Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Internmedicin Intoxer

Osmolalitetsgap, Osmolal gap (OG)

Osmolalitetsgap är skillnaden mellan uppmätt och beräknad osmolalitet.

Osmolalitetsgap [–10 - 20 mOsm] = P-osmolalitet - (P-glukos + 2x(P-Na) + P-urea + 1,25x(P-etanol))

Exempel (SI-enheter):
P-Osmolalitet: 300 mOsm/kg [275–300 mOsm/kg]
P-Glukos: 5,0 mmol/L [5-10 mmol/L]
P-Natrium: 135 mmol/l [137 - 145 mmol/L]
P-Urea: 5,0 mmol/L [3,2 - 8,1 mmol/L]
P-Etanol: 10 mmol/L [0 mmol/L]
Osmolalitetsgap blir = 300 - (5,0 + 2*135 + 5,0 + 1,25*10) = 300 - 293 = 7 mOsm (i detta ex normalt)

Gap >20 = Misstänk etylenglykolförgiftning eller metanolförgiftning!
Observera att ett normalt osmolalitetsgap inte utesluter förgiftning (i tidigt sammanhang).

Se även

error: Alert: Content is protected !!