Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi

Omgipsning, indikationer

Det händer att gips och andra material för immobilisering skapar problem för patienten eller ger komplikationer. Därför viktigt att reagera på patientens eller anhörigas synpunkter. I normala fall får patienten en gipsinstruktion med sig hem, så att de vet när de ska höra av sig.

OMGIPSNING, indikationer
 • Minskad svullnad - behov av omgipsning efter 1-2 veckor (hänger löst). Det brukar sammanfalla med klinisk röntgenkontroll och återbesök på ortopedmottagningen.
 • Andra skäl till omgipsning:
 • Våt gips
 • Trasig gips
 • Omgipsning vid (signal om möjlig komplikation*):
 • Skavningskänsla
 • Svullnad som ökar
 • Nytillkommen smärta
 • Smärta som tilltar
 • Svår klåda
 • Kyla, parestesier, nedsatt känsel distalt
 • Orimlig blekhet eller cyanos distalt,
 • Passiva rörelser gör ont
 • Dålig doft från det gipsade området
 • Akut dyspné
 • Feber, frossa och besvär från det gipsade området

Se även