Kategorier
Akutsjukvård, emergency Anestesi och IVA Antikoagulation Internmedicin Intoxer Kardiologi Kärlkirurgi Kirurgi Koagulation Neurokirurgi Neurologi Ortopedi Thoraxkirurgi Trauma

Reversering av warfarin, Waranblödning, överdosering Waran

ICD 10:  D683 Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia

Ibland behöver en behandling med warfarin (Waran) reduceras eller brytas (reverseras), exempelvis vid skalltrauma med neurologiska symtom. Enstaka gånger kan en överdosering/förgiftning inträffa, eller undantagsvis utgöra medveten intoxikation.

Orsaker och indikationer till reversering
 • Patienten behöver opereras akut av något skäl
 • Akut hjärnblödning (omedelbar reversering)
 • Akut trauma, misstänkt inre blödning
 • Patienten blöder ofrivilligt (hematemes, hematuri, näsblödning etc)
 • PK-värdet är för högt (INR >3)
 • Compliance sviktar (demens, missbrukare)
 • Avsiktlig eller oavsiktlig förgiftning/intox
 • Läkemedelsinteraktioner (t ex samtidig behandling med klopidogrel, metronidazol, simvastatin)

Tidiga åtgärder, personal och team

 • Hejda ev yttre blödning
 • Kontrollera ABCDE
 • Vid större blödning se Blödningschock och/eller Massiv blödning
 • Kontrollera allmänt labstatus hematologi inkl leverprover och koagulation (PK, APTT och trombocyter), blodgruppering och bastest

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Symtomatisk behandling/åtgärd i väntan på PK-värde och labsvar
 • Påverkad eller blödande patient läggs in!
 • Terapeutisk Waran-nivå ligger kring S-PK 2-3-(max 3,4) INR.
 • Vid asymtomatiska nivåer över 6 bör man vidta åtgärder pga risk för spontana blödningar!
 • Sätt 2 grova infarter
 • Ge 1-2 liter Ringer-Acetat omgående vid större blödning med prechock, inte mer primärt, däremot blod:
 • Vid uppenbart stor blödning beställ snarast blod, 2-6 enheter, samt vid urakut behov av blod ge 2 enheter 0-negativt blod.

 • Hämning av Waran (reversering) kan ske på i princip 4 sätt
 • Omedelbar reversering: Ge protrombinkomplex-koncentrat, Ocplex eller Confidex. Båda innehåller koagulationsfaktorerna II och IX. Se doser nedan.
 • Halvsnabbt (3-4 timmar): Färsk eller färskfrusen plasma
 • Ganska långsamt (1/2-1 dag): Vitamin K (Konakion)
 • Än mer långsamt: Utsättning eller temporärt uppehåll av warfarin (halveringstid på 20-60 timmar) tar några dagar
 • Ofta används flera av ovanstående åtgärder samtidigt

 • Omedelbar reversering (doseringar)
 • Reducera doserna för barn enligt FASS.
 • Indikation blödning eller behov av omedelbar korrigering av PK-värdet:
 • Ge Ocplex eller Confidex iv enligt FASS, riktlinje vid PK >3,0 är vid 60 kg kroppsvikt 1500-2000 E iv (= 60-80 ml Ocplex eller Confidex 500 E/20 ml, samma dosering)
 • Ge också Inj Konakion Novum 10 mg/ml: Ge 1 ml iv (10 mg) (K-vitamin tar cirka 6 timmar och då försvinner effekten av Ocplex/Confidex, ges därför alltid samtidigt)
 • Nytt PK när Ocplex/Confidex har givits, samt efter någon timme.
 • Sikta på PK 1,2-1,5 som målvärde.

 • Icke omedelbar reversering
  Färskfrusen plasma: Ge 3 enheter plasma iv motsvarande 60 kg kroppsvikt.
  Indikation: Patienten blöder eller ska opereras akut. (1 enhet a ca 225 ml per 20 kg, eller 10-15 ml per kg kroppsvikt) Det tar en dryg halvtimme att tina upp plasman. Färsk plasma kan finnas.
  Vitamin K: Inj fytomenadion (Konakion Novum) 10 mg/ml:
 • Ge 5 mg av injektionslösningen peroralt, eller 1-2 mg iv. i stabila situationer,
 • 5-10 mg Konakion iv vid akut reversering.

 • För högt PK-värde och Waran-ordination:
 • PK > 6,0 eller mer: Uppehåll av Waran i 2-3 dagar om pat mår fint och inte blöder. Lägg till tabl Konakion 1-2 st 1 mg, till känslig eller blödningsbenägen patient.
 • PK 4,0-6,0: Uppehåll i 2 dagar, därefter nytt PK-värde.
 • PK 3,5-4: Ge 1/2 dos av den för dagen planerade dosen, sedan enligt ordination.
 • PK 3,0-3,5: Enstaka gånger tangerar patienterna denna nivå enligt ordinarie planering. Annars dosjustering vid nästa provtagningstillfälle

Kliniska råd och kommentarer

  Waran är blåfärgade av indigokarmin, som inte alla tål (färgämne E 132). Alternativet är Warfarin Orion, som är vita, samma dos.

Se även