Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Internmedicin Kardiologi Kirurgi Trauma

Medelartärblodtrycket, MAP

Medelartärblodtrycket (MAP)

MAP = [Systoliskt blodtryck + (Diastoliskt blodtryck × 2)] /3
Exempel: Bltr 120/80 ger MAP 120+(80*2)=280 /3 = 93 mmHg

eller så kan man räkna så här:

MAP = Diastoliskt bltr + 1/3*(Pulstrycket, PP), där PP är skillnaden mellan syst-diast bltr.
Exempel: Bltr 12/80 ger MAP 80 + 1/3 x (120-80)= 93 mmHg

  • Medelartärblodtrycket är ett mått på det genomsnittliga artärtrycket under ett hjärtslag och motsvarar det perfusionstryck som möter de olika organen i kroppen
  • Normalt MAP = 70-110 mmHg
  • Vid MAP <60-65 mmHg finns risk för ischemiska skador
error: Alert: Content is protected !!