Omgipsning, indikationer

Det händer att gips och andra material för immobilisering skapar problem för patienten eller ger komplikationer. Därför viktigt att reagera på patientens eller anhörigas synpunkter. I normala fall får patienten en gipsinstruktion med sig hem, så att de vet när de ska höra av sig.

OMGIPSNING, indikationer
 • Minskad svullnad - behov av omgipsning efter 1-2 veckor (hänger löst). Det brukar sammanfalla med klinisk röntgenkontroll och återbesök på ortopedmottagningen.
 • Andra skäl till omgipsning:
 • Våt gips
 • Trasig gips
 • Omgipsning vid (signal om möjlig komplikation*):
 • Skavningskänsla
 • Svullnad som ökar
 • Nytillkommen smärta
 • Smärta som tilltar
 • Svår klåda
 • Kyla, parestesier, nedsatt känsel distalt
 • Orimlig blekhet eller cyanos distalt,
 • Passiva rörelser gör ont
 • Dålig doft från det gipsade området
 • Akut dyspné
 • Feber, frossa och besvär från det gipsade området

Se även