Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi

Klavikelfrakturer, vuxna och barn

ICD 10: S420 Nyckelbensfraktur + W-kod, t ex W199 Fall, ospecificerat

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-status vid kraftigt våld
 • Erbjud smärtstillande
 • Prio grön (4)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Klavikelfrakturer läker nästan alltid, risken för pseudartros endast 3%
 • Behandling efter förlossning: Ingen åtgärd. Läker fint.
 • Barn <1 år: Ingen åtgärd. Möjligen lite stöd, fixation av armen mot sidan några dagar. Mix paracetamol (Panodil, Alvedon) vb.
 • Barn >1 år: Om bara liten skada ingen åtgärd. Ev fixation mot bålen (av smärtskäl) eller Collar´n'Cuff i 1-2 veckor, eller 8-förband. Mix paracetamol (Panodil, Alvedon) vb
 • Större barn och vuxna: Av smärtskäl Collar'n'Cuff 1-3 veckor (undvik att fixera axeln <1 vecka hos äldre patienter, stelnar lätt), alternativt åttaförband. Paracetamol (Panodil, Alvedon)/vuxna Tramadol vb.
 • Åttaförband (8-förband) eller motsvarande slynga istället för Collar'n'Cuff används ibland för att strama upp axelpartiet i smärtlindrande syfte (dra inte åt alltför hårt, för cirkulationens skull, viss trombosrisk)
 • Läkningstid (medel) är 9 veckor (8-12), men egentliga besvär kvarstår endast (2)-4 veckor i normalfallet.


 • Operation
 • Vissa författare menar att typ II-frakturer (enl Allman) läker sämre och bör opereras primärt (= dislocerade frakturer direkt medialt om coracoclavicularligamenten, alltså långt lateralt, ofta med tältning av huden)
 • Det finns en tendens att operera något mer liberalt numera, gäller främst mediala och laterala frakturer.
 • Data talar för något bättre funktionella resultat efter operation med intern fixation, och något lägre risk för pseudartros (i och för sig redan låg vid konservativ behandling)


 • Komplikationer
 • Vid större felställning kan viss kosmetisk defekt uppträda
 • Kärlskada kan föranleda öppen reposition
 • Samma gäller för plexus brachialisskada (avvikande distalstatus), särskilt vid fraktur i proximala tredjedelen (ibland uttryck för en traktionsskada)
 • Vid flerfragmentfrakturer med påtaglig dislokation kan öppen reposition övervägas
 • Pseudartros och kvarstående smärta kan förekomma