C – Circulatory status with hemorrhage control (Cirkulation och stoppa blödning)

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Kontrollera först att "A" och "B" är OK. Fortsätt med "C":
 • Stoppa pågående blödning (ingår i C-åtgärderna)
 • Kompress och tryckförband vid behov
 • Mät vitalparametrar (SaO2, puls, blodtryck och andningsfrekvens, temperatur)
 • Ge syrgas 5-15 l/min (till alla allmänpåverkade patienter eller vid SaO2<90%)
 • Håll patienten fastande!
 • Ta EKG
 • Sätt nål(ar)!
 • Blodgas vid behov
 • Stort labstatus, som även innehåller blodgruppering, bastest, koagulation, leverstatus

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Kontrollera först att "A" och "B" är OK. Fortsätt med "C":
 • Stoppa ev pågående blödning (ingår i C-åtgärderna). Direkttryck mot såret, ev op-anmälan! Ev kontakt med narkosjour, kir bakjour. Se även Massiv blödning
 • Bedöm cirkulationen utifrån vitalparametrarna (SaO2, puls, blodtryck och andningsfrekvens)
 • Koppla 1 liter Ringer-Acetat, ta beslut om att ev ge 1-2 liter snabbt.
 • Beställ blod tidigt, om det ser ut att behövas!
 • Bedöm den perifera cirkulation (kapillär återfyllnad - snabb/långsam), kyla/värme, turgor
 • Ge syrgas! Ge 5-15 l/min till alla påverkade patienter, eller vid SaO2<90%.
 • (Notera: Vid ett livshotande tillstånd behövs syrgas - Syrgas dödar inte! Därför är pats sjukdomar underordnade, även vid KOL.)
 • Bedöm EKG översiktligt, detaljerat i senare skede
 • Står patienten på läkemedel (Waran eller andra antikoagulantia)? Behov av reversering?
 • Läkemedelsallergier?
 • När åt och drack patienten senast? Håll pat fastande!

 •   Vid sviktande cirkulation - Tänk efter varför
 • Blödning, sepsis, anafylaxi, dehydrering, hjärtsvikt/hjärtinfarkt?
 • Vid chock kan man ge cirka 2 liter Ringer-Acetat på 20 minuter.
 • Behandla ev anafylaxi med t ex 0,3 mg Adrenalin im eller sakta iv, och Betapred 4-8 mg iv.
 • Om patienten har en större invärtes blödning, t ex rupturerat aortaaneurysm, ska blodtrycket hållas på rimligt låg nivå, 80-100 mm Hg systoliskt, för att inte öka utblödningen. Diskutera med berörd kärljour!
 • Vid en septisk chock eller ileus behövs mycket vätska och ibland inotropt stöd med t ex dopaminerga läkemedel (tala med narkos)

Se även

Diffdiagnoser - vid cirkulationssvikt/chock

 • Trauma - blödning/blödningschock
 • Inre blödning (blödningschock pga aortaruptur, ventrikelblödning etc)
 • Sepsis (Har patienten feber eller hypotermi, SIRS?) Komplettera med blododlingar x 2
 • Anafylaxi (Finns notis i journalen?)
 • Dehydrering (Hur hittades patienten?)
 • Hjärtsvikt (Vad finns i tidigare anteckningar?)
 • Hjärtinfarkt (Man kan utlösa en hjärtinfarkt av en traumatisk händelse)

Kliniska råd och kommentarer

 • När en patient kommer in som larm kör alltid i ordningen ABCDE!
 • Vad som kan verka som en olycka är inte alltid ett trauma. Det kan vara en neurologisk händelse, en ockult tarmblödning, eller en hjärtinfarkt som utlöst insjuknandet!