A – Airway and cervical spine control (Fri luftväg, skydda nacken)

 • ABCDE-kontroll på akutmottagningen ska alltid börja med "A", fri luftväg och nackskydd, enligt ATLS-konceptet (Advanced Trauma Life Support)
 • B-ATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support) är likvärdig med ATLS, men efter krigen i Afganistan och Irak tillämpas ordningen <C>-ABC, dvs stoppa först en katastrofblödning (<C>), gör därefter ABCDE som vanligt. Detta eftersom många av dem som stupar i strid dör av utblödning, (46% enligt en studie).
 • I Sverige kör vi enligt ATLS vid traumalarm, alltså i ordningen A-B-C-D-E, och då tillser man först att patienten har fri luftväg, håller nacken stilla i utsträckt läge, och sätter på halskrage vid möjligt nacktrauma.
 • Traumaansvarig läkare bör vara ATLS-utbildad!
Jaw thrust
Jaw thrust

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Utlös TRAUMA-larm och kalla adekvat personal (akutläk, kir, ort, narkos etc)
 • Utlös MEDICIN-larm om det gäller ett icke-trauma,  t ex intox
 • Alla sätter på skyddsrock och handskar innan patienten anländer!
 • Det är mottagande läkare (kir- eller akutläkare) som leder traumalarmet och som ger alla direktiv fram till en ev överlämning, t ex till en bakjour.

 • Kontrollera att "A" är OK:
 • Luftvägarna är fria, inga problem noteras (A)
 • Pat kan svara (t ex "Hej", "Kalle")
 • Nacken hålls stabil efter trauma (nackkrage vb, eller någon håller nacken).

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Fråga patienten: "Vad heter du?" (Svar t ex "Kalle" innebär fri luftväg (A), samt att patienten har förstått frågan (D))
 • Säg högt att "A är OK!" - om så är fallet!
 • Notera ev cyanos eller stridor
 • Ge syrgas 5-15 liter efter behov om fri luftväg finns. Stäng inte av syrgasen för att ta en blodgas i ett läge där fri andningsväg inte är säkerställd.

 • Vid ofri luftväg
 • Kontrollera innehåll i munnen (främmande kropp, löständer etc)
 • Lyft upp/fram käkpartiet (jaw thrust)
 • Lyft under hakan (chin lift - ej vid misstänkt nackskada)
 • Kontrollera att det inte är nackkragen som sitter fel
 • Tillkalla narkosjour (vb)
 • Sätt eventuellt en nästub (kantarell)
 • Sätt eventuellt en svalgtub
 • Överväg intubation (kalla narkosjour). Intubationstub 7,0 till kvinna, 8,0 till man
 • Överväg fiberskopi (kalla öronjour)
 • Överväg koniotomi om hinder finns i övre luftvägarna (Ta snabbt beslut!)

 • När fri luftväg etablerats
 • Nackkrage vid trauma (hör till "A")
 • Sätt syrgas 5-15 l/min efter behov
 • Fortsätt med kontroll andning (B), kontroll cirkulation (C), stoppa blödning (C), notera bortfall (D) och exponera skador/symtom (E).
 • Kontroll SaO2, temp, andningsfrekvens, puls, blodtryck, EKG, medvetandegrad, och rörelseförmåga.
 • Ta inkomstprover, sätt nål
 • Ta en blodgas vb (stäng inte av syrgas när den behövs)
 • Förbered för ev FAST-undersökning (se dito)
 • Upprepa kontroll andning, kontroll cirkulation, kontroll av blödning, notera bortfall och exponera skador/symtom.
 • Upprepa kontroll SaO2, andningsfrekvens, puls, blodtryck, ta EKG när det är möjligt, ny kontroll av medvetandegrad, och rörelseförmåga.

Se även

 

B – Breathing: Ventilation and Oxygenation (Andning, ventilation, ge syrgas)

Thinkstock H0813f-1

Tidiga åtgärder, personal och team

  Kontrollera andning (B) och syresättning:
 • "A" ska först vara OK innan man fortsätter med "B": (A = Fria luftvägar, kan svara, och nacken är stabiliserad efter trauma)

 • B - Andning och syresättning
 • Kontrollera att patienten andas
 • Räkna andningsfrekvensen (andetag/minut). Varna vid låg (<10) eller hög (>25) andningsfrekvens
 • Fråga pat om det går bra att andas! Testa om pat är öm över bröstkorgen eller ej!
 • Mät syrgassaturationen, SaO2 ("pox"), ska helst vara 95-99%! (Kyla kan göra det svårt att få vettiga värden, värm pats hand vb)
 • Sätt syrgas (15 l/min) om SaO2 verkar sjunka eller är <90. Meddela läkare!
 • Om inte A-B verkar normalt - Börja då om på A! Varför är inte luftvägarna fria? Passerar luft, men pat svarar ej (medvetslös?, varför?). Varför är andningen snabb eller långsam? Tillkalla läkare genast!

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

  B - Andning:
 • Kontrollera att patienten andas (se ovan, och därmed också att andningsvägarna är fria), säg högt att "AoB är OK!" - om så är fallet!
 • Räkna andningsfrekvensen (normalt är cirka 10-18 per minut)
 • Om allt verkar bra fortsätt med C-D-E-kontroll!

  Vid andningsstopp:
 • Sätt syrgas (15 liter) och ventilera patienten (om A är OK, fri luftväg finns, men andas ej)
 • Överväg intubation (skada, smärta, uttröttad)
 • Kontakta anestesi/IVA-jour vid behov
 • Kan bero på hjärtstopp
 • Kan bero på opioidintox (morfin, heroin mm). Finns stickmärken, morfinplåster?
 • Kan bero på hjärnskada

 • Vid andningsproblem:
 • Kan bero på thoraxtrauma (lungkontusion, revbensfrakturer, pneumothorax, hemothorax, flail chest)
 • Icke traumatiskt utlösta andningsproblem kan ha många orsaker (t ex astma, KOL, sepsis, hjärtsvikt, epiglottit, intox etc)

 • Behandling
 • Överväg Combivent, Bricanyl inj, Theofyllamin, Betapred vid obstruktiva besvär
 • Överväg Nitrolingual 0,4 mg/dos 1-2 puffar, och/eller furosemid inj 20-40 mg iv och digitalisering vid hjärtsvikt (Digoxin 0,25 mg/ml, 2 ml iv).
 • Överväg Adrenalin (inhalation 1 mg/5 ml Nacl vid pseuokrupp eller laryngotrakeit)
 • Överväg inj Naloxon (0,2 -0,4 mg iv) om små pupiller hos misstänkt heroinmissbrukare
 • Obs väck inte den björn som sover, ge endast naloxon så att vederbörande börjar andas (måste inte vakna!)
 • Överväg inj Lanexat 0,1 mg/ml mot bensodiazepinintox, ge 2-3 ml iv initialt. Dosen kan ökas och upprepas, men gå sakta framåt!

Se även