Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Gynekologi Kirurgi Obstetrik

Kräkningar under graviditet

ICD 10:
Hyperemesis gravidarum O210 Lätta graviditetskräkningar
O211 Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning (dehydrering mm före v 22)
O212 Kräkningar i sen graviditet (e v 22)
O218 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten (t ex gastroenterit)
O219 Graviditetskräkningar, ospecificerade (UNS)

Hyperemesis gravidarum syftar på att den gravida kvinnan har kräkningar "utöver det normala" vid en graviditet, exempelvis i tidig fas. Kvinnan söker i regel för att antingen få hjälp mot sitt illamående, som kan vara svårt, eller för att bli sjukskriven då det är omöjligt att gå till jobbet...
Definitionen på hyperemesis är egentligen att kräkningarna är så intensiva att hospitalisering är nödvändig, samt att det gäller graviditetens första halva, inklusive frånvaro av annan sjukdom.
Illamående
Illamående är vanligt tidigt i graviditeten

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera ABCDE, åtminstone puls, bltr och andningsfrekvens, liksom SaO2 och temp.
 • Notera SM och BP, ev BPU. Aktuella besvär utöver illamåendet?
 • Kapillärt Hb och CRP vid lätta besvär.
 • Vid rejäla besvär tag istället venösa prover, liksom alltid vid kräkningar under senare delen av graviditeten: Hb, CRP, LPK, Na, K, kreatinin, B-HCG, T4, TSH, leverstatus i sen graviditet. Spara ett urinprov för ev analys.
 • Goda råd, utan läkemedel:
  Info om att tillståndet vanligen är självbegränsande under första trimestern.
  Börja dagen med frukost på sängen, t ex en rostad macka med juice, Ät lite, men ofta
  Ät frukt till mellanmål
  Undvik sådant som ger illamående (kaffe, starka kryddor, sprit, tobak)
  Ta en promenad varje dag
  Berätta för kolleger om illamåendet, så kan det vara lättare att bära.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Gyn-anamnes, tidigare grav, abort, paritet. Aktuella besvär? Somatiskt frisk? Ev medicinering, allergi?
 • Debut, duration och karaktär av illamåendet?
 • Emesis i tidig graviditet är oftast av benign karaktär. Kan pat försörja sig med vätska och andra tillstånd är osannolika föreslås i rimliga fall sjukskrivning 4 veckor, om den gravida kvinnan inte kan klara jobbet, samt medicinering enligt nedan endast om pat så önskar (eget beslut)
 • Alla de nyare antiemetiska preparaten (typ ondansetron) saknar godkännande och är kategori B-C.
 • Följande är gamla beprövade medel mot illamående (Graviditet: Kategori A), nackdelen är att man blir trött: Tabl Lergigan Comp (prometazin, efedrin) 1x1-2(-4) (Koffein som ingår (=Comp) är kategori C, dock väl beprövat) Tabl Postafen 25 mg, 1x1-2 (meklozin) Tabl Tavegyl 1 mg, 1x2 (klemastin) Pyridoxin 25 mg x 3 har visats bättre än placebo mot hyperemesis, ge förslagsvis 1/2x3 av Pyridoxin Recip 40 mg.
 • Uteslut mola hydatidosa med ett ulj
 • Lägg in och vätska upp med Ringer-Acetat om så skulle behövas

 •   Kräkningar under sen graviditet
 • Någon gång fortsätter det benigna illamåendet och kräkningarna vidare, sent fram under graviditeten, och har fortfarande benign karaktär. För att se det så krävs att kvinnan kräks måttligt, mår bra i övrigt, och kan fungera i vardagen.
 • Kvarstående hyperemesis gravidarum till sen graviditet är inte bra, eftersom det skapar dehydrering, svält och ibland ketoacidos därav. Behandlingen inriktas på att hålla mamman hydrerad, nutrierad och få kontroll över eventuella syra-basrubbningar och elektrolytstörningar
 • Vid nydebuterade kräkningar under sen graviditet misstänk icke-graviditetsrelaterad sjukdom, medicinsk eller kirurgisk, som orsak till kräkningarna