Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi

Akuta axelsmärtor, med eller utan trauma

ICD 10:
M255B Ledvärk UNS i axelled,
M796B Smärta ospecifik i axelled

Axelsmärta är ett vanligt symtom
 • Kan bero på exempelvis degeneration, inflammation, infektion, trauma, referred pain och många andra tillstånd (se Diffdiagnoser nedan nedan)

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Bekräfta ev traumatisk skada
 • ABCDE-status inkl temp
 • EKG vid samtidig bröstsmärta
 • Labstatus som innefattar Hb, inflammation och infektion (Hb, CRP, LPK, neutr)
  Tillägg av hjärtmarkörer vid samtidig bröstsmärta, amylas och leverstatus vid samtidig buksmärta
 • Röntgen axel
Skulderleden
Skulderleden From en.wikipedia.org

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Inriktas efter diagnos (se Diffdiagnoser)
 • Beträffande trauma sök på respektive diagnos!
 • Axlar tar tid att läka, 2 veckor - 6 mån beroende på orsak
 • Ge smärtstillande
 • Sjukgymnastik och träningsprogram
 • Kontroll (ev utredning) hos ordinarie läkare efter 2-4 veckor i oklara fall

Anamnes och status

Anamnes
 • Tidigare axelbesvär, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinering
 • Allergi mot läkemedel?
 • Aktuella besvär. Debut. Moment som gör ont eller förvärrar.
 • Ramlat, eller repetitivt trauma?
 • Ont på fler ställen? Haft feber?Status:
 • Inspektion, palpation
 • Aktiv rörlighet: Testa rörelseomfång, ange rörligheten i grader. Finns painful arc? Impingement? Tendinitsymtom? Degenerativa/inflammatoriska tillstånd är vanliga, inkl impingementsymtom
 • Passiv rörlighet: Lättare, oförändrat?
 • Distalstatus i armen ua?
 • Syns aktuella röntgenförändringar?

Klinisk beskrivning

Klinisk beskrivning
Som framgår av diffdiagnoserna finns det många tillstånd som kan ge smärtor i axeln.
 • Försök att ta reda på huvudproblemet
 • Är det en smärta, en instabilitet, eller en rörelsesvårighet?
 • Kom smärtan i samband med trauma? (Uteslut skelettskada, rtg axel)
 • Gör det främst ont vid vissa rörelsemoment? (Något sitter i kläm, inflammation, misstänk impingement, kapselskada, rupturer och AC-ledsartros)
 • Gör det ont hela tiden? (Kontrollera lab, rtg axel, uteslut skelettskada och infektion, inkl udda diagnoser t ex malignitet)
 • Ibland finns en (färsk/äldre) skelettskada även om patienten förnekar trauma! (Rtg axel)
 • Kan patienten sova trots sina besvär? (Om nej, överväg impingement, ibland finns annat skelettengagemang, kolla rtg!)
 • Föreligger impingement kan operation vara lämplig, eftersom besvären annars ofta blir kvar. Dessutom bör man diskutera igenom olämpliga arbetsmoment på arbetsplatsen.
 • Vid impingement finns ofta även en rotatorcuffruptur (ofta den primära händelsen) och det kan vara kliniskt svårt att avgöra om sådan föreligger eller ej, men det framkommer i samband med operationen.

Diffdiagnoser

Trauma
De vanliga frakturerna och luxationerna
 • Klavikelfraktur
 • AC-ledsluxation
 • Axelledsluxation (inkl recidivlux, subluxation)
 • Collum chirurgicumfraktur
 • Tuberculum majusfraktur
 • Labrumskador (broskkanten på cavitas glenoidale; anteroinferiort Bankart-skador, chipfrakturer, och superiort sk SLAP-tears)

Rupturer, distorsioner och kontusioner
 • Distorsion i skulderled
 • Rotatorcuffsruptur, (partiell, total)
 • Ruptur av supraspinatus (partiell/total)
 • Ruptur av infraspinatus/teres min (partiell/total)
 • Ruptur av subscapularis (partiell/total)Ovanligare, efter trauma
 • Skaftfraktur humerus
 • Patologisk fraktur vid tumör (kan vara debutsymtom)
 • Felläkning av fraktur
 • Utebliven läkning/ pseudartros i axelled/överarm
 • Fördröjd frakturläkning
 • Stressfraktur i axelled/överarm
 • Osteonekros efter tidigare skada
 • Fraktur efter implantatkirurgi
 • Mekaniska komplikationer till axelledprotes
 • Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
 • Problem från amputationsstump, axelled/överarm (neurom, infektion, nekros, ödem etc)

Artriter
Ses ibland
 • Gikt
 • Pyrofosfatartrit i axelled
 • Septisk artrit i axelleden
 • Reaktiv artrit (t ex efter gastroenterit)
 • Reumatoid artrit
 • Psoriasisartrit
 • Ledutgjutning i axelled
Ovanligare
 • Tbc-artrit i axelled
 • Villonodulär synovit i axelled
 • Artrit, övriga, ospecifika
 • Akut hematogen osteomyelit

Artros och artrosartrit
 • Primär artros i axelled (periodvis med artritinslag)
 • Posttraumatisk artros
 • AC-ledsartros (ganska vanligt; lokal ömhet)

Lokalt kring axeln
 • Bursit (t ex subakromialt)
 • Tendinit (t ex supraspinatus)
 • Muskelruptur (t ex supraspinatus)
 • Senruptur (t ex biceps långa sena)
 • Ledvärk UNS
 • Myalgi (inkl PMR och fibromyalgi)
 • Smärta ospecifik i axelled/överarm

Stelhet + smärta:
 • Diabetes axel
 • Glenohumeral arthros
 • Frozen shoulder

 • Ovanligare
 • Trycksår (sängliggande patient)
 • Instabil axelled
 • Kontraktur i axelled (t ex vid hemipares)
 • Fri kropp i axelled
 • Ankylos
 • Fibrös dysplasi
 • Solitär bencysta
 • Osteochondritis dissecans

Distala orsaker
 • Ulnarisentrapment
 • Radialisentrapment

Referred pain
 • Lever och gallvägar (hö axel)
 • Hjärta (smärta bröst och axel)
 • PMR, polymyalgia rheumatica
 • Pleurit
 • Lungsjukdomar
 • Från tumör
 • Pankratit, pankreascancer (vä axel)

Instabilitetskänsla
 • Instabilitet i axelleden
 • Instabilitet i acromioclavikularleden