Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Internmedicin Kardiologi

Takykardi med breda QRS-komplex (>120 ms), VT, m fl

ICD 10:
 • I472 Ventrikeltakykardi, VT (Paroxysmal ventrikulär takykardi)
 • I472A Ventrikeltakykardi, kortvarig
 • I456 Preexcitation (Preexcitationssyndrom, olika former, inkl WPW-syndrom)
 • I471 Supraventrikulär takykardi, SVT (Paroxysmal supraventrikulär takykardi)
 • R000 Takykardi, ospecificerad

 • Vanligaste orsaken är en VT, ventrikeltakykardi, i drygt 80% av fallen!
 • Breda QRS-komplex innebär att myokardiet inte mår bra. Det tar tid att få igenom ett kammarkomplex.
 • QRS-komplexen är klumpiga och >120 ms.
 • Rytmen kan vara såväl regelbunden (VT) som oregelbunden (t ex preexciterat förmaksflimmer)
 • Patienten är ofta allmänpåverkad (behöver då ofta akut elkonvertering)
 • Vanligaste orsaken till VT är akut ischemi! (Har patienten hjärtinfarkt?)
 • VT kan övergå i VF, ventrikelflimmer.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE
 • Ta EKG
 • Utlös medicinlarm
 • Ge syrgas om SaO2 <90%
 • Hämta och koppla upp defibrillatorn
 • Tillkalla narkosjouren för narkos om akut defibrillering av vaken pat övervägs
 • Sätt nålar, tag rutinprover inkl hjärtskademarkörer
 • Kontinuerlig telemetri
 • Överväg esofagus-EKG (om tillståndet/kompetensen medger)
 • Alltid inläggning på HIA eller AVA

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Akut behandling till allmänpåverkad patient med möjlig VT:
 • Akut elkonvertering (där patienten är), helst under sedering
 • Hjärtbankning före defibrillering kan testas (över ictus), men då med defibrillator intill.
 • Om elkonvering inte ger hållbar sinusrytm, dvs patienten går tillbaka i VT eller VF, ventrikelflimmer, t ex vid instabil hjärtinfarkt, ge amiodaron:
 • Ge 3 ml amiodaron (Cordarone) 50 mg/ml (150 mg) 150 mg i 10-20 ml glukos 50 mg/ml. Finns inte glukos nära, så ge det direkt intravenöst (behöver inte spädas), men långsamt (undvik blodtrycksfall), det går fint.
 • Om fortfarande ventrikelflimmer, möjligen också vid påverkande VT, ges ytterligare 3 ml (150 mg) amiodaron (Cordarone).

 • Akut behandling vid relativt stabilt tillstånd:
 • Amiodaron (Cordarone 50 mg/ml) som intravenös infusion:
 • Ge amiodaron 5 mg/kg kroppsvikt i ett 5% glukosdropp (250 ml glukos, 50 mg/ml) under 20-30 min.
 • (Exempel: Vid vikt 60 kg x 5 mg/kg = 300 mg Cordarone i 250 ml glukos = 6 ml av Cordarone 50 mg/ml)
 • Överväg furosemid (Furix 40 mg/ml) 40 mg iv vid hjärtsvikt
 • Uteslut akut ischemisk hjärtsjukdom (EKG, TnI/TnT-serie, ev ekokardiografi)
 • Rtg cor, pulm (när patienten stabiliserats)
 • Kontrollera elektrolytstatus

 • Underhållsbehandling med amiodaron (Cordarone)
 • Efter akutbehandlingen ovan med amiodaron, kan behandlingen följas av upprepade infusioner med Cordarone upp till 1200 mg (dvs ungefär 15 mg/kg kroppsvikt) per 24 timmar, där infusionshastigheten regleras på basis av kliniskt svar.

 • Skurar av VT, som påverkar pat (hypotoni, svimning etc):
 • Patienten har ofta en hjärtinfarkt, akut eller vårdas inneliggande
 • Försök med inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 5 ml långsamt iv. Kan upprepas 1-2 gånger.
 • Ev testa hjärtbankning (defibrillator bredvid)
 • Ge amiodaron (Cordarone) vid behov, se ovan, börja med 150 mg
 • Vid fortsatta omslag till VT och allmänpåverkan, elkonvertera akut
 • Efter stabilisering ställ pat på beta-blockad, t ex bisoprolol (Bisoprolol) 1,25-2,5 mg dagligen, initialt, öka till 2,5 mg x 2 efterhand, till 5-10 mg x 1.
 • Recidiverande VT-episoder kan i ett något senare skede kräva vidare kardiologisk utredning med ev pacemaker, ICD eller andra invasiva ingrepp.

Diffdiagnoser

Diff diagnoser takykardi med breda QRS-komplex:
 • Ventrikeltakykardi, VT
 • Antedrom takykardi (kan vara del i WPW-syndrom)
 • Ventrikelflimmer, VF
 • Torsades de pointes, TdP (form av VT)
 • Preexciterat förmaksflimmer
Diff diagnoser takykardi med smala QRS-komplex: (PSVT, paroxysmala supraventrikulära takykardier)
 • Smala QRS-komplex är som ordet säger, smala (<120 ms) och ses vid takykardier som orsakas främst av av förmaksflimmer, förmaksfladder, ektopisk förmakstakykardi, multifokal förmakstakykardi, WPW-syndrom (ortodrom typ), eller AV-nodal reentry-takykardi (AVNRT), möjligen en lång RP-takykardi (inte så vanligt)
 • Sinustakykardi uppstår av något skäl, dvs hjärtat slår fort till exempel av en blödning, allergi, begynnande chock, eller smärta. Behandla orsaken!

Se ävenUpdated 2020-08-11. Originally published 2016-05-03, ©Per Björgell


error: Alert: Content is protected !!