Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Kirurgi Lungmedicin ÖNH Thoraxkirurgi Trauma

Massiv hemoptys

ICD 10: R042 Hemoptys

 • Stor blödning från lungorna. Ovanligt, men förekommer.
 • Handla omedelbart, hög mortalitet!!

 • Hempotys
  Hemoptys. Vincenzo Grimaldi har tuberkulos.
  Italiensk målning i olja, 1927.
 • Patienterna dör av asfyxi eller förblödning
 • Vanligaste orsaker till stor hemoptys är TB, bronkiektasier, och lungcancer (se diff diagnoser)
 • "Massiv hemoptys" i litteraturen innebär allt från minst 100 ml/24 tim till minst 1000 ml/24 tim. Det förutsätts också att patienten är cirkulatoriskt och/eller respiratoriskt påverkad av situationen.
 • Förväxla inte med hematemes, blodig kräkning !

Tidiga åtgärder, personal och team

 • LARMA
 • Munskydd och handskar (möjlig TB!)
 • Skapa fri luftväg
 • Patienten bör halvsitta
 • Ge syrgas på näsgrimma, 3-5 l/min. (Mask praktiskt svårt)
 • Kontakta öronjour eller thoraxkirurg för omedelbar bronkoskopi, om så är möjligt (lokalisera blödningen; syns inte alltid på röntgen)
 • Stort labstatus inkl blodgruppering, bastest och koagulation
 • Håll pat fastande, alltid inläggning
 • Venös infart, gärna 2 st
 • Anteckna vilka i personalen som träffat patienten (vid TB)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Handskar och munskydd, samt isolera patienten (om TB förefaller trolig/möjlig)
 • Syrgas på näsgrimma
 • Rensugning vid behov
 • Halvsittande läge, (blödande sidan nedåt, om det går att avgöra)
 • Genomgång sjukhistoria - rökningsanamnes!

 • Förbered för akut bronkoskopi (diskutera med öronjour/thoraxkirjour)
 • Om bronkoskopi inte är möjlig försök genomföra en CT thorax med kontrast före ev operation

 • Om patienten störtblöder
 • Intubation (kalla narkos!).
 • Ev fortsatt skopi på OP med t ex ballongtamponad eller topiska vasokonstriktorer, olika metoder finns
 • Kärlkirurgisk/radiologisk intervention med BAE kan diskuteras, bronkiell artärembolisering.
 • Thoraxkirurgi (kontakta!) med hänsyn tagen till allmäntillstånd, nuvarande och tidigare sjukdomar, medicinering, och status.
 • Kirurgi vid massiv hemoptys rekommenderas vid thorakal kärlskada, AV-missbildningar, blödande aneurysm med bronkiell förbindelse, hydatidcysta och andra tillstånd där embolisering (BAE) är olämplig
 • Korrigera medicinska orsaker, vid t ex Waran-blödning (reversera!), koagulopatier, akuta luftvägsinfektioner, bronkiektasier, etc
 • Överväg att ge blodprodukter (trombocyter vid trombocytopeni, vid ASA- eller clopidogrelbehandling, vid större blödning; blod efter behov)

 • Lägg alltid in patienten vid massiv hemoptys, oavsett pågående/avstannad blödning. (Välj inf klin om TB är en möjlighet)

 • Behandlingen ska sammanfattningsvis syfta till att
 • Upprätthålla fri luftväg ("A" ok)
 • Lokalisera blödningskällan
 • Kontrollera blödningen
 • Planera uppföljning och fortsatt behandling

Diffdiagnoser

Minnesregel hemoptys: “BATTLE CAMP”:
 • Bronkit
 • Bronkiektasier
 • Aspergillom
 • Tumor
 • Tuberkulos (TB)
 • Lungabscess
 • Emboli (Lungemboli)

 • Coagulopathy (koagulopatier)
 • Autoimmuna skjukdomar
 • AVM (arteriovenösa missbildningar)
 • Alveolär blödning
 • Mitralstenos
 • Pneumoni

 • Även
 • Iatrogen hemoptys (px, PA-kateter mm)
 • Trauma (trubbigt eller skarpt våld; trafikolycka, knivstick etc). Finns subkutant emfysem? Tänk på möjlig ventilpneumothorax.

 • Notera
 • Lungcancer: Omkring 7-10% av patienter med lungcancer debuterar med blodtingerade sputa. Hos dessa är massiv hemoptys ovanligt. De flesta riktiga hemoptyser vid lungcancer kommer från skivepitelcarcinom. Lungmetastaser som blöder orsakas oftast av endobronkiella nedslag. Hematologiska maligniteter med hemoptys beror oftast på sekundära svampinfektioner.
 • Såväl aktiv som inaktiv TB kan leda till hemoptys (bl a genom ruptur av lungartäraneurysm, liksom sekundärt till bronkiektasier). Ruptur av Rasmussens aneurysm hör hit (ektasier i lungartärer brister under passage genom TB-kaverner). Svampinfektioner, mycetom, bildas oftast i befintliga kaverner.
 • Bronchiektasier uppstår genom skador på den bärande strukturen i bronkerna, oftast av infektion, ibland av fibros. Det orsakar arteriell hypertrofi genom anastomoser med lungartärer, och därmed risk för bristningar
 • Mitralstenos kan via pulmonell hypertoni orsaka hemoptys genom varicer i bronkernas väggar
 • Autoimmuna sjukdomar ger hemoptys i regel av vaskuliter (exempelvis Behcet’s, PAN, SLE)

Se även