Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi

Impingementsyndrom i axeln

ICD 10: M754 Impingementsyndrom i skulderled

 • "Impingement" står för inklämning, tryck, entrapment, dvs mjukvävnad kläms mellan hårda strukturer
 • Se Klinisk beskrivning nedan
 • Impingementsyndrom i axeln är inte precis någon akut händelse. Akut smärta, som för patienten till sjukvåden, är snarare uttryck för en aktuell försämring av ett kroniskt tillstånd med besvär som kommer och går.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Som regel grön prioritet (prio 4), kan vänta i väntrum
 • Inga prover i normalfallet
 • Tänk på att akut koronart syndrom kan ge refererad smärta upp i en axel, främst vänster axel. Tag ett EKG om rimlig misstanke finns.
 • Pat bör göra en rtg axel (akut eller tidsbeställd)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Det viktigaste är att påvisa förekomst av impingement och ge råd.
 • Det finns ett flertal impingementtester, testa patienten för några, och gör ett allmänt axelstatus
 • Prova effekten av lokalanestetika, eller inkl steroid, subakromialt, t ex 1 ml Depo-Medrol® cum lidocain
 • Låt patienten sitta en kvart och utvärdera effekten av injektionen (i regel förbättring vid impingement)
 • Vid positiva tester icke-akut tid till axelspecialist för ställningstagande till artroskopi
 • Smärtstillande vid tillfälligt behov, undvik arbete ovan horisontalplanet
 • Undvik långvarig sjukskrivning

Anamnes och status

Anamnes
 • Tidigare axelbesvär, trauma, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinering
 • Allergi mot läkemedel?
 • Aktuella besvär. Debut. Moment som gör ont eller förvärrar.
 • Ramlat, eller repetitivt trauma, yrkesmässig beslastning?
 • Ont på fler ställen?
 • Haft feber?
Status
 • Inspektion, palpation
 • Aktiv rörlighet: Testa rörelseomfång, ange rörligheten i grader. Finns painful arc? Impingementtester? Tendinitsymtom?
 • Degenerativa/inflammatoriska tillstånd är vanliga, inkl impingementsymtom
 • Passiv rörlighet: Lättare, oförändrat?
 • Distalstatus i armen ua?
 • Finns några röntgenförändringar? (OBS! Kalkaxel behöver inte ha något tidsmässigt samband med patientens impingement, det är snarare ett uttryck för att en lokal inflammation föreligger, eller har förelegat).

Klinisk beskrivning

 • "Impingement" står för inklämning, tryck, entrapment, dvs mjukvävnad kläms mellan hårda strukturer, främst ben och led i fråga om axeln, där rotatorcuffens senfästen kläms mellan främst humerus, acromion och proc coracoideus
 • Ett Impingementsyndrom kan vara primärt (degeneration och alltför trång passage, exempelvis hos 55-årig patient), eller sekundärt (efter skada (cuffruptur) eller på grund av instabilitet i axeln; exempelvis hos 19-årig basketspelare)
 • Förutsättningen för impingement är vanligen en inflammation (t ex irritation i vävnaderna under acromion), status efter tidigare skada, eller förändrad lokal benstruktur (t ex nabb på acromion så att det subakromiella utrymmet minskar; viss tillväxt sker med åldern. Även lig coracoacromiale kan förtjockas och ge besvär).
 • När patienten söker har besvären ofta funnits en tid och växlar i intensitet från tid till annan, ofta är det i samband med tilltagande besvär som patienten söker akut.
 • Impingementsyndrom i axeln kännetecknas av smärta i axeln och överarmen när armen abduceras, dvs när strukturerna successivt kläms samman.
 • Nattliga besvär, eller framåt morgonen, är typiskt.
 • Besvären förvärras av arbete ovan horisontalplanet. Impingement kan också utvecklas t ex av målningsarbete uppåt, lyftarbete, tennis, simning, snickeriarbete i tak, etc
 • Värken går normalt inte distalt om armbågen, då är det oftast något annat
 • Ostadighetskänsla, svaghet och minskat rörelseomfång kan förekomma, särskilt då en samtidig rotatorcuffskada föreligger
 • Vid glenohumoral instabilitet, ofta hos yngre idrottsaktiva, uppstår sekundär impingement förenad med tyngdkänsla, ostadighetskänsla och lokala smärtor/parestesier vid snabba rörelser och kast ("dead arm syndrome"). Vid sistnämnda finns ofta ett pos apprehensiontest och med pos relokalisation.
 • Hos den äldre patienten ligger problemet ofta i kronisk överanvändning och degeneration av supraspinatussenan, ibland i kombination med trängre plats för senan.
 • Vid primära, degenerativa impingementtillstånd föreslås kirurgisk behandling via axelspecialist. Temporärt kan en steroidinjektion avlasta akuta besvär.
 • Vid sekundära impingementproblem hos idrottsaktiva yngre, eller yrkesaktiva personer med arbete ovan axelhöjd, kan avlastning tillfälligt begränsa patientens problem. Vid glenohumoral instabilitet hjälper sjukgymnastisk styrketräning av axeln och kan vara en väg att undvika kirurgisk åtgärd. Men vid gamla skador, t ex på labrum, krävs ofta ändå en artroskopisk eller öppen rekonstruktion varför patienten, åtminstone efter test med vila och sjukgymnastik, och med ev förändrade arbetsuppgifter, bör träffa en axelortoped för vidare ställningstagande.

Diffdiagnoser

Se Akuta axelsmärtor, med eller utan trauma

Key points

 • Kroniskt tillstånd
 • Smärta i axeln och överarmen när armen abduceras
 • Nattliga besvär, eller framåt morgonen, är typiskt
 • Besvären förvärras av arbete ovan horisontalplanet
 • Artroskopisk operation löser problemet
 • Se även