Kategorier
Akutsjukvård, emergency Allmänmedicin Anestesi och IVA Infektion Internmedicin Neurokirurgi Neurologi Obstetrik Ögon ÖNH Onkologi Pediatrik Psykiatri Trauma

Akut, svår huvudvärk

ICD 10: R519 Huvudvärk

Här en diagnosöversikt vid SVÅR huvudvärk. Se de specifika diagnoserna var för sig!

svår_huvudvärk

 • Plötsligt påkommen svår huvudvärk kan indikera allvarlig huvudvärk.
 • "First & Worst"-huvudvärk är ett starkt observandum, dvs plötslig svår huvudvärk hos någon som inte brukar ha huvudvärk, liksom värsta huvudvärken någonsin
 • Åskknallshuvudvärk kan tala för kärlbristning, kanske främst SAH
 • Förekomst av neurologiska symtom ger vägledning om att en allvarlig huvudvärk föreligger
 • Normalt neurologiskt status, omvänt, utesluter tyvärr inte sjukdom. Cirka 15% med åskknallshuvudvärk har en allvarlig underliggande orsak.

 • Överväg (se fler diagnoser under Diffdiagnoser)
 • Intrakraniell blödning (subaraknoidalblödning (SAH), intracerebral blödning, intracerebellär blödning
 • Arteriell dissektion (carotis, vertebralis)
 • Akut bakteriell meningit (huvudvärksdebut dock oftast över några timmar)
 • Övriga neuroinfektioner (virusmeningit, virusencefaliter (TBE, herpes m fl), hjärnabscess, subduralt eller epiduralt empyem)
 • Sinus venosus-trombos
 • Feokromocytom
 • Akut meningit
 • Hypertensiv kris (diastoliskt blodtryck >120 mmHg + symtom)Tänk även på benignare orsaker:
 • Akut migrän
 • Hortons huvudvärk
 • Spänningshuvudvärk

Tidiga åtgärder, personal och team

 • ABCDE-åtgärder:
 • Fri luftväg, ge syrgas vid låg saturation, nackkrage vid trauma, kontroll andning, kontroll cirkulation, stoppa blödning, notera bortfall och exponera skador/symtom. Kontroll SaO2, temp, andningsfrekvens, puls, blodtryck, EKG, medvetandegrad, och rörelseförmåga
 • Förbered inläggning av allmänpåverkad patient!
 • Vid behov av urakut CT kontakta rtg-lab
 • Stort labstatus inkl koagulation (Förslag: Hb, LPK, CRP, Na, K, Ca++, Alb, Kreatinin, leverstatus, koagulation, ev blododling vid feber)

Läkarens bedömning, åtgärder och behandling

 • Finns det några neurologiska avvikelser i anamnes eller status?
 • Patienten behöver i detta läge oftast göra en CT hjärna, via akuten direkt till CT-lab
 • Är patienten svårt allmänpåverkad eller medvetslös överväg att kalla neurologjour eller narkosjour direkt. Håll ABC under kontroll.
 • Vid antikoagulantiabehandling (Waran) och svår huvudvärk, eller pos neurologi, gör urakut CT, antikoagulera direkt (inf Ocplex), eller möjligen först efter CT:n om den görs direkt (Se Reversering av warfarin)
 • Ska lumbalpunktion utföras? Före eller efter CT? (Misstanke om SAH, encefalit, meningit)
 • Har patienten tidigare huvudvärksbesvär som kan "reducera" pådraget, t ex migrän, som skulle kunna behandlas?
 • Har patienten någon annan sjukdom eller ny medicin, som kan föranleda huvudvärken? (Högt blodtryck är mera sällan utlösande, men vid diastoliskt tryck >120-125 mmHg, svår huvudvärk och papillödem indikerar hypertensiv encefalopati)
 • Varit utsatt för något trauma mot huvud (ic blödningar) eller hals (carotisdissektion)?
 • Svår huvudvärk och plötslig kranialnervspares (carotisdissektion)?
 • Är patienten gravid? Uteslut graviditetstoxikos, preeklampsi! (Syns ej på CT!)
 • Anamnes på tidigare migrän eller vaskulär huvudvärk talar för sådan genes, men utesluter inte annan (ny) sjukdom, (det har jag själv träffat på
 • migränpatient som hade SAH)
 • Feokromocytom är väldigt ovanligt, men kan ge svår huvudvärksattack parallellt med takykardi och hypertension (av katekolaminerna)
 • Sinus venosus-trombos är ganska ovanligt (plötslig huvudvärk, synpåverkan, kranialnervspåverkan, strokesymtom, ev kramper, ibland utlöst av infektion (sinuit, tänder mm) eller trauma, symtom beroende av vilka venkärl som påverkas).
 • Huvudvärk kan förekomma vid såväl hemorragisk som ischemisk stroke, men är som regel svårare i samband med blödning
 • Akut hypofysinsufficiens (apoplexi, ovanligt) kan övervägas vid svår huvudvärk, chock, dubbelseende och synstörningar, illamående och kräkningar.
 • Jämför diff diagnoser nedan och gå vidare med specifika diagnoser!

Anamnes och status

Viktigaste anamnes
 • Hur huvudvärken började! (T ex vid ansträngning, oväntat)
 • Hur snabbt huvudvärken drog igång (plötsligt)
 • Svårighetsgraden av huvudvärk (värsta någonsin)
 • Smärttyp (ihållande, skärande, känns inte igen)
 • Aktuella symtom (huvudvärk, kräkning, pareser, somnolent etc)
 • Tidigare liknande besvär (svår huvudvärk för 1 vecka sedan också)

 •   Status
 • Noggrant neurologiskt status
 • Allmänt status
 • Upprepade kontroller av andning, puls, bltr, medvetandegrad, pupiller och motorisk förmåga var 15:e minut initialt
 • LP vid misstanke om SAH (vid neg CT) eller meningit (inkl odling)

Diffdiagnoser

Urakut, livshotande svår huvudvärk
 • SAH, subaraknoidalblödning
 • Blödning i bakre skallgropen
 • Expansiv hjärnblödning (kliniskt subduralhematom, stroke)
 • Sinus venosus-trombos
 • Feokromocytom
 • Akut hypofysinsufficiens (hypofysär apoplexi)
 • Akut meningit
 • Hypertensiv kris (diastoliskt blodtryck >120 mmHg + symtom)

  Plötslig eller akut/svår huvudvärk
 • Migrän (ibland med annat beteende)
 • SAH, subaraknoidalblödning
 • Feokromocytom
 • Akut meningit
 • Hypertensiv kris (rejält högt blodtryck)
 • Carotisdissektion (ibland föregånget av trauma mot hals)
 • Sinus venosus-trombos
 • Akut glaukom
 • Preeklampsi (graviditet, sista trimestern)
 • Högre ålder (hjärninfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, temporalisarterit, malignitet)
 • Koloxidförgiftning
 • Vaskulär huvudvärk, se nedan
 • Infektion, t ex sepsis eller intrakraniell infektion
 • Trauma?
 • Hjärnblödning (särskilt i fossa posterior)
 • Herpes zoster (strikt halvsidig)Vanligen benign huvudvärk:

  Oförändrat normalt neurologiskt status, hos ung patient <30 år
 • Spänningshuvudvärk (återkommande huvudvärk, känns igen)
 • Migrän (behöver ev medicin)
 • Nackspänningsvärk (cervicomyalgi, etc)
 • Statiskt arbete (sitter bakom datorn, myalgiska besvär, etc)
 • Brytningsfel, astigmatism (dock ingen förklaring lika ofta som doktorn tror)
 • Ångest, depression (missa inte hjärntumörer)
 • Huvudvärk vid lättare infektioner (viros, tonsillit)

  Vaskulär huvudvärk (efterhand övergående)
 • Migrän
 • Hortons huvudvärk (i attacker, clusters)
 • Köldhuvudvärk (glasspinne, biltur i öppen cabriolet)
 • Ansträngningshuvudvärk (obs kan förväxlas med SAH; men ah får återkommande huvudvärk, t ex i samband med motionsträning)
 • Äkta kärlförändringar, före ruptur
 • Sinuit (djupare bihålor - kan likna t ex Horton)
 • Pseudotumor cerebri (som diffdiagnos, idiopatisk intrakraniell hypertension)

Se även:

 • Huvudvärk, översikt
 • Subaraknoidalblödning
 • LP
 • Meningit