Handled, distorsion

ICD 10:
S630 Distorsion handled
W0199 Snubbling i samma plan

 • Det är mycket vanligt med ligamentskador i handleden. De kan uppträda både i samband med frakturer (scaphoideum, distala radium m fl) och utan frakturer (fallskador och andra traumata).
 • Det vanliga mönstret är att patienten kommer med en misstänkt fraktur vid handleden. Röntgen blir negativ, patienten får en elastisk binda eller gipsskena i 2 veckor, men blir inte bra.
 • Kvarstående smärta och svullnad eller dålig rörlighet efter 2 veckors immobilisering inger misstanke om ligamentskada, som då ofta måste åtgärdas.
 • Missad skada leder på sikt till kvarstående lokala besvär och artros.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • I sportsammanhang, alltså omedelbart vid händelsen, är det viktiga att sätta på en komprimerande binda (t ex Dauer-binda) som får sitta åt ganska hårt i 30 min under högläge och vila.
 • Eventuellt kan man även kyla av den skadade delen med ispåse, dock inte direkt mot huden.
 • Sedan ska bandaget läggas om något lösare, så att svullnaden motverkas, men så att cirkulationen fungerar.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • På akutmottagningen ska skelettskada uteslutas med röntgen (hand, handled, ev scaphoideum-bilder).
 • Vid kraftigt trauma eller uppenbara symtom (svullnad, ömhet, kraftnedsättning, rörelseinskränkning) och negativ röntgen – gipsa i 14 dagar (exempelvis med radiusskena).
 • Klinisk kontroll (ort mott, trauma-mottagning) med avgipsning och ny röntgen om 14 dagar. Ev högupplöst MR-undersökning (inte alltid konklusiv). Vid kvarvarande status, med eller utan positiva tester för ligamentskada, överväg artroskopi inom 1 månad (inom totalt 6 veckor).
 • Överväg sjukskrivning och ge smärtstillande vid behov.

 • Vanligare ligamentskador
  1. Skada mellan os scaphoideum och os lunatum (skafolunär skada). Radiala besvär och svårt att greppa.
  2. Skada mellan os lunatum och os triquetrum (lunotrikvetral skada). Ulnara besvär, nedsatt greppfunktion.
  3. Skada på ligament/menisk-systemet (TFCC-skada) omedelbart distalt om radioulnara leden och mot proc styloideus ulnae. TFCC står för Triangular FibroCartilage Complex). Ger ulnara besvär.

Diffdiagnoser

Vid traumatillfället:
 • Radiusfrakturer
 • Ulnafraktur
 • Scaphoideumfraktur (syns ibland först efter 2-3 veckor)
 • Bennetfraktur eller Rolandofraktur, (tumbasen)
 • Omvänd bennetfraktur (basis metacarpale V)
 • Annan ligamentskada (än ovan nämnda) vid handleden (t ex RSC-, RTq-, eller DIC-ligamentet)
 • Endast hematom
 • Lunatummalaci (Mb Kienböck)
 • Subluxation av extensor carpi ulnaris
 • Senskada i handen, handleden
 • Fraktur i annat karpalben utöver de vanligaste.
 • Luxation av ett karpalben, exempelvis trapezoideum, kan vara svårt att se på röntgen
 • Det finns många ytterligare diffdiagnoser vid bedömning lång tid efter ett trauma, t ex artros, pseudartros, synoviter, ganglion och nervskador.

Se även