Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Ortopedi Pediatrik

Epikondylos (epikondylit)

ICD 10:  M770 Medial epikondylit; M771 Lateral epikodylit; M771P Epikondylit Epikondylos ska det heta numera, eftersom det är en degenerativ tendinos, en entesopati, och inte en inflammation. Innebär smärta vid endera epikondylen i en armbåge.
 • Det är inte fördelaktigt att spruta kortison lokalt, ge akupunktur, ultraljud, vibrationsbehandling eller anti-inflammatoriska medel. Låt bli det!
 • Medial epikondylos kallas "golfarmbåge" och lateral epikondylos "tennisarmbåge" (vanligast). För att tänka "rätt" (med/lat) ska man stå i anatomisk ställning med handflatorna framåt.
 • Lateral epikondylos ger smärta vid sträckning av armen, t ex när man ska bära hem kassarna från matbutiken, när man lyfter pärmar ur bokhyllan, eller då man skakar hand. Tennis med backhand gör ont, därav "tennisarmbåge".
 • Medial epikondylos gör ont vid en golfswing, därav "golfarmbåge", och smärta kommer även vid andra rörelser som spänner underarmens mediala muskler, dvs när man flekterar och pronerar underarmen.

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Uteslut aktuellt trauma
 • Kolla normalt perifert status
 • Pat kan sitta ned i väntrummet utan förtur

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Det viktigaste är att informera patienten om att det är ett ofarligt tillstånd som går över så småningom. Det kan ta månader till något år ibland. Besvären kommer ofta tillbaka i perioder över års sikt, t ex vid repetitiva rörelser, pat kan gärna vara försiktig med sådana.
 • Sträckningsövningar av berörda muskler (extendera och rotera) anses vara mest fördelaktiga behandling

Diffdiagnoser

Utan känt trauma:
 • Lokal lymfadenit (från hand/underarm)
 • Olecranonbursit
 • Pigluxation (mindre trauma trots allt; barn <4år)
Efter trauma:
 • Armbågsfraktur
 • Armbågsluxation
 • Pigluxation (litet barn som dragits i armen)
 • Lokal muskelruptur, t ex från triceps
 • Kompartmentsyndrom i underarmen (ovanligt)