Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Intoxer Neurologi Trauma

Akut konfusion (akut delirium) – Diffdiagnoser

ICD-10: R410 Desorientering, ospecificerad (Konfusion UNS)

 • Kallas även: Akut förvirring, akut desorientering, akut delirium.
 • I begreppet akut konfusion ingår inte kronisk konfusion (t ex demens), ej heller strukturella sjukdomar med neurologiska bortfall, till exempel afasi, anosmi, eller kroniska psykiska sjukdomar av psykoskaraktär (hallucinationer, vanföreställningar, schizofreni etc).
 • En akut konfusion drabbar främst äldre personer. De kommer ofta till akutmottagningen i sällskap med anhöriga eller personal, som funnit dem desorienterade.
 • När det gäller yngre personer rör det sig ofta om herpesencefalit eller intox.

Diffdiagnoser till akut konfusion

  Vanliga orsaker till konfusion på akutmottagningen
  I bokstavsordning:

 • Akut, systemisk infektion (ex pneumoni, pyelonefrit) är vanligast jämte intoxerna!
 • Hjärntumörer, hjärnmetastaser
 • Hyponatremi
 • Hypoxi (tänk ABC; luftvägshinder, pulmonell, kardiell, svår anemi)
 • Intoxer (främst alkohol, även cannabis, amfetamin, ecstacy, opiater, magic mushrooms, m fl)
 • KOL, svår exacerbation (dels kolsyraretention, dels hypoxi)
 • Sepsis, septisk chock
 • Akut stroke
 • Akut TIA


 • Mindre vanliga orsaker till konfusion på akutmottagningen
 • Abstinens (främst alkohol, även centralstimulantia)
 • Andra metaboliska rubbningar
 • Delirium tremens
 • Diabetes ketoacidos (DKA)
 • Förgiftningar
 • Herpesencefalit (konfusion är ganska vanligt vid herpesencefalit; vanlig orsak till konfusion hos yngre)
 • Hypoglukemi (vanligt, men är oftast avklarad prehospitalt)
 • Konfusion i samband med flyttning (äldre)
 • Leversvikt
 • Läkemedelsbiverkningar (ex högdos steroider, fentanyl och andra morfinpreparat)
 • Meningit
 • Njursvikt, uremi
 • Postiktal konfusion (epilepsi)
 • Postoperativ konfusion
 • Subduralhematom (subakut)


 • Ovanliga orsaker till konfusion på akutmottagningen
 • Addison´s sjukdom (och hypocorticism)
 • AIP, akut intermittent porfyri (Norrland!)
 • Encefalit (annan än herpesencefalit)
 • Endokrina sjukdomar (Cushing, hypocorticism, myxödem, hyperparathyreoidism)
 • Hjärnabscess
 • Korsakoffs psykos (del i Wernicke-Korsakoffs syndrom)
 • Tyfoid, tyfoidfeber

Se ävenUpdated 2019-05-22. Originally published 2017-06-19, ©Per Björgell