Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Gynekologi

Postkoital antikonception

ICD 10: Z303 Postkoital antikonception

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera tid för oskyddat samlag (högst 3-5 dygn sedan, se nedan)
 • Uteslut/bekräfta graviditet före behandling, tag U-HCG

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Engångsbehandling peroralt med ulipristal (risk 1,4%) eller levonorgestrel (risk 2-3%) ges så snart som möjligt, enligt nedan:
 • Akutpreventivmedel för användning inom 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning:
  Tabl ulipristal (ellaOne) 30 mg, 1 (en) tablett i engångsdos.
 • Postkoital antikonception för användning inom 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning:
  Tabl levonorgestrel (Levodonna, NorLevo eller Postinor) 1,5 mg, 1 tabl i engångsdos


 • Efter behandling
 • Efter behandlingen får patienten mens inom cirka 1 vecka av väntad mens. Om den uteblir efter 3-4 veckor, vid smärta eller blödning bör man kontrollera nytt gravtest.
 • Efter postkoital antikonception rekommenderas användande av en lokal barriärmetod (t ex kondom, pessar, spermiedödande medel) tills nästa menstruation börjar.
 • Obs att en ev extrauterin graviditet (X) kan fortgå trots behandling
 • Vid annan osäkerhet eller vid graviditetssymtom bör graviditetstest utföras på nytt för att utesluta graviditet.


 • Alternativa behandlingar
 • Sätt in en kopparspiral inom 120 timmar = 5 dygn (Leder till graviditetsfrekvens endast 0-0,2 per 100 kvinnor, vilket därmed är det mest säkra akutpreventivmedlet). Anses lämplig då man får ett fortsatt preventivmedelsskydd och är särskilt hos överviktiga kvinnor lämpligare än oral regim
 • Mifepriston i engångsdos 25 to 50 mg, (T. Mifepristone 200 mg) motsvarar ungefär ulipristal, dock saknas registrerad indikation i Sverige
 • Den sk Yuzpe-regimen med etinylestradiol och levonorgestrel i kombination har i studier visat sig sämre är behandling enbart med levonorgrestrel. Rekommenderas därför inte.