Karpal-frakturer

 • Karpalfrakturer inträffar samtidigt med radiusfrakturer i drygt vart 10:e fall
 • Karpalfrakturer svarar för var 5:e fraktur i handen eller handleden
 • Scaphoideumfraktur är en viktig samtidig eller differentialdiagnos till radiusfraktur vid fall mot utsträckt hand!

Anatomi

 • Minnesregel (mnemonic) - från radiala sidan:
  Some Lovers Try Positions - That They Cannot Handle

  Proximala ben:
  Scaphoideum - Lunatum - Triquetrum - Pisiformis
  Distala ben:
  Trapezium - Trapezoideum - Capitatum - Hamatum
 • Carpal bones
  Karpalben.
  From: doctorsgates.blogspot.se
 • Stabiliteten i handleden upprätthålls av os lunatum och os scaphoideum tillsammans med ett flertal ligament, se handledsdistorsion.
 • Bland karpalfrakturerna svarar scaphoideumfrakturer för 60%-80%. Ändå missas den av och till.
 • Efter scaphoideum följer i ordning frakturer i triquetrum, trapezium och lunatum.
 • De mindre vanliga karpalfrakturerna (vardera mindre än 2%) omfattar capitatum, hamatum (inklusive hamulus), pisiforme och trapezoideum.
 • Fall mot mot utsträckt hand eller direkt trauma mot respektive ben är vanliga skademekanismer. Även kraftigt vridvåld mot handleden kan ge frakturer.
 • Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Patienten söker i regel akut och har då en lokaliserad svullnad, ömhet, svagt grepp och ofta instabilitet i handleden. Sistnämnda kan vara svårt att bedöma akut (lättare om 14 dagar).
  • Röntgen handled och hand utförs i de vanliga 3 positionerna (framifrån, sida och vrid-bild). Vid ömhet över scaphoideum eller av axiell kompression av tummen, lägg till röntgen av scaphoideum.
  • Vid negativ röntgen och misstänkt instabilitet i handen överväg ligamentskada i skafolunära, lunotrikvetrala, eller TFCC-ligamenten. Se Distorsion, handled. Ta tillbaka patienten för kontroll inom 14 dagar.
  • Ange vilka rörelser som utlöser smärta, palmart eller distalt, lokal smärta och kontrollera distalstatus.
  • Någon gång kan karpala luxationer inträffa. De kan vara svåra att identifiera på röntgen.

  • Åtgärder vid fraktur
  • Frakturer kan klassas som avulsionsfrakturer, enkla frakturer och multifragmentära frakturer. Grad av dislokation och vinkelfelställning anges.
  • Scaphoideumfrakturer indelas dessutom i proximal, mellersta (midjan), och distal del.
  • Värdera graden av skada: Allmänt gäller akut operation vid öppna frakturer, grav felställning eller diastas. Frakturluxation till exempel av os capitatum och ibland akut nervbortfall (n. medianus, ulnaris) bland annat vid avlöst humulus kan också kräva akut operation.
  • Antibiotika (kloxacillin) iv eller po vid öppen fraktur.
  • Fixering sker ofta med K-tråd eller skruv.
  • I oklara fall diskutera med senior kollega för ställningstagande till öppen kirurgi, artroskopisk bedömning, MR eller CT.
  • Vid odislocerad fraktur gipsskena eller scaphoideum-gips (vid fraktur eller misstanke om det), exspektans, och återbesök trauma-mottagning med ny röntgen om 1-2 veckor.

  Diffdiagnoser

  • Radiusfraktur
  • Ulnafraktur
  • Scaphoideumfraktur (syns ibland först efter 2-3 veckor)
  • Fraktur av processus styloideus radii
  • Fraktur av triquetrum, trapezium, eller lunatum
  • Fraktur i scaphoideum med palmar dislokation av os lunatum (de Quervains fraktur). Form av "greater arc injury" (större bågskada).
  • Distorsion av handleden
  • Kontusion av handleden (lokalt trauma)
  • Ruptur av senan till m. flexor carpi radialis
  • Subluxation av senan till m. extensor carpi ulnaris
  • Isolerad dislokation av lunatum som del i större ligamentskada
  • Vid osäkert trauma: Artros, Lunatummalaci (Mb Kienböck), eller de Quervains syndrom
  • Bennetfraktur eller Rolandofraktur, (tumbasen)
  • Omvänd bennetfraktur (basis metacarpale V)
  • Kliniska råd och kommentarer

   • Om patienten inte återfår någorlunda kraft eller stabilitet i handen på 2 veckor - Reagera! Ny röntgen och ev artroskopi eller öppen operation!

   Se även