Bariumförgiftning

ICD 10:  T578 Andra specificerade oorganiska substanser; R788 Fynd av andra specificerade substanser i blodet; E876 Hypokalemi Barium används inom industrin, bland annat som råttgift, i hårborttagningskrämer, och som drivsubstans i raketer och tomtebloss (bariumnitrat är vattenlösligt och därmed farligt). Olösliga salter är ofarliga, t ex bariumsulfat, som ingår i bland annat röntgenkontrastmedel.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Gör en ABCDE-kontroll
 • Tag av exponerade kläder och tvätta huden ren med tvål och vatten vid hudexponering.
 • Håll patienten välhydrerad. Sätt 1 liter Ringer-Acetat så länge.
 • Sätt nål och ta inkomstprover (intoxprover). Se till att S-Kalium ingår (risk för hypokalemi i synnerhet).
 • Är patienten dålig tag en blodgas direkt för att kolla kalium!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Sätt syrgas vid SaO2 <90%
 • Tag artärblodgas (om inte gjort) och kolla K+, pH, respektive laktat. Hypokalemi kan uppstå då kaliumkanalerna i cellen blockeras, även laktacidos.
 • Till följd av hypokalemin uppstår muskelbekymmer: Paralys, hjärtarytmier, andningssvårigheter, kramper. Dessutom metabolisk acidos, laktacidos, gastrointestinala smärtor, njurskador.
 • Komplettera Ringer-Acetat 1-2 liter med tillsats av 40 mmol Kalium (K+), i separat dropp eller lägg till i det pågående.
 • Ge patienten antidot: Peroralt Glaubersalt (Natriumsulfat-dekahydrat) som kan hindra absorption genom att fälla ut olösligt bariumsulfat i tarmen. Till vuxna 25 g, till barn 250 mg/kg kroppsvikt.
 • Aktivt kol hjälper ej.
 • Atropin kanske kan hjälpa mot buksmärtor, prova med 0,25 mg iv vb
 • Upprepa artärblodgas varje timme initialt.
 • Följ elektrolyter. Korrigera grav acidos
 • Vid njurpåverkan överväg dialys.
Patienter som mår bra efter 6 timmar och har normalt S-kalium kan gå hem.