Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Kirurgi Pediatrik Trauma

Övre luftvägshinder, diffdiagnoser

ICD 10:
 • T71 Mekaniskt hinder för andningen
 • Den specifika orsaken till luftvägshindret brukar i första hand anges som diagnos
 • Övre luftvägshinder är ofta livshotande. Agera!
 • Kallas ibland "A-problem" (airway problem), vilket dock innefattar alla former av luftvägshinder

Tidiga åtgärder, personal och team

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

Diffdiagnoser

Vanliga orsaker till hinder i luftvägarna:
 • Tungan (lyft hakan!)
 • Kräkning (risk aspiration, sug rent)
 • Blod och slem (sug rent)
 • Främmande kropp (barn, plastbit mm) Tag hjälp, kalla narkos och ÖNH-läkare!
 • Infektion (Feber? Epiglottit i synnerhet; även pseudokrupp och trakeolaryngit m fl infektioner)
 • Trauma mot ansiktet (Tidig intubation!)

 • Mindre vanliga orsaker
 • Bronkospasm
 • Annan inflammation/ödem (akut allergi, angioneurotiskt ödem, brännskada). Överväg tidig intubation! Ödem tilltar!

Se även

Originally published 27/1/2019, ©Per Björgell