Kategorier
Akutsjukvård, emergency Ortopedi

Scapulafraktur

ICD 10: S421 Skulderbladsfraktur
 • Vid lokalt trauma med endast en spricka i corpus läker frakturen fint på några veckor
 • Dock ofta del i multipla skador och kan i sådana fall innefatta viss mortalitet av andra skador (14%)

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Vid multitrauma (fall, trafikolycka etc) noggrant ABCDE-status och prioritering (orange eller röd)
 • Traumaprover efter behov och vb intravenös nål
 • Vid endast lokalt trauma kontrollera ABCDE (obs aktuellt SaO2, andning - följ upp). Gul prioritet.

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  Allmänt om scapulafrakturer:
 • Rtg påvisar skadan, som ofta är kliniskt uppenbar, det gör ont över skulderbladet
 • Grundprincipen (för alla scapulafrakturer) är konservativ behandling, smärtstillande och rörelseträning snarast
 • Däremot, om även axelleden (glenohumoralleden) är frakturerad med dislokation finns indikation för operation
 • Scapulafraktur utan glenohumoral skada (corpus, spina) behandlas med immobilisering 1-3 veckor i Collar'n'Cuff med tidig och succesiv mobilisering.
Vid multitrauma:
 • Leta efter andra frakturer vid större trauma (närliggande revben, axel, sternum, klavikel, se även nedan), och kontrollera noga ABCDE, eftersom scapulafrakturen kan vara del i ytterligare skador
 • Vid multitrauma hittas pneumothorax i ca 10-50%, lyssna på lungorna, kontrollera andningsfrekvensen och SaO2. Uteslut avvikande perifer neurologi. Överväg skallfrakturer, bukskador och bäckenskador. Nedre extremitetsskador har också noterats vid scapulafrakturer
 • Riktade slätröntgen- och CT-undersökningar efter behov. CT multitrauma endast vid livshotande skador (undvik mycket stor stråldos).