B – Breathing: Ventilation and Oxygenation (Andning, ventilation, ge syrgas)

Thinkstock H0813f-1

Tidiga åtgärder, personal och team

  Kontrollera andning (B) och syresättning:
 • "A" ska först vara OK innan man fortsätter med "B": (A = Fria luftvägar, kan svara, och nacken är stabiliserad efter trauma)

 • B - Andning och syresättning
 • Kontrollera att patienten andas
 • Räkna andningsfrekvensen (andetag/minut). Varna vid låg (<10) eller hög (>25) andningsfrekvens
 • Fråga pat om det går bra att andas! Testa om pat är öm över bröstkorgen eller ej!
 • Mät syrgassaturationen, SaO2 ("pox"), ska helst vara 95-99%! (Kyla kan göra det svårt att få vettiga värden, värm pats hand vb)
 • Sätt syrgas (15 l/min) om SaO2 verkar sjunka eller är <90. Meddela läkare!
 • Om inte A-B verkar normalt - Börja då om på A! Varför är inte luftvägarna fria? Passerar luft, men pat svarar ej (medvetslös?, varför?). Varför är andningen snabb eller långsam? Tillkalla läkare genast!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  B - Andning:
 • Kontrollera att patienten andas (se ovan, och därmed också att andningsvägarna är fria), säg högt att "AoB är OK!" - om så är fallet!
 • Räkna andningsfrekvensen (normalt är cirka 10-18 per minut)
 • Om allt verkar bra fortsätt med C-D-E-kontroll!

  Vid andningsstopp:
 • Sätt syrgas (15 liter) och ventilera patienten (om A är OK, fri luftväg finns, men andas ej)
 • Överväg intubation (skada, smärta, uttröttad)
 • Kontakta anestesi/IVA-jour vid behov
 • Kan bero på hjärtstopp
 • Kan bero på opioidintox (morfin, heroin mm). Finns stickmärken, morfinplåster?
 • Kan bero på hjärnskada

 • Vid andningsproblem:
 • Kan bero på thoraxtrauma (lungkontusion, revbensfrakturer, pneumothorax, hemothorax, flail chest)
 • Icke traumatiskt utlösta andningsproblem kan ha många orsaker (t ex astma, KOL, sepsis, hjärtsvikt, epiglottit, intox etc)

 • Behandling
 • Överväg Combivent, Bricanyl inj, Theofyllamin, Betapred vid obstruktiva besvär
 • Överväg Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar, och/eller furosemid inj 20-40 mg iv och digitalisering vid hjärtsvikt (Digoxin 0,25 mg/ml, 2 ml iv).
 • Överväg Adrenalin (inhalation 1 mg/5 ml Nacl vid pseuokrupp eller laryngotrakeit)
 • Överväg inj Naloxon (0,2 -0,4 mg iv) om små pupiller hos misstänkt heroinmissbrukare
 • Obs väck inte den björn som sover, ge endast naloxon så att vederbörande börjar andas (måste inte vakna!)
 • Överväg inj Lanexat 0,1 mg/ml mot bensodiazepinintox, ge 2-3 ml iv initialt. Dosen kan ökas och upprepas, men gå sakta framåt!

Se även