Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Handkirurgi Ortopedi Trauma

Mallet-finger

ICD 10:
 • S662 Malletfinger
 • W2099 Träffad av kastat eller fallande föremål
 • W2199 Slagit sig mot eller träffad av sportredskap

Kort sammanfattning

 • Traumatisk orsak, ofta vid sport - plötslig smäll av t ex handboll mot en extenderad hand. Inträffar även när man fastnar med sträckt hand i något.
 • Kallas även droppfinger, hammarfinger, och baseballfinger.
 • Distala falangen hänger ned, dvs kan inte sträckas ut
 • Extensorsenan har då brustit från sitt fäste på distala falangen, kan vara lite ömt eller svullet.
 • Se nedan vid mer omfattande skada.

 • BEHANDLING
 • Oftast har endast senan, eller en liten bit av distala falangen följt med. Då gör man enklast så här:
  Fixera fingret i rättställning eller med lätt extension av DIP-leden. Ofta används en Mallet-skena som håller fingret uppe, många varianter finns.
 • Pat ska ha skenan på fingret i (6)-8 veckor dygnet runt. Därefter föreslås ibland ytterligare behandling med natt-skena, men det har visats vara utan värde.
 • Undvik tänjande flexionsrörelser, kan brista igen. Betraktas helt läkt efter 4-5 månader.
 • Om man kliniskt bedömer distala falangen frakturerad genom DIP-leden, och till mer än 1/3 av ledytan, kan en röntgen vara motiverad för ev ortopedisk åtgärd. I första hand sätter man då stift genom frakturen.
 • Vid misslyckad adaptation (vilket är ganska vanligt efter konservativ behandling) eventuell remiss till handkirurg eller ortoped för tenodes, alternativt artrodes. Många pat nöjer sig med det lite hängande fingret och avstår från åtgärd.

Diffdiagnoser

 • Fraktur i mellersta eller distala falangen
 • Heberden-led (perifer artros, ofta med flekterad distal falang
 • Seymour-skada (öppen extensorsenskada)
 • Se även  Updated 2020-06-03. Originally published 2020-06-03, ©Per Björgell