt på OP. Först sluten reponering, och vid instabilitet öppen reposition och plastik. Reposition bör göras med akutprioritet
 • Efterföljande åttaförband i 4-6 veckor, smärtlindrande, samt successiv mobilisering efter 2-3 veckor
 • Hos yngre, barn och yngre vuxna, kan äkta luxation förväxlas med fyseolys

Anamnes och status

 • Främre luxation syns tydligt, klavikeländen sticker ut under huden och det finns lokal ömhet
 • Bakre luxation är relativt lätt att missa, men patienten har oftast lokalt ont över sc-leden, passiv och aktiv rörelsesmärta. Dessutom kan det förekomma venstas på ipsilaterala sidan av halsen eller armen, heshet, andnöd, lokal bröstsmärta, hosta. I oklara fall komplettera rtg med CT.
 • Kolla perifert nerv- och kärlstatus noga (distalstatus)
error: Alert: Content is protected !!