Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi Trauma

Rotatorcuffruptur i axelleden

ICD 10: S460 Skada på sena i rotationskapsel i skulderled

 • Skador på rotatorcuffen uppkommer dels vid direkttrauma och dels som slitskador.
 • Exempel: Fall mot utsträckt hand, utsatt för ryckning i armen, repetitivt jobb/lyft med axeln över horisontalplanet, aktuell axelluxation (del av)
 • Oftast något äldre patient (40 år eller äldre), eller patient med tidigare axelledsluxation
 • Partiella skador är en av de vanligaste orsakerna till impingement i axelleden
 • Rotatorcuffskada kan kräva operativ behandling (sutur) vid långdragna impingementbesvär
 • Supraspinatussenan är ofta engagerad
 • Tidiga åtgärder, personal och team

  • ABCDE vid aktuellt trauma eller allmänpåverkan
  • Ev smärtstillande medel
  • Rtg axel
  • Gul-Grön, Prio 3-4

  Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  • Om undersökningsfynden talar för impingement och cuffruptur (se nedan) efter en skada bör patienten helst opereras inom 3-4 veckor efter skadan (ofta inte möjligt av praktiska skäl)
  • Är det inte möjligt att op inom 1 mån kan man åtgärda senare också (vanligen artroskopi med impingementoperation och ev öppen sutur av kapselskadan)
  • Utredningen består i rtg av axeln, ibland ulj, MR, och ibland direkt åtgärd på basis av anamnes och undersökning med artroskopi
  • Således remiss eller tid till ort mott/axelspecialist

  Anamnes och status

  Anamnes
  • Sedvanlig allmän anamnes
  • Har patienten nattlig värk, eller värk på morgonen? (Impingement)
  • Smärta av att lyfta matkassar? (Impingement)


  • Status
  • Allmänt axelstatus
  • Svaghet & smärta i rotatorcuffens muskler talar för rotatorcuffruptur (mm. supraspinatus, teres minor, infraspinatus, subscapularis), därtill ofta sekundär impingement
  • Kontrollera att patienten kan abducera i axelleden (aktiv rörlighet, deltoideus, supraspinatus, axillarisfunktion)
  • Smärtbåge (painful arch) vid lyft av armen?
  • Tecken på impingement? (Många tester finns; Armarna framåt-utåt i horisontalplanet, tryck nedåt - smärta vid impingement (empty can test))
  • Infraspinatus/teres minor undersökes genom att pat håller armbågen flekterad i 90 grader och får utåtrotera axeln medan undersökaren gör motstånd inåt. Smärta pos fynd.
  • Subscapularis testas med lift-off test: Pat håller handens dorsalsida mot ländryggen. Svårigheter/smärta att lyfta handen ut från ryggen talar för subscapularisskada
  • Drop-arm test - Armen sänks sakta och får sist hänga utmed sidan. Smärta kan vara tecken på rotatorcuffskada
  • Lokal sensibilitet (nedsatt över axelns/överarmens utsida vid n axillarisskada)
  • Kontrollera stabiliteten i axelleden (t ex sulcus sign, drag axlar nedåt när patienten sitter - grop nedom acromion. Apprehension test, främre tryck mot humerus med utåtrotation ger obehag vid främre axelledsinstabilitet)
  • Ömhet över AC-leden? (Artros)

  Diffdiagnoser

  Se även Akuta axelsmärtor, med eller utan trauma
  Några exempel från det avsnittet:
  Trauma
  De vanliga frakturerna och luxationerna
  • Klavikelfraktur
  • AC-ledsluxation
  • Axelledsluxation (inkl recidivlux, subluxation)
  • Collum chirurgicumfraktur
  • Tuberculum majusfraktur
  • Labrumskador (broskkanten på cavitas glenoidale; anteroinferiort Bankart-skador, chipfrakturer, och superiort sk SLAP-tears)

  Rupturer, distorsioner och kontusioner
  • Distorsion i skulderled
  • Rotatorcuffsruptur, (partiell, total)
  • Ruptur av supraspinatus (partiell/total)
  • Ruptur av infraspinatus/teres min (partiell/total)
  • Ruptur av subscapularis (partiell/total)


  • Ovanligare, efter trauma
  • Skaftfraktur humerus
  • Patologisk fraktur vid tumör (kan vara debutsymtom)
  • Felläkning av fraktur
  • Utebliven läkning/ pseudartros i axelled/överarm
  • Fördröjd frakturläkning
  • Stressfraktur i axelled/överarm
  • Osteonekros efter tidigare skada
  • Fraktur efter implantatkirurgi
  • Mekaniska komplikationer till axelledprotes
  • Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
  • Problem från amputationsstump, axelled/överarm (neurom, infektion, nekros, ödem etc)

  Artriter
  Ses ibland
  • Gikt
  • Pyrofosfatartrit i axelled
  • Septisk artrit i axelleden
  • Reaktiv artrit (t ex efter gastroenterit)
  • Reumatoid artrit
  • Psoriasisartrit
  • Ledutgjutning i axelled

  Prioritet:

  3-4, gul-grön

  Vårdnivå

  Sjukhus, akutmottagning; Vårdcentral

  Se även

  Impingementsyndrom i axeln
  Axelledsluxation
  Akuta axelsmärtor, med eller utan trauma