Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Kirurgi

Gallstensanfall

ICD 10: K802, Gallsten utan kolecystit
Gallstensanfall
Gallstensanfall. Knipsmärtor under höger arcus. Håller i regel på bukens framsida, inte över flanken som vid njursten!
 • Stensmärta är det vanligaste symtomet på gallvägssjukdom.
 • Vid ett gallstensanfall har patienten svårt att sitta eller ligga, går runt istället och vill ha behandling genast
 • Klassisk beskrivning "Fat, female, forty"
 • Smärtan lokaliseras i regel till höger hypokondrium eller epigastriet, upp mot höger axel
 • Ibland upplevs smärtan mellan hö hypokondrium och flank (kan ibland vara svårt att skilja mellan njurstens- och gallstensanfall. Leta då efter ev hematuri = njursten)
 • Besvären kan oåtgärdade komma och gå över tid (periodisk smärta)
 • Ulj gallblåsa eller gallvägar ger diagnosen, men måste inte utföras akut om patienten mår bra i övrigt
 • Gallstenar som hittats som bifynd på ulj eller rtg åtgärdas ej om asymtomatiska (dvs pat har inga stenanfall)
Gallstenar
Gallstenar (här cirka 10-15 mm). Storleken kan växla från slam, grus (sludge) till 3-4 cm-stora stenar.
From: Wikimedia.org

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Konstatera att patienten är smärtpåverkad och har typiskt stenanfall (flaxar omkring), men i övrigt är opåverkad
 • Finns allergi mot NSAID? Om inte, behandla smärtan (Voltaren, se nedan, ofta generell ordination), spara ABCDE-status lite i typiska fall
 • Labstatus Hb, CRP, LPK, leverstatus, pankreasamylas, samt U-Hb, förväntas utfalla normalt
 • Temperatur (ej feber)
 • EKG och troponiner i oklara fall
 • Kontrollera ABCDE efter smärtstillning (kan vara svårt före)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Inj diklofenak (Voltaren 25 mg/ml), 50 mg till kvinnor och 75 mg till män, djupt im, brukar fungera bra och är förstahandsbehandling.
 • Upprepa med Voltaren 50 mg im efter 30 min om smärtan inte har lagt sig
 • En variant, också NSAID: Inj ketorolak (Toradol 30 mg/ml), 1 ml im

 • Alternativ/Fortsatt behandling utan NSAID
 • Inj atropin (Atropin 0,5 mg/ml) 0,25 mg iv + morfin (Morfin 10 mg/ml) 5-10 mg iv, men det brukar inte behövas. Har patienten redan tagit fulldos suppar diklofenak hemma (högst 150 mg/dygn) blir det ibland dock nödvändigt. Enbart morfin kan ge ökad gallspasm, därav atropin-tillägget.
 • Ett alternativ till atropin+morfin är mixen 1 ml Spasmofen sc.
 • Notera: Missbrukare uppger ofta allergi mot diklofenak.
 • Hos äldre som inte blir bra trots smärtstillning bör diagnosen omprövas (aortasjukdom?, pankreatit?) genom akut ulj lever, gallvägar, pankreas eller CT buk
 • Efter behandling hem med remiss till kir mott, åtminstone vid upprepade stenanfall, för ställningstagande till kirurgi (oftast lap-galla), samt remiss ulj LGP om ej redan utfört.
 • Recept supp diklofenak 50 mg (Voltaren, Diklofenak) eller annat NSAID-preparat vid behov (max 150 mg/dygn)
 • Åter akut vid behov

Anamnes och status

  Status
 • Smärtpåverkad och rastlös patient
 • Ej cirkulatoriskt påverkad
 • Smärtan lokaliseras i regel till höger hypokondrium eller epigastriet, upp mot höger axel
 • Mjuk buk, lokal ömhet över gallblåsan vanligt, ev dunkömhet över hö arcus (var försiktig)

Diffdiagnoser

Kliniska råd och kommentarer

 • Om ulj/rtg skulle visa adenom >10 mm i gallblåsan, eller förkalkningar i gallblåsans vägg, sk porslinsgallblåsa, ska patienten malignitetsutredas, särskilt i sistnämnda fall.


error: Alert: Content is protected !!