Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Infektion Internmedicin Neurologi Pediatrik STD

HIV-infektion, diffdiagnoser

Detta avsnitt gäller differentialdiagnoser till HIV.
 • Man misstänker alltså en HIV-infektion, men där ett akut, modernt screeningprov för HIV utfaller negativt (dvs prov som påvisar såväl akut HIV-infektion, som etablerad HIV).

 • Vad kan det då röra sig om?
 • Patienten kan i och för sig vara nysmittad av HIV (0-3-4 dagar sedan), så att proverna inte ger utslag. Men då är patienten å andra sidan (ännu) inte sjuk i sin akuta HIV-infektion.
 • I det läget kan man ta om proverna om några dagar, liksom då misstanke om HIV kvarstår.
 • De flesta HIV-fall som upptäcks på en akutmottagning gäller främst senare stadier.
 • Nedan följer ett antal diffdiagnoser till såväl akut HIV-infektion som kronisk, etablerad HIV-infektion
 • Differentialdiagnoser till HIV

  Differentialdiagnoser till akut HIV-infektion:
  • Influensa
  • Mononukleos (körtelfeber)
  • Cytomegalviros (CMV-infektion)
  • Virusinfektion UNS, ev med exantem
  • Akut tonsillit (virus, bakterie)
  • Lymfadenopatier (EBV och CMV enligt ovan, lymfom, leukemi, herpes zoster, toxoplasmos, tularemi, Kawasaki, lokal infektion)
  • Exantem (läkemedel, scarlatina, mononukleos, erythema infectiosum (femte sjukan), erythema multiforme, Kawasakis syndrom, diverse luftvägsviroser)
  • Virusmeningit
  • TBE, tick-borne encephalitis
  • Akut neuroborrelios

  Differentialdiagnoser (neg HIV-test) till etablerad (kronisk) HIV-infektion:
  • Recidiverande pneumonier (locus minoris resistentiae), som inte beror på HIV-infektion
  • Recidiverande infektioner exempelvis vid stress, av annan grundsjukdom, nedstämdhet, cytostatikabehandling, mm
  • Underliggande infektion (endocarditis lenta, gastrointestinal infektion, lues, tuberkulos, mm)
  • Andra dermatiter än HIV, seborroisk dermatit, neurodermit, atopisk dermatit, intertriginöst eksem, kontaktallergi
  • Kroniska diarréer (ulcerös kolit, Crohns sjukdom, IBS, förändrad tarmflora efter antibiotikabehandling, tarminfektioner, mm)
  • Neurologisk sjukdom (neuroborrelios, neurolues, encefalit, hjärntumör, hjärnabscess, subduralhematom, multipel skleros (MS), Guillain-Barrés syndrom (GBS), demensutveckling, med flera sjukdomar)
  • Psykiska symtom (uttalad trötthet, depression, personlighetsstörningar, kristillstånd)
  • Malign sjukdom (cancer, sarkom, lymfom, leukemi), svåra bindvävssjukdomar, degenerativa tillstånd
  • Metabolisk-toxiska tillstånd (hypothyreos, hyperthyreos, Addison, Cushing, diabetes, missbruk, toxisk yrkesexponering, mm

  Se även