Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Kirurgi

Cancer i gallvägarna

ICD 10: C249, Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna

 • Översikt om cancer i gallvägarna, som kan ge akuta symtom
 • För respektive diffdiagnoser, klicka på länkarna nedan!

 • Cancer i gallvägarna är ovanligt:
 • Gallblåsecancer svarade för 170 fall i Sverige under 2013
 • Cancer i övriga gallvägar (utanför levern, ductus choledochus, mfl lokalisationer) 237 fall 2013

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-kontroll
 • Komplett labstatus inför inläggning, hematologi, inflammation, lever, pankreas, elektrolyter, koagulation
 • Sätt nål och 1l Ringer-Acetat, pat är ofta intorkad
 • Patienten har ofta ont. Ordna smärtlindring vb!
 • Ordna plats för inläggning

GGallblåsecancer, avancerad
Gallblåsecancer, avancerad

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Patienten har ofta ont. Ge 3-10 mg morfin sc vid behov! Initiera lämplig smärtbehandling på avdelning.
 • Se till att patienten inte är dehydrerad, 1-2 l Ringer-Acetat
 • Blir det diskussion om ev placering pga ikterus, så är ett fall som detta akutkirurgiskt, och man finner förhöjt S-Bil, S-GT, och S-ALP som tecken på stas.
 • Ordna plats för inläggning, för smärtstillning, ev avlastning av gallvägar (ikterus?)
 • På avdelning vb TNM-diagnostik, staging och ställningstagande till ev kirurgisk eller palliativ behandling

Klinisk beskrivning

Gallblåsecancer
 • Carcinom i gallblåsan är en aggressiv cancerform, som har ett ganska snabbt förlopp, såvida inte tidigt upptäckt
 • Tidig kirurgi är enda behandlingen, men bara 10-30% har kirurgiskt tillgänglig sjukdom, eftersom den ofta är symtomfri inledningsvis
 • Gallblåsecancer debuterar genom att ge smärta och symtom, som liknar gallstensbesvär i hö hypokondrium och utstrålning bakåt ryggen
 • Labprover väsentligen normala i det tidiga förloppet, ofta först genom stigande bilirubin. Tumörmarkörerna CEA och CA 19-9 inte effektiva i tidiga skedet, och har lite dålig sensitivitet kring 50-80%
 • Efterhand viktnedgång och aptitlöshet, senare ev ikterus och ascites
 • Kan ibland bete sig som en kolangit med smärta, feber och frossa
 • Sprids till levern och peritoneum
Riskfaktorer för gallblåsecancer
 • Gallsten (inte sällan symtomatiska stora stenar)
 • Gallblåsepolyper >10 mm och i synnerhet >15 mm (mindre polyper är som regel benigna)
 • Förkalkning i gallblåsans vägg, mucosan, (porslingallblåsa)
 • Kronisk infektion i gallblåsan (t ex Salmonella typhi)
 • Anläggningsrubbningar kring papilla Vateri
 • Kvinnor:män = 3:1
Kolangiocarcinom
 • Cancer i gallgångarna, kolangiocarcinom, debuterar ofta med gallstas, dilaterade gallvägar, och vanligen utan smärta
 • Tidigt i förloppet ses ibland isolerad ALP-stegring
 • Dilaterade gallvägar på ulj
 • Ljus avföring och mörk urin
 • Pga ikterus finns ofta klåda och hudexkoriationer
 • I hälften av fallen finns en palpabel gallblåsa (Courvoisiers tecken)
 • Hepatomegali brukar föreligga, då den icke obstruerade leverloben hypertrofieras
 • Ascites kan finnas med carcinomatos i peritoneum
 • CT av gallvägar, ev med ERCP, kolangiografi eller MR, ger diagnos
 • En hepaticojejunostomi ger en temporär avlastning av patientens ikterus hos ca 90%
 • Kolangiocarcinom har sin topp vid 50-80 års ålder, något fler män än kvinnor, svarar för uppemot en fjärdedel av alla hepatobiliära maligniteter och har ökat sedan 70-talet
 • Perihilärt lokaliserad tumor i 2/3 av alla fall
 • Spridning sker utmed gallvägarna, till levern, kärlen och peritoneum

 • Riskfaktorer för kolangiocarcinom
  • Rökning
  • Obesitas
  • Hög alkoholkonsumtion
  • Hyperthyreos
  • Kronisk pankreatit
  • Ulcerös kolit
  • Primär skleroserande kolangit
  • Gallgångsadenom
  • Papillom i gallvägarna
  • Carolis sjukdom (sällsynt hereditär sjukdom med dilaterade gallgångar)
  • Kronisk infektion i gallvägarna
  • Hepatiter
  • HIV
  • Cirros

  Diffdiagnoser